WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій - Реферат

Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій - Реферат

з'ясувати функції та діяльність цієї організації. У липні 1992 році було створено УНКМО , який тоді об'єднував 14 всеукраїнських громадських об'єднань. Сьогодні до його складу входять 39 всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій, 26 регіональних молодіжних організацій і 200 місцевих організацій. Весною 1995 року УНКМО прийнятий до складу Ради Європейських Національних Молодіжних Комітетів країн Ради Європи і представляє цю організацію в Україні.
Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (1 грудня 1998) закріплено статус УНКМО як незалежної, недержавної організації. Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України передбачає в ньому відрахування на підтримку УНКМО.
Головні завдання УНКМО:
? Представництво інтересів молодіжного руху України в стосунках з органами вищої державної влади;
? Репрезентація молодіжного руху України на міжнародному рівні;
? Координація діяльності громадських молодіжних та дитячих організацій України.
УНКМО використовує чимало різних форм діяльності:
1) співпраця із органами державної влади через зустрічі керівництва УНКМО з керівництвом держави; ця форма співпраці відбувається через безпосередні зустрічі представників УНКМО з керівництвом країною та в межах утвореної за ініціативою УНКМО Національної Ради з питань молодіжної політики при Президентові України.
2) проведення заходів на міжнародному рівні; наприклад УНКМО веде активну співпрацю із Молодіжним Директоратом Ради Європи, Молодіжним Форумом та іншими міжнародними інституціями, що дозволяє брати участь у програмах загальноєвропейського масштабу, як приклад можна навести проведений УНКМО та Молодіжним Європейський Форумом міжнародного семінару лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій.
3) проведення організаційних заходів (конференцій, семінарів). Серед таких заходів є заходи, що мають на меті координацію та підвищення ефективності діяльності організацій членів УНКМО, проведення тренінг-курсів, для лідерів молодіжного руху, науково-практичних конференцій та семінарів. Як приклад доцільно навести фестиваль молодіжних організацій "Пліч-о-пліч", що проведений у липні 2000 року. У структурі УНКМО діє Інформаційне Агентство "Спалах" для подання оперативної та достовірної інформації про події в молодіжному середовищі.
ФДО (Федерація Дитячих Організацій) - добровільна, неполітична всеукраїнська спілка дитячих громадських об'єднань. 27 вересня 1999 році створена як нове демократичне об'єднання дитячих та піонерських організацій, спілок, формувань. Її мета - захист прав та інтересів дитини, всебічний розвиток її здібностей. Членами ФДО є піонерські, дитячі організації 23 областей України, Всеукраїнська дитяча громадська організація "КРОКС", загалом майже 750 тисяч дітей та підлітків об'єднані під егідою ФДО.
Федерація дитячих організацій України ставить собі за мету: захист прав та інтересів дитини, всебічний розвиток її здібностей.
Основні завдання ФДО:
- створити відповідні умови для самовираження дітей;
- підготувати дітей до самостійного життя;
- виховувати дітей на ідеалах добра;
- стабілізувати традиційні форми та методи роботи дитячих організацій;
- підтвердити самостійність обласних громадських дитячих формувань;
- об'єднатися навколо спільних ідей;
- реалізовувати програми та проекти у рамках ФДО.
3. Регулятивно-нормативна підсистема.
Підвалини законодавчої бази щодо створення різного роду громадських організацій існувала досить давно. Зокрема, законодавство стосовно товариств та спілок бере свій початок з 1765 року, коли імператриця Катерина ІІ затвердила статут першого в Росії об'єднання це було "Вільне економічне товариство". Зауважимо, що в ті часи чинилися різноманітні перешкоди щодо утворення громадських організацій. Лише у 1905 році приймається рішення у Маніфесті про свободу спілок (17 жовтня 1905 рік).
У березні 1906 року прийнято тимчасові правила про товариства і спілки, які діяли до лютневої революції - пізніше вони також були заборонені. У квітні 1917 року прийнято постанову тимчасового уряду про збори та спілки за якою можна влаштовувати збори на вулиці і в приміщенні без всякого дозволу без дозволу в той час створювалися організації, спілки - якщо це не суперечило кримінальному законові того часу.
У СРСР теж існували державні закони: 3 серпня 1922 прийнято закон "Про порядок затвердження і реєстрації товариств, спілок, що не ставлять за мету отримання прибутку і про порядок нагляду за ними". Пізніше у 1932 році прийнято положення "Про добровільні товариства і спілки". В Україні з 1933 року діяла постанова РНК "Про органи, які проводять реєстрацію статутів товариств і спілок, що діють не для зиску". На теренах Західної України державні та владні структури як Австро-Угорщини так і Польщі своєю законодавчою діяльністю не дуже підтримували розвиток молодіжного та дитячого руху.
На сьогоднішній день нормативна підсистема є досить широкою і вона визначається наступними законодавчими документами:
? Загальна Декларація прав людини
? Міжнародний пакт про громадські та політичні права
? Конвенція про права дитини
? Конституція України
? Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року (зі змінами у 1993 р.)
? Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні від 15 грудня 1992 року.
? Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року (зі змінами 1994 р., 1995 р., 1996 р.)
? Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 року
? Указ президента України від 4 грудня 1996 року "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"
? Національна програма підтримки молоді на 2003 - 2008 роки
Окрім вказаних законодавчих актів, нормативна база включає також програми та статути молодіжних організацій, адже вони є важливою складовою регулятивної підсистеми - вони правові основи громадських організацій, завдяки статутам організації протікає внутрішнє життя об'єднання, регулюються взаємовідносини з іншими організаціями а також формуються звичаї, традиції політичного та громадського життя.
4. Комунікативна система.
До загальноукраїнських ЗМІ відносяться:
? Загальнополітична молодіжна газета "Молодь України"
? Молодіжна редакція "Європа центр" - національне радіо
? Творчо виробниче об'єднання "Нове покоління" - національне телебачення України
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / подред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...