WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі - Реферат

Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі - Реферат


Реферат на тему:
Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі
Процес реалізації соціальної політики без врахування психолого-фізіологічних особливостей людини, групи людей, спільних груп практично неможливий, або ефективність такої реалізації буде незначною. Тому практичні проблеми реалізації соціальної політики потребують великої уваги до людини, розгляду і врахування особливостей особистості як об'єкта і суб'єкта суспільних процесів одночасно. Мається на увазі, що потрібно враховувати ті напрацювання, що їх має загальна психологія, соціальна психологія, психологія, яка досліджує проблеми особи і колективу, соціальна педагогіка (Г. М. Андреєва, В. В. Богословський, І. П. Волков, Ф. Г. Генов, А. І. Китов, Н. Л. Коломінський, Я. Л. Коломінський, В. І. Лебедєв, С. Д. Максименко, Л. П. Мельник, А. В. Петровський, М. А. Ребер, С. І. Самигін, Н. Я. Сацков). Як найзмістовніші в цьому аспекті можна назвати такі праці: Г. М. Адреєва. Социальная психология. - М., 1980; Ф. Г. Генов. Психология управления. - М., 1982; А. И. Китов. Экономическая психология. - М., 1987; Я. Л. Коломинский. Психология взаимоотношений в малых группах. - Минск, 1976; Л. П. Мельник. Психологія управління. - К., 2002. У цих та інших виданнях розглядається суть психічних, соціально-психологічних, соціально-педагогічних процесів, які пов'язані з особою та впливають на неї у процесі соціалізації, адаптації, формують особистісну та громадянську позицію. Вирішення будь-яких соціальних проблем передбачає використання відповідних соціальних технологій. Оскільки це принципові моменти, які виникають у процесі реалізації соціальної політики, то застосування певних соціальних технологій із врахуванням соціально-психологічних аспектів на сьогодні є досить актуальним [5, с. 184].
До таких технологій належать інформаційні, навчальні, політичні, управлінські тощо. Соціальні технології можна розглядати "як сукупність операцій, процедур соціального впливу на шляху одержання оптимального соціального результату" [1, с. 206].
Соціальні технології мають власну кваліфікацію. Вони розподіляються таким чином:
- за масштабністю: глобальні, загальнонаціональні, регіональні;
- за характером: рутинні, інноваційні, інтелектуальні;
- за місцем використання: технології в духовному, соціальному, економічному середовищах;
- за характером соціальної групи, на яку вони спрямовані: технології щодо роботи зі студентською молоддю, студентськими сім'ями, молодими людьми, які мають особливі потреби тощо.
Соціальні технології є своєрідною сполучною ланкою між соціологічною теорією і соціальною практикою. Саме вони забезпечують науково обґрунтований вибір оптимальних засобів впливу суб'єктів управління на об'єкт із метою створення найсприятливіших умов життєдіяльності людини [5, с. 185].
У соціальних технологіях важливе місце посідає проблема саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації особи. Але вирішальне значення при розв'язанні соціальних питань і проблем, як і реалізації соціальної політики загалом, мають соціальні технології саме державного управління, оскільки пріоритетна роль у розв'язанні соціальної політики завжди належить державі [4]. Адже саме держава, як уже наголошувалося, визначає стратегію соціальної політики, координує діяльність усіх суб'єктів щодо її реалізації, приймає законодавчі акти, встановлює загальні, типові правила чи норми поведінки громадян у всіх сферах суспільного життя, запроваджує відповідні соціальні межі та стандарти.
Відомо, що існує цілий комплекс проблем, які потребують вирішення на державному рівні - це матеріальна підтримка студентів, надання допомоги по збереженню їхнього фізичного, психологічного здоров'я, стимулювання бажань студентів займатися саморозвитком, брати активну участь у громадській роботі. Саме таку функцію виконує студентська соціальна служба у вищому навчальному закладі, яка є структурною одиницею міської державної адміністрації і фінансується державою. Одночасно вона є і рівноправною одиницею адміністративних структур вищих навчальних закладів.
