WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі - Реферат

Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі - Реферат

статеву поведінку студентів та підвищити особисту активність молоді у вирішенні проблем ВІЛ/СНІД, ХПСШ та наркоманії, сприятиме толерантному ставленню до ВІЛ-інфікованих.
Аналіз анкетувань, які проводилися протягом 2003 р. студентськими соціальними службами свідчить, що студент - особистість, яка має великий творчий потенціал та бажання досягти успішного особистісного розвитку, більшість студентів (53%) вже не хоче бути залежною від батьків і майбутню професію вибирає свідомо. Вже на перших курсах 30% студентів шукають роботу, серед яких 12% за майбутньою спеціальністю. Тому було важливо в роботі студентських соціальних служб враховувати особливість студентського середовища і не просто надавати соціальні послуги, а залучати самих студентів різних категорій до спільної роботи. Зокрема, були напрацьовані різні технології, до яких входили такі соціальні програми, як "Молодіжні дискусійні клуби-кафе", "Участь у лекційно-тренінгових групах з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі", "Тренінгові психологічні клуби - як можливість не тільки дістати допомогу психолога, але й самому набути навичок тренера".
За час роботи (1999-2003 рр.) студентськими соціальними службами накопичено цікавий досвід роботи, створено структурну модель та напрацьовано певні соціальні технології, які враховують кількість студентів у вищому навчальному закладі, характер навчального закладу (цивільний чи військовий заклад), категорію молоді, яка потребує допомоги: першокурсники; студенти, які мають функціональні обмеження; студенти військових інститутів; молоді студентські сім'ї тощо.
Структурна модель функціонування типова для всіх студентських соціальних служб. Головне, що за напрямками роботи служба не дублює такі організації як студентські профспілки чи органи студентського самоврядування. У кожній службі працюють по 3 спеціалісти: соціальний педагог, соціальний психолог та керівник. Служби забезпечені приміщеннями, які відповідно обладнані для роботи, та телефонним зв'язком. На сьогодні вирішено питання нормативно-правового забезпечення їх діяльності та співпраці зі структурами, які займаються навчально-виховним процесом у ВНЗ.
Студентська соціальна служба виступає як партнер студентських рад, студентського самоврядування та студентських профспілок.
Суттєво розширено соціальні послуги, які надають спеціалісти соціальної служби. Якщо на початковому етапі робота проводилася в основному як консультації психолога, юриста чи лікаря, то на сьогодні соціальний педагог здійснює соціальний супровід; проводить просвітницько-профілактичну роботу з питань здорового способу життя; консультує студентські сім'ї та допомагає їм у вирішенні соціальних проблем; розробляє та здійснює роботу з питань попередження торгівлі людьми; проводить координаційну роботу, якщо студенту необхідна допомога інших організацій стосовно вирішення соціальних проблем.
Психолог проводить не тільки індивідуальне та групове консультування; він допомагає в соціалізації та соціальній адаптації студентів, які проживають в гуртожитках; здійснює діагностику соціальної проблеми; проводить освітньо-профілактичну роботу з питань попередження насильства, конфліктів або інших негативних явищ.
Кожна студентська соціальна служба здійснює моніторинг соціальних проблем в студентському середовищі, готує волонтерів, які працюють не тільки в соціальній службі вищих навчальних закладів, але й у районних чи міських спеціалізованих службах міста.
Студентські соціальні служби забезпечені професійними спеціалістами, які мають досвід практичної роботи. При підборі кадрів враховано їх теоретичну підготовку, яка б відповідала вибраній посаді. Студентські соціальні служби не тільки залучають до роботи високопрофесійних спеціалістів, але й готують власні кадри. На сьогодні функціонує багато закладів вищої освіти, де готують професійних соціальних працівників, соціальних педагогів, соціологів, психологів, і одне із завдань студентських соціальних служб - надавати можливість старшокурсникам набувати необхідного досвіду ще до закінчення ВНЗ, щоб вони могли сміливо рухатися далі, вдосконалюючись як професіонали.
