WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціалізація особистості. Несприятливі умови соціалізації як соціально-педагогічна проблема - Реферат

Соціалізація особистості. Несприятливі умови соціалізації як соціально-педагогічна проблема - Реферат

задатки.
Наприклад встановлено, що обдарованих і талановитих народжується в середньому 1 на 1000, високоінтелектуальнорозвинутих - 1 на 1000000 , а геніями стають 1 на 10000000. Названі типи жертв в "чистому" вигляді зустрічаються рідко, переважно вони є комплексними.
Несприятливі умови, в свою чергу, теж поділяють на групи:
1. За способом виникнення:
а) постійні (інвалідність, сирітство);
б) набуті (алкоголізм, соціальна дезадаптація).
2. За наслідками:
а) незворотні (інвалідність);
б) ті, які можна змінити (різноманітні соціальні відхилення, правопорушення, злочинність).
В соціальній педагогіці розрізняють наступні поняття, пов'язані із жертвами несприятливих умов соціалізації:
1) віктимогенність - наявність в об'єктивних умовах негативних рис, характеристик,небезпек, вплив яких може зробити людину жертвою цих умов (наприклад: визнання, слава серед товаришів викликає заздрість, з точки зору самої людини - зазнайство, що призводить до краху стосунків);
2) віктимність - це здатність людини стати жертвою тих чи інших обставин (цьому сприяє слабкий характер, а також перевага почуттів і емоцій над розумом);
3) віктимізація - це процес перетворення людини чи групи людей, в той чи інший тип жертви під впливом негативних умов соціалізації;
4) віктимологія - наука яка вивчає умови та їх негативний вплив на процес соціалізації.
Фактори які сприяють віктимізації поділяються на:
І) Об'єктивні:
1. Природно-кліматичні умови (суворі або нестійкі кліматичні умови здійснюють негативний вплив на розвиток, здоров'я і психіку людини; екологічні особливості місцевості можуть призвести до утворення геопатогених зон в межах яких у жителів розвиваються специфічні хвороби або певні психічні стани (дегресії, агресії); особливо це стосується зон екологічного забруднення - підвищеного рівня радіації, загазованості, високого шумового рівня. Все це призводить до росту або до збільшення антисоціальних проявів.
2. Суспільство і держава: умови життя і соціалізації незахищених верств населення є різним в різних країнах, що зумовлюється різним рівнем економічного розвитку і соціальної політики держави, тобто:
1) типом системи соціальної допомоги і захисту;
2) рівнем інвестицій в сферу соціального захисту;
3) наявності і дієвості законодавства, яке визначає обов'язки інститутів, що впроваджують соціальну політику і слідкують за дотриманням прав громадян.
4) рівнем соціокультурного розвитку суспільства;
5) відношення до мігрантів (толерантного ставлення, впровадження заходів економічного захисту, а також реального соціально-психологічного та культурного захисту);
6) рівня розвитку суспільних відносин.
3. Особливості мікро соціуму в якому існує людина чи група людей:
1) економічні умови життя;
2) виробнича і рекреативна (обслуговуюча) інфраструктура;
3) соціально-професійна структура населення;
4) демографічна ситуація в даній місцевості;
5) культурний рівень;
6) соціально-психологічний клімат в даному мікро соціумі.
ІІ. Суб'єктивні (індивідуальні особливості на індивідуальному та особистісному рівнях):
1. На індивідуальному рівні віктимізація залежить від генетичної схильності до проблемної або саморуйнівної поведінки.
2. На особистісному рівні віктимізація залежить від ступеня стійкості особистості, рівня розвитку рефлексії та саморегуляції, наявності ціннісних орієнтацій, а також екстернальності і інтернальності. Екстернальність - це схильність людини зумовлювати те, що сталося дією зовнішніх обставин. Інтернальність - це схильність приймати відповідальність за свої вчинки на самого себе.
Суб'єктивні фактори є дуже важливими, оскільки дія їх залежить від власної психіки самої людини.
Для того, щоб запобігти формуванню жертви або допомогти людині вийти з цього стану використовуються:
а) корекційне виховання (за умови створення всіх умов для пристосування індивіда до нормального життя в соціумі, послаблення дії або подолання усіх тих недоліків або дефектів розвитку які сприяли перетворенню індивіда в жертву). Завдання і зміст корекційного виховання залежить від характеру і ступеня складності конкретної аномалії в розвитку.
б) соціальна адаптація - це процес відновлення (формування) активної взаємодії індивіда з соціальним середовищем і використання потенціалу цього середовища для власного розвитку індивіда.
Виходячи з вищесказаного можна сформулювати такі основні завдання віктимології з точки зору соціальної педагогіки:
1. Вивчення людей з фізичними, психічними, соціальними чи особистими проблемами (відхиленнями), а також людей, чий соціальний статус створює передумови для формування жертви.
2. Розробка та впровадження загальних та спеціальних форм і методів профілактики формування жертв, а також компенсації чи корекції для вже сформованих жертв.
3. Визначення можливостей суспільства і держави, інститутів та окремих людей впливати на жертви несприятливих умов.
4. З'ясувати, вивчати і (при можливості) послаблювати причини для самовизначення особистості як жертви несприятливих умов соціалізації.
Література:
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - М., 1989.
2. Актуальные проблемы социального воспитания. Науч.-метод.бюллетень (Спец.выпуск к международному семинару) №6. -М.: Запорожье: Госкомитет СССР, 1990.
3. Алмазов Б.Н. Профилактика конфликтов в работе с педагог. запущеными учащимися. - М., 1988.
4. Антология социальной работы. - Т.1. - М., 1994.
5. Галагузова М.А. и др. Социальная педагогика: Курс лекций. -М., 2000. -С.212-227.
6. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991.
7. Гурски С. Внимание, родители: наркомания. - М., 1989.
8. Дети с отклонениями в развитии. Под ред. М.С.Певзпер. - М., 1966.
9. Социальная педагогика под ред. Галагузовой М.А. - М. - 2000.
10. Социальные отклонения. -М., 1984.
11. Турчапинова Ю.И. Педагогическая техника и мастерство учителя. - М., 1987.
12. Ушинский К.Д. О значении отечественного языка в первоначальном обучении. //Педагогические сочинения. В 6-ти т. Т.4. -М.: Педагогика, 1989. -С.39-40.

 
 

Цікаве

Загрузка...