WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. - Реферат

Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. - Реферат


Реферат на тему:
Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. Соціальна педагогіка як професія
ПЛАН
1. Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину.
2. Завдання і функції соціальної педагогіки.
3. Структура соціальної педагогіки.
4. Основні категорії та поняття.
5. Функції та завдання соціального педагога.
6. Посадові обов'язки соціального педагога.
7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.
Соціальна педагогіка - це наука про соціально-педагогічні механізми становлення особистості в соціумі. Джерелами соціальної педагогіки є результати досліджень багатьох наук, які вивчають розвиток особистості: філософія, психологія, соціологія, етика, етнографія, історія і інші. Важливим питанням у розвитку соціальної педагогіки виступає питання співвідношення між соціальною педагогікою і соціальною роботою.
У сучасній педагогічній науці розрізняють наступні підходи до відповіді на це питання:
1) соціальна педагогіка розглядається як складова частина соціальної роботи. Так, у США і ряді країн Європи не існує професії "соціальний педагог". Тут соціальна робота розглядається як професійна діяльність з надання індивідам, групам допомоги з метою посилення або повернення їм здатності нормального соціального функціонування;
2) соціальна педагогіка виступає більш загальною і містить соціальну роботу як складову. Наприклад у Німеччині в багатьох землях існує професія "соціальний педагог", яка передбачає надання освітньої та виховної допомоги;
3) соціальна педагогіка і соціальна робота співіснують як дві самостійні але суміжні дисципліни.
З наукової точки зору соціальна педагогіка - це наука яка вивчає процес соціального виховання усіх вікових та соціальних груп населення, інтегрує наукові досягнення суміжних наук і реалізує їх в практику соціального виховання.
Соціальна педагогіка як термін введена в обіг німецьким педагогом Дістервергом в середині 19 століття. Основоположники соціальної педагогіки Ноль і Боймер вважали, що соціальна педагогіка являє собою соціальну допомогу знедоленим дітям і профілактику правопорушень серед неповнолітніх. На думку німецького дослідника П.Наторпа соціальна педагогіка вирішує проблеми інтеграції усіх виховних сил суспільства з метою підвищення культурного рівня населення В Україні провідними теоретиками і практиками соціальної педагогіки традиційно вважалися А.С. Макаренко та В.О. Сухомлинський.
Предметом соціальної педагогіки є дослідження, організація та керівництво впливами соціального середовища на формування духовності людини, групи, суспільства в цілому предметом соціальної педагогіки є формування людини в соціумі:
1) формування самостійно діючої, моральної, гармонійної особистості, яка відповідає за вибір життєвого шляху, творчу реалізацію своїх здібностей у найрізноманітніших сферах (людина-людина, людина-праця, людина-природа, людина-суспільство, людина-сім'я, людина-здоров'я, людина-час, людина-моральність);
2) адаптація людини до соціокультурного середовища і середовища до людини;
3) виховно-освітня допомога соціальному становленню особистості, підтримка незахищеної особистості;
4) сприяння в критичних і екстремальних ситуаціях розвитку життєвих цінностей і відносин особистості.
Метою соціальної педагогіки є створення у соціумі умов для позитивного розвитку особистості, цілеспрямована гуманізація між-та надособових стосунків у суспільстві, гармонізація духовної та матеріальної структур в соціумі.
Основні завдання соціальної педагогіки:
1. Самостійне дослідження та узагальнення досягнень дотичних наук щодо процесу соціального формування особистості, групи, суспільства.
2. Створення умов в соціумі для духовного становлення, розвитку та реалізації в соціумі людини, групи, суспільства.
3. Організація гуманної, демократичної системи соціального виховання в суспільстві.
4. Розробка механізмів регуляції та корекції ставлення:
а) особистості до себе, іншої особистості, групи, суспільства, природи;
б) групи до особистості, суспільства, природи;
в) суспільства до особистості, групи, природи.
5. Дослідження перспектив розвитку соціальної педагогіки в нашій країні та за рубежем.
Прикладні завдання соціальної педагогіки:
1. Формувати в свідомості людини любові до ближнього і всього живого, добра, справедливості.
2. У випадку кризи ставити за мету вийти з неї, визначити шляхи виходу з цієї кризи, визначити мету життя, навчити людей спілкуванню.
3. Розвивати прагнення пізнавати навколишній світ, людину в ньому; розуміти унікальність, духовні та фізичні особливості, права і обов'язки людини в суспільстві.
4. Розвивати почуття власної гідності, самостійності і впевненості у собі.
5. Навчити людей вирішувати конфлікти опираючись на моральні та правові норми суспільних відносин, які діють у соціумі.
Функції соціального педагога у навчальному закладі:
1. Вивчення дитини, її стосунків у сім'ї, групі, колективі, стану в стадії конфлікту.
2. Надання допомоги дитині у випадку кризової ситуації.
3. Вивчення аналіз та у випадку необхідності корекція соціального виховання спрямованого на дитину.
4. Вивчення, узагальнення та пропаганда досвіду соціального виховання.
5. Координація та об'єднання зусиль спеціалістів та організацій здатних вирішувати проблеми дитини.
6. Спрямування діяльності дитини на самовиховання та саморозвиток.
7. Організація нових досліджень в галузі соціальної педагогіки школи.
Усі ці функції стосуються як усіх типів навчальних закладів так і працівників і вчителів у них.
Таким чином, усі функції соціальної педагогіки можна поділити на три групи:
а) виховна;
б) соціально-правова;
в) соціально-реабілітаційна.
Структуру соціальної педагогіки складають:
а) андрогогіка - наука про навчання і виховання людини протягом усього її життя;
б) агогіка - наука, що вивчає проблеми попередження відхилень у поведінці;
в) герогогіка - наука, що вивчає проблеми людей похилого віку;
г) віктимологія - наука, що вивчає проблеми людей які стали жертвами соціального виховання або насильства.
Соціальний педагог - це кваліфікований спеціаліст який забезпечує інтеграцію цілеспрямованих впливів на особистість, що розвивається і регулює взаємини в системі "особистість-сім'я-суспільство". З іншого боку, соціальний педагог - це фахівець соціального виховання, що здійснює посередництво між людиною і соціальним середовищем з метою розвитку як першої так і другої, а також гармонізації відносин між ними.
Найважливішими особистісними якостями соціального педагога є:
1. Комунікативність.
2. Екстравертність.
3. Гуманізм.
4. Високий рівень культури.
5. Організаторські здібності
6. Тактовність.
Професійні якості соціального педагога:
1.Педагогічна і психологічна освідченість.
2.Вміння аналізувати соціальні явища і процеси.
3.Усвідомлення власної ролі та місця в суспільному житті країни.
4.Здатність забезпечити належним посередництвом в системі особистість-суспільство.
5.Вміння працювати в умовах

 
 

Цікаве

Загрузка...