WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна діагностика в роботі з клієнтом - Реферат

Соціальна діагностика в роботі з клієнтом - Реферат


Реферат на тему:
Соціальна діагностика в роботі з клієнтом
ПЛАН
1. Особливості соціального діагнозу особи.
2. Структура й методика соціального діагнозу особи.
1. Особливості соціального діагнозу особи
На рівні безпосередньої соціальної роботи з клієнтом функції соціальної діагностики дещо змінюються. Головною її метою стає визначення соціальної проблеми клієнта і пошук правильних шляхів її вирішення. Дані загальносоціологічних методів, масштабних технологій, які використовуються соціальним працівником є лише як фон. У зв'язку з цим широко використовуються у першу чергу мікросоціологічні, соціально-психологічні, педагогічні діагностичні процедури.
1. На більш високих рівнях соціальна діагностика може бути окремою галуззю діяльності, що здійснюється спеціальними працівниками, які інтерпретують зібрані ними дані (можлива також внутрішня диференціація: збір даних здійснюють одні підрозділи або організації, інтерпретацію - інші).
2. У соціальній діагностиці особи враховуються дві групи факторів: соціальні (зовнішні) і біологічні (внутрішні). Часто завдання полягає в тому, щоб дати клієнту цілісну характеристику з позиції медико-біологічних, психолого-педагогічних і соціально-економічних параметрів. Як відомо, людина являє собою єдність біологічного, духовного і соціального в усій складності їх зв'язків і взаємовідносин у межах єдиного цілого.
3. Ще одна особливість соціальної діагностики особи - обмежене використовування кількісних співвідношень і математичних методів. Соціальна ситуація клієнта завжди унікальна, неповторювана, тому найбільш поширені технології - емпіричного нагляду, аналіз поодиноких даних. Поки що не дуже розвинені інструментальні технології, що пояснюється лише недавнім виникненням соціальних технологій (і діагностичних, зокрема) і тим, що соціальний працівник розглядає самого себе як інструмент вивчення і перетворення соціальної ситуації.
4. За допомогою нескладних приладів можна зміряти клієнту артеріальний тиск і визначити важливі показники його здоров'я, але "зміряти тиск" внутрісімейних або внутрішньогрупових суперечностей досить складно.
5. Нарешті, остання відмінність технологій соціальної діагностики обумовлена вже розглянутими відмінностями: дані технології в значній мірі визначаються не тільки знаннями, але і уміннями, навиками. Їх вивчення не може ґрунтуватися тільки на засвоєнні теорії. Необхідні передача технологій, наставництво досвідчених фахівців і практичне навчання початківців.
2. Структура й методика соціального діагнозу особи
Незалежно від застосовуваних методів будь-який технологічний процес у соціальній діагностиці має подібну структуру, окремі елементи якої змінюються залежно від конкретних умов.
Початковим етапом його завжди є скарга клієнта або його близьких, сусідів, заява співробітника правоохоронних органів, педагога, тобто поява соціальної проблеми. Сам індивід, що є центром уваги такої проблеми, може не усвідомлювати її наявності (дитина, алкоголік або наркоман). Тому співробітники соціальних служб не можуть обмежуватися вирішенням проблем виключно тих клієнтів, які звернулися до установи соціального обслуговування. При всіх організаційних та інших складнощах у функції територіального центру входить виявлення соціальних проблем на підвідомчій території.
Якщо наявність важкої життєвої ситуації констатувати достатньо просто, то як правило, зовсім непросто визначити її сутність, причину і шляхи виходу з неї. Практика показує, що далеко не всі клієнти мають навики серйозного соціального аналізу, більшість з них привчена до пошуку простих, однозначних відповідей на важкі питання або віддає перевагу зручним формам ілюзій, самообману для пояснення своїх труднощів. Тому наступний етап діагностичною процесу - збір і аналіз даних про соціальну ситуацію. На цьому етапі фахівець використовує два типи дослідницьких методів: історико-генетичні і структурно-функціональні.
Історіко-генетичні методи покликані визначити час, витоки і причини зародження соціальної проблеми, прослідити ступінь її прояву на різних стадіях життя клієнта. Цілий ряд соціальних патологій має спадкову природу або, принаймні, соціально успадковується. Здебільшого ми в даний час не можемо однозначно сказати, чи зв'язок пияцтва і алкоголізму індивіда з пияцтвом його батьків є результатом природжених біологічних передумов, успадкованих від попередніх поколінь, чи це вплив сімейного способу життя, тих особових рис, які сприяють алкоголізму (інфантильність, конформність і т.д.). Успадковуються багато захворювань, у тому числі й психічні. Природжені передумови обумовлюють темперамент, багато рис вдачі, інтелектуальний статус індивіда.
Ще більш значиме питання соціальної спадковості. Мимовільно, можливо навіть не бажаючи того, індивіди сприймають мову і способи мислення свого етносу, моральні норми і типи емоційних реакцій свого суспільства, переваги і забобони своєї сім'ї.
Збір відомостей про генезис соціальної проблеми передбачає використовування методу соціальних біографій (або сімейних біографій) і т.д. Соціальний працівник цілеспрямовано збирає відомості, розпитуючи клієнта і (або) його близьких. Іноді виникає необхідність використовування архівних даних (наприклад, у разі протиправної поведінки когось з попереднього покоління, наявності захворювань батьків або прародичів). Звичайно, в таких бесідах (їх може бути декілька) потрібно проявляти такт і керуватися правилом розумної достатності. Оскільки предмет бесіди нерідко буває вельми делікатним, клієнти можуть хворобливо сприймати "лобові" питання про девіантну поведінку, негативні звички або уявні ганебні захворювання - своїх або своїх близьких. У цьому випадку інформація може бути одержана непрямим шляхом, за допомогою узагальнюючих розпитувань.
Збір даних вимагає наявності певного довір'я між фахівцем і клієнтом. Відомості, збирані соціальним працівником, повинні бути необхідними і достатніми: їх об'єм повинен з максимальною повнотою відповідати змісту проблеми, не залишаючи нерозкритих її сторін, але не виключаючи надмірність матеріалу для аналізу. Слід також пам'ятати, що навіть шокуюча поведінка родичів, батьків, близьких - це не мотив для того, щоб ухвалювати вирок самому опитуваному: син або внук алкоголіка зовсім не приречений сам стати алкоголіком, а родич злочинця - людиною, що порушує закон. Кожний індивід може відповідати (юридично і морально) тільки за свою поведінку, і то лише в тому випадку, якщо він володіє достатнім інтелектом і самосвідомістю, щоб оцінити свою поведінку і управляти нею.
Структурно-функціональні методи діагностики припускають отримання даних про поточний стан соціальної проблеми, будову соціального об'єкта і зв'язки, поєднуючи особисті його елементи, функціональності або дисфункціональності, тобто про те, чи відповідає його діяльність своєму призначенню чи ні. Навіть проводячи соціальну діагностику особи, необхідно вивчити її соціальну мережу, функціонування всоціальному оточенні, нарешті внутрішній стан, структуру самої особи, гармонійність або дисгармонію її внутрішніх елементів, узгодження або неузгодження соціальних ролей і т.д.
З арсеналу засобів соціальний працівник використовує в першу чергу спостереження, яке дозволяє, по-перше, взнати оцінку ситуації клієнтом (клієнтами), познайомитися з його (їх) трактуванням наявної проблеми. У процесі спостереження фахівець сприймає як вербальну (словесну), так і

 
 

Цікаве

Загрузка...