WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності - Реферат

Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності - Реферат

психолого-акмеологічна служба передбачає дворівневу організацію:
- на федеральному рівні - адміністрація Президента РФ, федеральні відомства;
- на регіональному рівні - адміністрації регіонів.
Створення психолого-акмеологічних служб рекомендовано і на муніципальному рівні. Тобто при самих муніципалітетах або їх функціональних підрозділах. А також і на первинному рівні, безпосередньо в організаціях та установах.
Розглянемо основну мету психолого-акмеологічної служби. Головною метою психолого-акмеологічної служби є акмеологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. Опосередкованою метою психолого-акмеологічної служби є створення психологічно комфортних умов для досягнення успіху в професійній діяльності, а, відповідно і соціокультурне перетворення середовища життєдіяльності людини.
Більш частковими цілями психолого-акмеологічної служби є:
- забезпечення психолого-акмеологічної підтримки в особистісно-професійному розвитку;
- психологізація і педагогізація середовища як фактора успішності професійної діяльності спеціаліста;
- психолого-акмеологічне забезпечення системи підбору розстановки, атестування і підвищення кваліфікації кадрів.
Цілі акмеологічної служби конкретизуються в її завданнях. До основних завдань психолого-акмеологічної служби відносяться:
- визначення психологічного змісту діяльності спеціалістів конкретної професійної галузі;
- вивчення умов і факторів середовища, які впливають на успіх професійної діяльності;
- дослідження процесу і результатів успішності професійної діяльності держслужбовця (по об'єктивному і суб'єктивному критерію: експертне оцінювання співвідношення виконуємих функціональних обов'язків посадовим і особистісним особливостям спеціаліста, виявлення проблемного психологічного поля);
- визначення особливостей особистісно-професійного розвитку конкретного спеціаліста, його особистісно-професійного профілю;
- виявлення резервних можливостей особистості з метою активізації особистісно-професійного потенціалу;
- технологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку;
- розробка акмеограм і складання на їх основі програм особистісно-професійного самовдосконалення;
- проведення моніторингу особистісно-професійного розвитку кадрів;
- аналіз отриманих даних, їх теоретичне осмислення з метою виявлення закономірностей руху особистості до "акме", ступені "акме" і зони найближчого і найдальшого розвитку.
3. Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби.
Діяльність акмеологічної служби базується на таких трьох компонентах: науковому, прикладному та власне процесуальному. Проаналізуємо зазначені компоненти.
Науковий компонент полягає у розробці теоретичних і методичних основ розвитку особистості в процесі професійної діяльності на рівні психолого-акмеологічних знань, моделювання успішної професійної діяльності спеціаліста в залежності від специфіки професійної діяльності, її психологічного змісту.
Прикладний пов'язаний із відбором, розробкою технологій вивчення особистості в процесі діяльності, складання програм, рекомендацій особистісно-професійного розвитку спеціаліста, його професійної кар'єри.
Процесуальний компонент полягає в реалізації всіх перерахованих вище функцій і напрямків діяльності в практиці роботи служби.
Виходячи із цілей і завдань психолого-акмеологічної служби, визначені та обґрунтовані такі основні напрямки її роботи:
- інформаційно-аналітичний;
- організаційно-проектувальний;
- акмеолого-технологічний;
- науково-дослідницький.
Інформаційно-аналітичний напрямок роботи психолого-акмеологічної служби пов'язаний із:
- збором і аналізом різнорівневої інформації про діяльність і взаємодію організацій, її кадровий потенціал;
- здійсненням різного виду експертних оцінок;
- проведенням моніторингу (кадрового, рейтингового);
- здійсненням розробки прогнозів і прогнозованих сценаріїв;
- виявленням "вогнищ", які провокують напруженість в діяльності і відносинах, понижують ефективність.
Вважається, що цей напрямок є ключовим через те, що отримана інформація використовується для інших напрямків психолого-акмеологічної служби.
Організаційно-проектувальний напрямок призваний забезпечувати вирішення ряду актуальних і специфічних завдань організації. В рамках даного напрямку здійснюється:
- супроводження кадрової роботи (підбір, розстановка, атестація персоналу, формування резерву на висування, планування професійної кар'єри);
- формування корпоративних відносин;
- розробка проектів соціального розвитку, подолання кризових явищ, ефективного іміджу організації;
- планування і реалізація діяльності по зв'язкам із громадськістю і засобами інформації.
Акмеолого-технологічний напрямок пов'язаний із такою роботою:
- подоланням психологічних труднощів у працівників і керівників організації;
- супроводженням їхнього особистісно-професійного росту (психоконсультування, корекційна та тренінгові робота);
- вирішення конфліктів.
У рамках даного нарямку здійснюється психологічне і акмеологічне консультування, яке використовується для розвитку професіоналізму спеціалістів і керівників. Робота по даному напрямку є найчастіше індивідуальною.
Науково-дослідницький напрямок передбачає наступне:
- збагачувати досвід роботи психолого-акмеологічних служб і впроваджувати його в практику;
- розробляти нові методи, алгоритми і технології вирішення професійних завдань;
- сприяти росту професійної майстерності спеціалістів та керівників самих акмеологічних служб.
У діяльності акмеологічної служби реалізуються функції: зворотнього зв'язку, оціночна, психотерапевтична, комунікативна, прогностична, стимулююча, конструктивна, профілактична, пропедевтична, просвітницька, інформаційна. Використання отриманих в процесі роботи акмеологічних служб даних доцільне в таких областях:
- розробки професіограм і акмеограм спеціалістів - обґрунтування функціональних психолого-проесійних вимог до особистості спеціаліста даної сфери;
- підбір, відбір і атестація кадрів - розробка системи критеріїв, показників і рівнів продуктивності професійної діяльності спеціалістів;
- ротація кадрів - виявлення рольових позицій кадрів різних рівнів, моніторинг особистісно-професійного рівня;
- перетворення професійного середовища, оптимізація умов професійної діяльності.
Слід зазначити, що беручи до уваги специфіку завдань, які вирішує акмеологічна служба інформація про роботу психолого-акмеологічних служб може бути як відкритою так і сугубо конфіденційною (закритою). Конфіденційною вважаєтьсяінформація, яка торкається статусу і свободи особистості і містить таку інформацію:
- результати індивідуальної психологічної діагностики;
- дані, які відображають сутність і зміст особистісних психологічних проблем і труднощів суб'єкту діяльності;
- будь-яку іншу інформацію, оголошення якої може принести суттєву шкоду особистості чи організації.
Ступінь доступності іншої інформації про роботу психолого-акмеологічної служби визначається керівником організації чи відомства. Слід також брати до уваги, що результати роботи психолого-акмеологічної служби мають хоча і науково обґрунтований , але все-таки рекомендаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...