WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій - Реферат

Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій - Реферат


Реферат на тему:
Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій
ПЛАН
1. Державні структури організаційно-інституційної підсистеми, особливості їхньої діяльності.
2. УНКМО та ФДО - їх роль у системі молодіжного руху.
3. Регулятивна підсистема молодіжного та дитячого руху та її характеристика.
4. Комунікативна система молодіжного та дитячого руху.
1. Державні структури організаційно-інституційної підсистеми, особливості їхньої діяльності.
Державні інститути молодіжного руху почали формуватися в 90-х роках. Державна складова містить всеукраїнські та місцеві структури. На всеукраїнському рівні сюди відносять:
1. Комітет Верховної Ради України з питань молоді, спорту і туризму.
2. Національна Рада з питань молодіжної політики.
3. Український державний центр соціальних служб для молоді (УДЦССМ).
4. Державний Комітет молодіжної політики, спорту і туризму.
5. Український інститут соціальних досліджень.
Місцевий рівень складається із 1) регіональних структур вищеназваних всеукраїнських органів; 2) різноманітних державних молодіжних та дитячих фондів; 3) комітетів у справах сім'ї та молоді обласних, міських та районних держадміністрацій.
Зупинимося більш детально на розгляді діяльності всеукраїнських державних структур.
1. Комітет Верховної Ради України з питань молоді, спорту і туризму - є головним органом формування правової бази державної молодіжної політики. Спочатку існував під назвою Комісії у справах молоді. Розпочала Комісія свою роботу з травня 1990 року, у 1994 перейменована у Комісію з питань молоді, спорту і туризму. Влітку 1997 - постійні комісії було перетворено у комітети. Сьогодні комітет та його депутатські робочі та експертні групи працюють над формуванням системи законодавства щодо молоді, готують проекти відповідних законів.
Комітет підготовив до розгляду законопроекти "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", Декларацію "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні". До складу Комітету Верховної Ради України з питань молоді, спорту і туризму входить 8 народних депутатів України.
2. Національну Раду з питань молодіжної політики було створено 3 грудня 1995 року з метою більш раціонального формування державної молодіжної політики при Президентові України це є консолідуючий дорадчий орган.
Роботу ради очолює Глава Адміністрації Президента України, до її складу входять 11 міністрів тих міністерств, які в першу чергу займаються вирішенням проблем молоді в Україні, 10 керівників всеукраїнських громадських молодіжних і дитячих організацій. На засіданнях ради обговорено ряд питань щодо вирішення в країні нагальних проблем молоді, таких як стан дотримання вимог чинного законодавства в Україні щодо забезпечення випускників шкіл, професійно-технічних та вищих закладів освіти першим робочим місцем, про хід виконання доручень Президента України щодо використання власності комсомолу.
3. Український державний центр соціальних служб для молоді (УДЦССМ) почав розбудовуватися з 1992 року. На сьогоднішній день сюди входять 375 центрів соціальних служб для молоді. Це основні осередки соціальної роботи з окремими категоріями дітей, молоді. Діяльність центру напрямлена на реалізацію державних, національних, галузевих програм з соціальної допомоги та підтримки молоді.
За результатами конкурсу соціальних програм визначено пріоритетні напрями діяльності та програми, яким надається фінансова допомога, зокрема: "Соціальна робота з молодою сім'єю", "Соціальна адаптація жіночої молоді", "Соціальна підтримка сиріт", "Соціальна підтримка інвалідів", "Профілактика наркотизації, правопорушень, захворювань на СНІД", "Соціальна підтримка талановитої та обдарованої молоді", "Соціальна підтримка сільської молоді", "Діти вулиці", "Телефон довіри", "Дозвілля і оздоровча робота". УДЦССМ створив систему перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді. Протягом останніх двох років було організовано і проведено навчання 1000 працівників. Про ефективність роботи цієї організації свідчать статистичні дані : в 1996 р. було 126 тис. звернень молоді до центрів, у 1997 р. - 295 тис., у 1998 р. - 619 тис., у 2001 році - більше 1 млн.
4. Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму - є державною виконавчою структурою.1990 році мав назву Державний комітет у справах молоді, фізичної культури і спорту; 1991 у зв'язку із структурними змінами дістає назву Міністерства України у справах молоді і спорту. З 1996 року носить назву Міністерство України у справах сім'ї та молоді (Мінсім'ямолодь). Воно забезпечувало проведення у життя державної політики з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей на всій території України, та реалізовує комплексний підхід до вирішення питань молоді. У березні 1999 року Міністерство реорганізовано у Державний Комітет молодіжної політики, спорту і туризму.
На цю структуру покладено відповідальність за вирішення питань молоді, починаючи із дитячих років, і завершуючи періодом соціальної зрілості. З початком 2000 року було сформовано 700 служб у справах неповнолітніх, 40 притулків для неповнолітніх, 75 будинків сімейного типу. Серед основних завдань - розробка проектів законів, нормативної бази, формування мережі центрів соціальної підтримки громадських жіночих, молодіжних і дитячих організацій.
5. З 1991 діє Український інститут соціальних досліджень, який до 1997 року мав назва "Український науково-дослідний інститут проблем молоді". Він існує як державний науково-дослідний центр по вивченню проблем молоді.
Впродовж останніх п'яти років діяльності колективом інституту було реалізовано понад 150 наукових проектів та програм, серед яких особливий інтерес отримали програми: "Молодь в умовах формування ринкових відносин", "Молодь і влада: проблеми формування та реалізації молодіжної політики в Україні", "Ціннісні орієнтації та духовний світ сучасної молоді". Одним із основних напрямків роботи Інституту є підготовка наукових, методичних та популярних видань. У цій галузі працівниками Інституту видано 70 монографій. За роки свого існування Інститут провів близько десятка міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та навчальних семінарів.
У складі Інституту активно працює Центр соціологічних досліджень, який активно проводить всеукраїнські та регіональні опитування населення України, у тому числі і молоді. При Інституті діють курси підвищення кваліфікації фахівців, зокрема, протягом 2003 року на курсах пройшли стажування 112 лідерів молодіжних і жіночих організацій. Інститут має 6 філійта представництва у всіх обласних центрах України, що дозволяє оперативно та якісно проводити соціологічні опитування, а також залучати до виконання наукових проектів висококваліфікованих фахівців у регіонах.
2. УНКМО та ФДО - їх роль усистемі молодіжного руху.
Своєрідним місточком між державними структурами та громадськими є Український Національний Комітет Молодіжних Організацій. Тобто можна стверджувати, що УНКМО - представляє інтереси молодіжного руху в стосунках з органами вищої державної влади України. Отже, є необхідність більш глибше

 
 

Цікаве

Загрузка...