WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. - Реферат

Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. - Реферат

неформального спілкування залишаючись в позиції неофіційного радника.
6.Активізувати зусилля осіб з особливими потребами для більш ефективної адаптації їх до життя в суспільстві.
7.Вміння виявляти інформацію та належним чином її використовувати.
8.Вміння виявляти потреби людей і розробляти новаторські ідеї їх ефективного вирішення.
9.Вміння забезпечити міжінституційні зв'язки в суспільстві.
10. Вміння виявляти соціальні проблеми, доводити їх до відома громадськості та сприяти їх вирішенню.
З метою повноцінного ефективного виконання обов'язків, соціальний педагог повинен знати:
1. Конституцію України.
2. Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
3. Конвенції Прав Людини та Дитини".
4. Основи соціальної політики держави.
5.Основи таких наук як педагогіка, психологія, валеологія. Володіти соціально-педагогічними методиками.
6.Знати правила охорони праці та техніки безпеки.
Найважливішими комунікативними вміннями соціального педагога є:
1. Вступати в контакти з людьми різних вікових груп та категорій.
2. Легко налагоджувати зв'язки між працівниками різних соціальних служб.
3. Здійснювати індивідуальний підхід до дітей підлітків, інвалідів та людей похилого віку які мають специфічні потреби.
4. Співпрацювати з дітьми, дорослими, сім'ями, установами та організаціями, підтримуючи дружні або ділові контакти.
5. Створювати атмосферу доброзичливості, комфортності та взаєморозуміння.
6. Викликати довіру у клієнтів, співпереживати спільно з ними, вирішувати їх проблеми.
7. Дотримуватися конфіденційності в стосунках з клієнтом, бути тактовним і коректним у стосунках з ним.
8.Спонукати клієнта до ініціативи, творчості, прагнення вирішити швидко і ефективно проблему самостійно.
9. Впливати на стосунки між людьми, спілкування.
10. Впливати на суспільну думку в мікросоціумі.
11. Правильно сприймати, реагувати та враховувати критику.
Уміння саморегуляції:
1. Керувати і контролювати свої емоції в будь-якій ситуації.
2. Керувати своїм настроєм.
3.Бути вимогливим до себе.
4. Володіти здатністю витримувати значні нервово-психічні навантаження.
5. Вміти поступатися своїми інтересами заради інтересів клієнта.
6. Вміти знімати психологічне навантаження після роботи з клієнтом.
Основними вимогами до соціального педагога є:
1. Любов до людей і педагогічної діяльності.
2. Знання та ерудиція.
3. Педагогічна інтуїція та інтелект, загальна культура і моральність, комунікабельність, артистизм, веселість, хороший смак.
4. Педагогічний такт - це вміння коректно виходити з цієї ситуації(вирішувати ту проблему) в яку потрапляє соціальний педагог або його клієнт.
Наслідком врахування усіх основних вимог, поставлених до діяльності соціального педагога є хороший результат у вирішені проблем клієнтів. В основі цього хорошого результату є створення сприятливого мікроклімату у сфері "соціальний педагог - клієнт".
Умови створення сприятливого клімату:
1. Спільна віра в успіх.
2. Вірні або правильні стосунки між соціальним педагогом та клієнтом (врахування педагогічного такту).
3. Доброзичливе ставлення до клієнта.
4. Сприятливі умови спілкування.
5. Зовнішній вигляд соціального педагога.
Важливою складовою професійного становлення професійного працівника є прагнення до самовдосконалення. Бажання особистості піднятись на вершину професіоналізму (за Е.Зеєром) включає 5 основних стадій:
1. Оптація - це формування особистісних і професійних орієнтирів, усвідомлений вибір професії.
2. Професійна підготовка.
3. Професійна адаптація - це первинне входження в професію, засвоєння певної ролі.
4. Професіоналізація - формування професійної позиції, кваліфіковане виконання професійних обов'язків.
5. Професійна майстерність - це повна реалізація самоствердження особистості в професійній діяльності.
Як і будь-яка інша професія, професія соціального педагога має свої негативні сторони. Однією з них є професійний ризик соціального педагога. Він пов'язується насамперед з несприятливими умовами праці. Цей ризик стосується таких сторін як:
1) виконання професійних обов'язків;
2) професійне спілкування та особистість соціального педагога.
Незалежно від різновиду роботи яку виконує соціальний педагог, його діяльність пов'язується з підвищеною моральною відповідальністю за життя і здоров'я окремих людей, груп та суспільства в цілому.
Соціально-педагогічна діяльність вимагає надзвичайних психофізичних зусиль спеціаліста при виконані його професійних обов'язків. Однією з основних концепцій діяльності соціального педагога є так звана концепція прийнятого ризику (ризик - небезпека яка може виникнути в будь-яку хвилину). Найбільш загальними джерелами виникнення ризику є:
- екологічний фактор (штучне середовище);
- гігієнічні і соматичні захворювання (внутрішнє середовище);
- нещасні випадки, кризові ситуації (природне середовище);
- професійні захворювання, нещасні випадки на виробництві (професійне середовище);
- девіації чи суїциди (соціальне середовище).
Соціальним педагогам як і за родом своєї діяльності включені в систему людина-людина, властиве таке професійне захворювання як "синдром емоційного згорання". Термін "синдром емоційного згорання" був введений в 1974 році американським вченим Фрейденбергом для характеристики нервово-здорових людей, які витримують постійне значне психологічне навантаження. Основними ознаками синдрому є:
а) відчуття емоційного виснаження.
б) наявність негативних емоцій по відношенню як до клієнта так і до співробітників.
в) негативна самооцінка.
У результаті проведених досліджень було встановлено, що "синдром емоційного згорання" виникає внаслідок дії трьох основних факторів:
1) особистісного (відсутності або перебільшення відчуття особистісної значимості, відчуття самотності).
2) рольового (наявність сильної конкуренції або рольової невизначеності).
3) організаційного (ненормований робочий день, відсутність здорового мікроклімату, відсутність або надконтроль, недосконалість системи управління в цілому).
Література:
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - М., 1989.
2. Актуальные проблемы социального воспитания. Науч.-метод.бюллетень (Спец.выпуск к международному семинару) №6. -М.: Запорожье: Госкомитет СССР, 1990.
3. Алмазов Б.Н. Профилактика конфликтов в работе с педагог. запущеными учащимися. - М., 1988.
4. Антология социальной работы. - Т.1. - М., 1994.
5. Галагузова М.А. и др. Социальная педагогика: Курс лекций.-М., 2000. -С.212-227.
6. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991.
7. Гурски С. Внимание, родители: наркомания. - М., 1989.
8. Дети с отклонениями в развитии. Под ред. М.С.Певзпер. - М., 1966.
9. Социальная педагогика под ред. Галагузовой М.А. - М. - 2000.
10. Социальные отклонения. -М., 1984.
11. Турчапинова Ю.И. Педагогическая техника и мастерство учителя. - М., 1987.
12. Ушинский К.Д. О значении отечественного языка в первоначальном обучении. //Педагогические сочинения. В 6-ти т. Т.4. -М.: Педагогика, 1989. -С.39-40.

 
 

Цікаве

Загрузка...