WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Методика соціально-педагогічної діяльності. Технології соціально-педагогічної діяльності - Реферат

Методика соціально-педагогічної діяльності. Технології соціально-педагогічної діяльності - Реферат

розвитку;
4) відновлення структури ігрової та навчальної діяльності;
5) відновлення соціального статусу у мікро- і макросередовищі;
6) відновлення навичок спілкування;
7) відновлення рівня освіти (оволодіння базовим компонентом змісту освіти);
8) створення умов для професійного навчання;
9) створення умов для самореалізації особистості як в професійній діяльності так і в інших сферах життя.
Об'єктивним показником ефективності реабілітаційної діяльності соціального педагога є соціальні досягнення особистості. Вони виражаються наступними показниками:
1) Вихованість особистості - це оволодіння соціально значимим способом задоволенням потреб, формування відповідальності за власні вчинки, здійснення вибору в суперечливих стосовно моралі ситуаціях;
2) Освіченість особистості - оволодіння необхідною системою знань про суспільство, культуру та науку;
3) Розвиток здібностей, які забезпечують особистості самоствердження в суспільстві. Розвиток здібностей характеризує індивідуальність та неповторність;
4) Соціальна і професійна самореалізація особистості - з'ясування своєї ролі в мікро- та макросоціумах, реалізація своїх можливостей у професійній діяльності;
5) Створення сім'ї - усвідомлений крок сформованої особистості, яка бере на себе відповідальність за виховання майбутнього покоління.
Окрему групу серед методів реабілітації становлять метод перевиховання.
Перевиховання - це педагогічний вплив, спрямований на попередження та подолання відхилень у поведінці особистості. Існує два різновиди цього методу:
1. Власне перевиховання (як перебудова структури особистості, де структура особистості включає в себе мотив і поведінку).
2. Виправлення (як викорінення певних недоліків).
До методів перевиховання відносяться:
а) метод переконання;
б) перенавчання (як здобуття нового досвіду);
в) переключення (праця, спорт, громадська діяльність);
г) метод "вибуху" (приклад за Макаренком).
Етапи застосування методу перевиховання розглянуто у творах А.С. Макаренка.
Важливим методом соціально-педагогічної діяльності є метод самовиховання (процес свідомого самоперетворення)."Пізнавши себе ніхто не залишається тим ким був"(Сократ). Етапи процесу самовиховання розглянуті у курсі Загальної педагогіки.
"Людині не достатньо пізнати саму себе, їй необхідно також знати спосіб, за допомогою якого вона зможе розумно показати, проявити себе і, в кінці кінців, змінити себе на краще" (Бекон). Найважчим у застосуванні цього методу є процес формування усвідомлення або розуміння необхідності і бажання здійснювати самовиховання. Для полегшення проходження цього етапу соціальний педагог може використовувати метод перспективи.
Не менш важливим в соціальній педагогіці є метод виховання колективом (власне процес соціалізації). Метод детально розглянуто у працях А.С. Макаренка "Педагогічна поема," Сорока-Росінського "Школа імені Достоєвського".
До методів соціально-педагогічної діяльності відносяться також такі групи методів:
1) метод подолання конфліктів:
а) прямі - розрізняють педагогічні (прохання, переконання, вимога), та адміністративні (попередження, наказ, звільнення, перевід, вигнання);
б) непрямі або опосередковані: авторитетного третього, виходу почуттів, метод емоційного заміщення, метод вимушеного вислуховування, метод розширення горизонту.
2) методи лікувальної педагогіки: метод переконання, перспективи, допомога у формуванні навиків саморегуляції і самодисципліни, метод зміцнення здоров'я засобами мистецтва (слова, хореографія, малювання, музикотерапія) організація рухових та розумових або інтелектуальних ігор - імаготерапія, виховання на позитивних прикладах - аретотерапія, використання природи в лікувально-виховних цілях.