Дослідження діяльності восьми студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах, які працювали у 2003 р., показали, що успішно вирішено не тільки кадрові питання, але й їхнє організаційно-технічне забезпечення, вироблено механізм координації та управління між міською адміністративною структурою (Київським центром соціальних служб для молоді) та окремою студентською соціальною службою. Однак даний механізм вимагає доопрацювання у майбутньому, а саме при формуванні штатних одиниць для роботи у соціальній службі ВНЗ враховувати кількість студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі, його специфіку, наявність факультетів, які готують соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів тощо. Аналіз звітних документів діяльності студентських соціальних служб показав, що між ними та навчально-виховним відділом, проректором з навчальної роботи, з профкомом та радою студентського самоврядування, налагоджено механізм взаємодії, що позитивно вплинуло на розвиток студентської служби та залучення до роботи великої кількості споживачів соціальних послуг. При кожній студентській соціальній службі діє добре підготовлена команда волонтерів тасоціальних працівників на громадських засадах, що становлять кадровий резерв спеціалістів - соціальних працівників.
Аналіз діяльності соціальних працівників у гуртожитках показав, що студентська молодь не навчена отримувати інформацію з достовірних джерел, вона володіє скоріше абстрактною інформацією, тому необхідно звертати увагу студентів на спеціальні брошури, буклети та листівки, розміщені на стендах у гуртожитках та в приміщенні студентської соціальної служби. Важливо навчати студентів сприймати соціальну допомогу через активні методи подання інформації: лекції фахівців, бесіди, обговорення, тренінги, залучати до проведення фокус-груп, до виконання творчих завдань, надавати можливість користуватися інформацією, яку готували ровесники-волонтери.
Аналіз діяльності студентських соціальних служб показав, що при реалізації програм слід врахувати специфіку кожного ВНЗ. Основна мета діяльності - надання соціальної допомоги студентам у процесі соціалізації за умов навчання - залишається спільною для всіх закладів вищої освіти, але механізм їх реалізації через соціальні програми має бути різним. Кожен ВНЗ повинен визначитися з соціальними програмами, які ефективніше впливають на вирішення соціальних проблем у студентському середовищі.
Важливо зазначити, що на сьогодні у світі активно проходить процес глобалізації, який розхитує національну ідентичність, і це означає нівелювання основ духовного буття людини [3]. Можливо, Болонський процес, який проходить зараз в Європі і пов'язаний з реорганізацією освіти в європейських університетах, покликаний внести корективи і в освіту України. Україна також підписала відому Лісабонську конвенцію. На сьогодні частину реформ ініціює міністерство, частину - університети. Історичний досвід показує, і нарешті це необхідно усвідомити, що розвивається тільки те суспільство, яке приділяє увагу розвитку науки та освітнім процесам для широкого кола громадян, відстоює престиж вченого у високому розумінні цього слова: коли вчений піднімається над буденним і дихає повітрям суспільно значимих істин. І саме такий загальний суспільний прогрес міг би стати тією консолідуючою ідеєю, яка так необхідна нам сьогодні. І для цього потрібна демократизація університетського життя зокрема [2].
У вищих закладах освіти, де працюють студентські соціальні служби, впроваджуються нові вітчизняні та зарубіжні технології, дистанційне навчання тощо. Проте, як показав аналіз документів, питання поліпшення матеріального становища студентів, створення передумов для всебічного розвитку і самореалізації особистості, організації заходів, спрямованих на підтримку талановитої молоді, зміцнення матеріально-технічної бази освітянської сфери, потребують не тільки використання ресурсів вищих навчальних закладів, а й державної підтримки.
Наше дослідження показало, що студентські соціальні служби виконують важливу роль у процесі професійного становлення студентів і допомагають адміністрації вищого навчального закладу більш успішно проводити навчально-виховний процес та підготовку спеціалістів згідно вимогам Болонського процесу.
Література:
Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі (Н. Ф. Романова) // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C.32-37
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...