WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики - Реферат

Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики - Реферат

діяльності:
- спеціальна (знання своєї справи);
- технологічна;
- правова;
- економічна;
- суб'єктивна;
- професіологічна (поінформованість в сіті професій).
Види компетентності в професійному спілкуванні:
- комунікативна, спілку вальна (здатність до співпраці);
- соціально-перцептивна (здатність до сприйняття іншої людини);
- діагностична (здатність до вивчення іншої людини);
- етична;
- емпатійна;
- міжкультурна, соціокультурна (терпимість до інших культур);
- конфліктна.
Види компетентності в розвитку особистості професіонала:
- індивідуальна, ауто психологічна (вміння вивчати себе);
- культурна (здатність до засвоєння культурних норм, які прийняті в даному суспільстві як еталонів для розвитку своєї особистості);
- рефлексивна.
Професіональне акме виникає спочатку на границях професійності і компетентності, пізніше можуть досягатися більш високі рівні професіонального акме, які означають професійну творчість. Важливим засобом оцінювання і стимулювання професіональних акме є професіограма і акмеограма.
Професіграма - це документ, в якому зафіксовані вимоги до професіональної діяльності і до особистості спеціаліста, які необхідні для досягнення людиною високого результату. в професіограмі розкриваються необхідні професійнізавдання, засоби, прийоми і технології, результати праці, а також бажані якості особистості працівника. Акмеограма - система акмеологічних вимог, умов і факторів, які сприяють розвитку професіоналізму конкретних суб'єктів праці. Акмеограма вимагає дуже кропіткої індивідуальної роботи. Вона є основою для індивідуального особистісно-професійного розвитку. У загальному, акмеограма це індивідуальний зріз резервів у суб'єкта, перспектив, оцінки його потенційних можливостей. Розробка акмеограма здійснюється по єдиній типовій методичній схемі.
Сьогодні вчені виділили внутрішні і зовнішні умови досягнення професіонального акме. Коротко розглянемо зазначені умови.
Внутрішні умови:
- активність людини;
- побудова свого професійного шляху по висхідній траєкторії (поганий солдат, якщо він не хоче стати генералом);
- прагнення людини до досягнення свого максимального рівня;
- мотивація самореалізації;
- високий рівень вимог до самого себе;
- здатність мобілізувати всі професійні можливості, які є в людини;
- здатність до відновлення втрачених сил після великих і виснажливих справ;
- прагнення до збереження і примноження своїх досягнень.
Зовнішні умови:
- сприятливе і акмеологічно насичене середовище, яке спонукає людину до розкриття його справжніх професійних можливостей;
- наявність акме подій, які можуть стати поштовхом до кульмінації і піків в професіональному розвиткові.
3. "Акме" в контексті життєвого шляху людини.
Проблема життєвого шляху завжди цікавила вчених. Досить часто ділять життєвий шлях на окремі події. В підсумку життєвий шлях має приблизно такий перелік: народився, поступив на навчання в школу, закінчив школу, поступив в інститут, закінчив навчання у вузі, одружився, і т.д. Такий підхід не відображає особистісного змісту, втрачається зв'язок із особистістю. В акмеології прийнято вважати, що життєвий шлях складається із таких складових: життєвої позиції, життєвої лінії, життєвої перспективи, сенсу життя.
Отже, життєва позиція - властивий для особистості спосіб організації життя і здійснення саморегуляції на основі інтеграції потреб, здібностей, відношень особистості до життя з однієї сторони і вимог соціуму до неї з другої. Життєва позиція це сукупність вже реалізованих життєвих відносин, цінностей, ідеалів і надійний характер їх реалізації, який визначає подальший хід життя.
Життєва лінія - це не стадії і переходи від минулого через теперішнє в майбутнє, а характеристика життєвого руху особистості в часовому і ціннісно-змістовому відношеннях і способи зв'язку минулого, теперішнього і майбутнього. Життєві лінії бувають:
- континуальна (коли одна стадія (етап) життя йде після попередньої і витікає з неї, тобто вона є однолінійна, і одноманітна);
- дискретна (коли утворюються розриви між етапами життя, відсутність єдиної логіки: період підйому змінюється пасивністю чи кардинальною зміною активності, переміною роботи, сім'ї);
- дивергентна (розширення простору, професійних інтересів - віялом);
- висхідна (характеризується підвищенням її якісного рівня, що пов'язаний із вдосконаленням особистості).
Життєві перспективи - особистісні часові проекції. Їх можна поділити наступним чином:
- когнітивні (коли людина будує плани і постійно планує майбутнє, але не обов'язково їх реалізовує);
- мотиваційні (коли при відсутності чітких усвідомлених планів особистість успішно само реалізовується на основі високої мотивації досягнення);
- життєві (коли майбутнє гарантовано сукупністю: життєвого досвіду (мудрістю), здібностей, компетентністю, зрілістю особистості).
Сенс життя це не тільки головний мотив руху особистості в майбутнє, але це і оцінка прожитого життя (інколи як безцільного) і майбутнього по новому критерію доцільності життя. Інколи так буває, що життя складається на користь "потрібно" за рахунок "хочу", і особистість перетворює своє життя у виконання далекого від її бажання обов'язку, певної повинності. Тоді її енергія реалізується в пів сили, вона ніби живе не своїм життя, не переживаючи задоволеності життям (Живу я як поганка, а мені літати охота). Втрата сенсу життя - це втрата суб'єктивної позиції в житті.
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...