WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики - Реферат

Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики - Реферат

досягнення, які перевищують результати в праці даної людини. ці види професійних акме можуть не співпадати. Наявність суб'єктивно значного акме не завжди визнається соціумом як об'єктивно важливі досягнення. Визнання успіхів даної людини видатними, об'єктивно значними не означає, що людина досягнула свого суб'єктивного максимуму і акме.
Професійні акме можуть розрізнятися за кількістю їх вершин, піків, підйомів, можливі:
- велике акме як головне досягнення всього життя людини, пік професійних результатів, як рівень, який перевищує всі раніше досягнуті людиною показники успіху в професії (одновершинне акме);
- малі акме, як багаторазові професійні досягненняконкретної людини - які передують великому акме, слідують за ним (багато вершинне акме).
Професійні акме можуть відрізнятися один від одного:
- по різній часовій тривалості і часовим границям, охоплюючи дні, неділі, місяці, дуже рідко навіть роки;
- по масштабності, "калібру", включаючи одну чи декілька видів професійної і соціальної діяльності людини.
Професійні акме різні за своїм місцем в загальному ході професійного розвитку:
- професійні акме можуть іти за періодом спаду, застою чи за періодом стабілізації в розвитку;
- професійні акме можуть самі призводити до спаду, спустошення, кризи в розвитку;
- професійні акме можуть стати основою нових акме, підйомів, інновацій.
Професійні акме можуть не співпадати по своїй внутрішній структурі і включати:
- високий рівень стабільних професійних результатів;
- декілька фаз, сачків різкої активності діяльності.
Дослідимо критерії професійного акме у відповідності до показників професіоналізму і професійної компетенції. При оцінці наявності і характеру професійного акме у конкретної людини необхідно враховувати психологічні показники професіоналізму і компетенції, які склалися в даній професії. Виявлення і оцінювання професійного акме залежить від того, як розуміється професіоналізм, які показники професіоналізму і професійної компетенції, які існують в даній професії і певне конкретно-історичний період.
Професіоналізм - це інтегральна психологічна характеристика людини праці, яка відображає рівень і характер оволодіння людиною професією, яка означає, що людина виконує свою трудову діяльність на високому рівні.
Професіоналізм включає високі результати праці, ефективне виконання професійної діяльності при взаємодії з іншими людьми, наявність професійно важливих якостей особистості. Тому поняття "професіоналізму" охоплює три сторони праці: професійну діяльність, професійне спілкування, особистість професіонала.
Професіональна діяльність - це активність людини, яка спрямована на перетворення предмету праці з метою отримання результату, який відповідає суспільним і особистісним матеріальним і духовним потребам. Професіональне спілкування - це активність людини, яка спрямована на встановлення взаємодії і співробітництва з іншими людьми в процесі перетворення предмету праці; таке спілкування може виступати як один із засобів підвищення ефективності професіональної діяльності.
Особистість професіоналу - це сукупність психічних якостей, властивостей, станів людини праці, яка дають можливості для виконання ним професіональної діяльності і разом з тим які змінюються і удосконалюються в процесі праці.
Професіональні акме можуть полягати у оволодінні людиною високим рівнем професійної діяльності, професіонального спілкування і зрілості особистості. Тому, показники зрілості діяльності, спілкування і особистості людини праці можуть розглядатися як критерії наявності видів і форм професіональних акме.
Показники ефективності професіональної діяльності:
1. Результативні показники:
- ефективність, доцільність, відповідність результату поставленій меті;
- результативність (наявність результатів у вигляді змін в предметі праці, які відповідають ГОСТу в професії, стабільність високих результатів);
- оптимальність, досягнення найкращих результатів в даних умовах при мінімальній затраті часу і сил;
- постановка нових завдань, знаходження нестандартних технологій, професійна майстерність;
2. Процесуальні показники:
- різноманітність завдань професійної діяльності;
- використання новітніх, гнучких технологій;
- досконале володіння конкретним видом діяльності (спеціалізація);
- досконале володіння суміжними видами діяльності (універсалізація);
- володіння знаннями, вміннями і навичками на рівні вимог до певної кваліфікації, розряду, категорії (кваліфікація).
Показники професіонального спілкування:
- зростання результативності професійної діяльності при її колективному виконанні;
- оволодіння прийомами роботи "в команді";
- проектування нового професійного середовища, створення нових форм ділового і творчого спілкування;
- забезпечення взаєморозуміння, взаємо пізнання, взаємо корекції, в сумісній трудовій діяльності;
- раціональне розподілення функцій і ролей в спільній трудовій діяльності;
- безконфліктна співпраця з колегами;
- забезпечення позитивного психологічного клімату в професійній діяльності;
- дотримання професійної етики, норм спілкування, які прийняті в даному професійному середовищі.
Показники зрілості особистості:
- розуміння системи моральних цінностей, менталітету професії;
- здатність до накопичення і аналізу власного професійного досвіду;
- проектування себе як професіонала;
- максимальне використання людиною своїх можливостей;
- вироблення індивідуального стилю професійної діяльності;
- здатність підтримувати задоволеність працею;
- використовувати всі можливості для професійного вдосконалення;
Високі рівні сформованості у людини професіональної діяльності, професіонального спілкування, зрілості особистості створюють основу для розвитку різних видів професійної компетентності.
Професійна компетентність - це здатність людини розв'язувати певне коло професійних завдань. Професіоналізм складається із багатьох видів професійної компетентності. Вчені виділяють певні групи професійної компетентності, а саме: компетентність в професійній діяльності, компетентність в професійному спілкуванні і компетентність в реалізації особистості професіонала.
Види компетентності в професійній

 
 

Цікаве

Загрузка...