WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Рівні соціальної діагностики - Реферат

Рівні соціальної діагностики - Реферат

міри з їх удосконалення.
Вплив регіону на відносно соціально контролюючу соціалізацію - виховання - здійснюється в руслі тієї політики, яку проводить у цій сфері регіональна влада. Регіональна політика у сфері виховання включає в себе, з одного боку, адаптацію, відповідно до принципу культуровідповідності державної політики в цій сфері до умов регіону. З іншого боку, вона передбачає розробку нормативних документів, виділення ресурсів, притягнення різних державних і громадських організацій, підтримку виховних ініціатив, що в сукупності повинно створити необхідні умови для розвитку і духовно-ціннісної орієнтації підростаючих поколінь у відповідності з інтересами людини і запитами регіональної спільноти. Це потребує вирішення ряду завдань:
- вивчення ситуації в регіоні;
- фіксація виховних ресурсів у регіоні;
- розроблення комплексних міжвідомчих програм;
- корекція змісту, форм, методів виховання;
- пошук способів стимулювання виховної роботи;
- пошук шляхів формування попиту на послуги з соціалізації людини;
- розроблення заходів із забезпечення безпеки і благополуччя підростаючого покоління регіону;
- розроблення заходів з підготовки і перепідготовки кадрів для виховних організацій різних типів;
Присоціальній діагностиці регіонального рівня використовують результати всеукраїнських досліджень, застосовуючи на відповідній території. Крім того, організовуються дослідження на місцях. Такий аналіз необхідний не тільки для того, щоб аналізувати стан і динаміку процесів соціального функціонування в тому чи іншому регіоні і на її основі рекомендувати різні зміни. Але й для практичних організаційних заходів. Адресна соціальна допомога неблагополучним шарам населення базується на конкретних показниках вартості життя, прожиткового мінімуму, середньої заробітної плати, середньої пенсії, які значно відрізняються на різних територіях.
Спеціалістами в галузі соціальних технологій розроблені наступні умови соціального дослідження, яке проводиться на регіональному рівні:
- об'єкт дослідження має мати ознаки соціальної системи;
- повинні бути виділені елементи системи об'єкта соціального дослідження, особливості його структури і функціонування;
- забезпечення можливості формалізації процесів, що реально відбуваються, і представлення їх у виді певних операцій, процедур, показників;
- повинна бути забезпечена можливість відтворення і повторюваності операцій, процедур чи показників у нових умовах.
У кожній конкретній ситуації соціальному педагогу потрібно розробити:
- соціально-діагностичну ціль (до чого прагнути, чого добиватися);
- умови її реалізації;
- особливості та можливості об'єкта;
- особливості місця реалізації;
- можливості за часом для реалізації мети;
- можливі форми реалізації;
- особливості суб'єкта соціально-педагогічної діяльності, його можливості.
На цій основі підбирається або одна з наявних технологій, або моделюється нова, спеціальна технологія для даного випадку.
3. Особливості соціального діагнозу на регіональному рівні.
У своїй книзі "Соціальні діагнози" (1917 рік) Мері Річмонд детально представила свій метод роботи - соціальний діагноз, який передбачає оцінку як особистості клієнта, так і його соціального становища. Соціальна допомога розглядається нею як комбінація заходів, результатом яких є зміни як самого клієнта, так і соціального оточення.
Соціальні заходи вона поділила:
1) опосередкований метод лікування;
2) безпосередній метод лікування.
У даний час до методів соціального діагнозу (соціальної діагностики) відносять (по І.Г.Вайнишеву):
- зондажно-інформаційне обстеження: збір відомостей про інфраструктуру, чисельність, склад і динаміку місцевого населення;
- соціально-історичне дослідження: вивчення історії населення і освоєння даної території, зміни складу місцевого населення, дослідження його занять і традицій;
- інформаційно-цільовий аналіз різних документів, статей з місцевої і центральної преси, матеріалів електорнних засобів інформації, листів і скарг громадян;
- соціальне картографування: аналіз соціально-просторового розподілу і динаміки народжуваності й смертності населення, залежність якості життя від різних природних і соціальних факторів.
Для соціально-педагогічного закладу соціальним замовленням виступає його основне призначення. На виконання його замовлення країна (держава) виділяє матеріальну допомогу і здійснює контроль за станом його виконання.
Для соціального педагога замовленням соціального закладу є його посадові (функціональні) обов'язки. У професійних обов'язках відбиваються основні цілі, завдання і зміст професійної діяльності. Слід зазначити, що реалізація соціального замовлення здійснюється не просто спеціалістом, а людиною, наділеною індивідуальністю, своєрідністю сприйняття і розуміння явищ навколишнього життя і своєї ролі в ній, набутим життєвим досвідом і досвідом професійної діяльності. Саме цим зумовлений суб'єктивізм в розумінні явищ і виконанні соціального замовлення.
Література:
1. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр "Академия", 2002.- 272с.
2. Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і методика соціальної роботи. - М., 1994.
3. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200с.
4. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської.- К., 2000.- 372с.
5. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. - М., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...