3) методи народної педагогіки: виховання словом, ділом, релігією, природою, мистецтвом, традицією, грою та суспільною думкою.
4) метод тренінгу (сприяє розвитку уваги, спостережливості, уміння розуміти внутрішній світ людини та впливати на нього): вправа-гра, тренінг екстремальних ситуацій, тренінг соціальних ситуацій, рефлексивний тренінг (зняття стереотипу поведінки людини), організаційний тренінг (спрямовується на формування навичок керівництва ат підкорення).
5) методи діагностики: спостереження (включене, систематичне, не систематичне, ситуативне), первинна бесіда (ознайомлююча), анкетування (відкрите і закрите), тестування, соціометрія, інтерв'ю, моніторинг, генерація настрою (сприяє розв'язанню проблеми, зміни психічного або емоційного стану), біографічний метод (дослідження життєвого шляху людини).
Усі названі вище методи відносяться до так званої групи психолого-педагогічних методів. Окрім психолого-педагогічних методів, відповідно до змісту діяльності соціального педагога розрізняють, ще дві групи методів:
1) соціально-економічні (використовуються в роботі з малозабезпеченими сім'ями).
2) організаційні (створення колективу, організація самоврядування, нових стосунків).
За ступенем поширення методи також бувають індивідуальні та групові.
Класифікують методи і за спрямованістю:
1) методи формування свідомості особистості (демонстрація, бесіда);
2) методи стимулювання діяльності та поведінки індивіда (перспективи);
3) метод організації пізнавальної практичної діяльності і поведінки.
"Щоб змінити людей їх треба любити. Вплив на людей пропорційний любові до них" (Песталоцці).
Застосування певних методик у процесі вирішення конкретної проблеми формує технологію діяльності. Термін педагогічної технології офіційно був введений в науку у США в 40-х роках ХХ століття. Але у вітчизняній педагогіці з поняттям технології ми зустрічаємось вже у роботах А.С. Макаренка, який називав їх "програмами виховання".
Технологія соціально-педагогічної діяльності - це практична діяльність соціального педагога, яка характеризується раціональною послідовністю використання найрізноманітніших засобів, методів для досягнення результатів. Будь-яка технологія передбачає існування програми або алгоритму дій.
Програма 1:
Мета > Завдання > Зміст > Методи - Форми > Результат.
Програма 2:
Діагностика проблеми > Пошук вирішення > Розробка технології > Вирішення проблеми > Оцінка вирішення.
Впровадженнятехнології в соціально-педагогічну діяльність дозволяє:
а) зекономити сили і засоби;
б) будувати соціально-педагогічну діяльність на науковій основі;
в) підвищити ефективність вирішення проблеми;
г) вирішити питання діагностики, профілактики, адаптації та реабілітації особистості (тобто соціалізувати особистість).
Література:
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - М., 1989.
2. Актуальные проблемы социального воспитания. Науч.-метод.бюллетень (Спец.выпуск к международному семинару) №6. -М.: Запорожье: Госкомитет СССР, 1990.
3. Алмазов Б.Н. Профилактика конфликтов в работе с педагог. запущеными учащимися. - М., 1988.
4. Антология социальной работы. - Т.1. - М., 1994.
5. Галагузова М.А. и др. Социальная педагогика: Курс лекций. -М., 2000. -С.212-227.
6. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991.
7. Гурски С. Внимание, родители: наркомания. - М., 1989.
8. Дети с отклонениями в развитии. Под ред. М.С.Певзпер. - М., 1966.
9. Социальная педагогика под ред. Галагузовой М.А. - М. - 2000.
10. Социальные отклонения. -М., 1984.
11. Турчапинова Ю.И. Педагогическая техника и мастерство учителя. - М., 1987.
12. Ушинский К.Д. О значении отечественного языка в первоначальном обучении. //Педагогические сочинения. В 6-ти т. Т.4. -М.: Педагогика, 1989. -С.39-40.

 
 

Цікаве

Загрузка...