Багато науковців вважають, що використання соціальних технологій дає змогу не лише вирішувати соціально-економічні проблеми, а й своєчасно та ефективно розв'язувати соціальні конфлікти, знімати соціальне напруження чи незадоволення діями адміністративних структур.Так, при поселенні в гуртожитки НТУУ "КПІ" восени 2003 р. через значне збільшення кількості студентів, зарахованих на перший курс, в одну кімнату поселяли не трьох, а чотирьох осіб, що викликало незадоволення студентів. Більше того, не всі іногородні студенти мали можливість поселитися в гуртожитки навіть за таких умов. Тому діяльність спеціалістів студентської соціальної служби НТУУ "КПІ" була спрямована на надання практичної допомоги в пошуках житла, на надання психологічних консультацій тим студентам, які залишилися в гуртожитках та сприяння успішній адаптації до нових умов навчання в столиці.
Отже, використання певних соціальних технологій допомогло реалізувати управлінські рішення адміністрації вищого навчального закладу.
Окремо слід зазначити, що при реалізації програми "Студентська соціальна служба" саме використання соціальних технологій, які вже перевірені практичним досвідом, допомогло сполучити соціологічну теорію і практику соціальної роботи. Таке поєднання допомагає забезпечувати науково обґрунтований вибір оптимальних засобів впливу суб'єктів управління (спеціалістів студентської соціальної служби) на об'єкт (студентську молодь) з метою створення найсприятливіших умов для життя в процесі навчання.
Відомо, що для студентської молоді проблеми, пов'язані із саморозвитком, самовдосконаленням, самореалізацією, є дуже гострими. Якщо такі можливості обмежені, то студенти знаходять альтернативу, яка не завжди позитивна. Це стосується в першу чергу способу життя. Говорячи про спосіб життя, слід пам'ятати, що хоча він значною мірою обумовлений соціально-економічними умовами, в той же час багато в чому залежить від мотивів діяльності конкретної молодої людини, від особливостей її психіки, стану здоров'я та функціональних можливостей організму. Цим, напевно, можна пояснити реальне розмаїття варіантів способу життя студентської молоді.
Дослідження, які проводилися в процесі діяльності студентських соціальних служб у восьми навчальних закладах м. Києва протягом 2003 р., показали, що 68% студентів проводить свій вільний час із друзями, вживаючи при цьому слабоалкогольні напої або курять цигарки. Для більшості студентів - це стиль життя, тобто певний стандарт, який цілком нормально сприймається в студентському середовищі.
Тому спеціалістами студентських соціальних служб ще навесні 2003 р. було прийнято рішення про створення мобільних тренерських груп, які б проводили заняття серед студентів за методикою "рівний-рівному" з метою залучення до здорового способу життя. Така форма роботи на думку студентів (89%) сприймається як більшефективна, ніж лекційна. Тобто через надання та поширення достовірної соціально значимої інформації, через довірче спілкування на рівних надається достовірна інформація про негативні явища та ризик для фізичного здоров'я.
Слід зазначити, що методика "рівний-рівному" включає в себе підготовку кваліфікованих тренерів з числа студентів старших курсів та підготовку волонтерів для просвітницької діяльності серед ровесників, що допомагає майбутнім спеціалістам набувати досвіду менеджерської роботи. На початку 2004 р. при Київському міському Центрі студентських соціальних служб функціонувала тренерська студія, до складу якої входило 18 тренерів, студентів київських вищих навчальних закладів. Вони формували волонтерські загони з профілактичної роботи не тільки в мережі студентських соціальних служб, але й у мережі професійно-технічних закладів міста.
Оскільки студенти є найбільш творчим та лабільним прошарком молоді - вони надто чутливо реагують на зміни, що відбуваються в суспільстві. Кожне нововведення сьогодення студент прагне перевірити та відчути на собі, що не завжди призводить до позитивних або хоча б нейтральних наслідків. Тому одним із завдань для спеціалістів студентських соціальних служб було і залишається навчання студентів правильній поведінці в критичних ситуаціях задля власного благополуччя, залучення до просвітницької роботи для поширення інформації про здоровий спосіб життя.
На думку соціальних працівників, необхідно більше інформувати студентську молодь про заклади та організації, в яких вони можуть отримати психологічну та медичну допомогу. Спільна робота з медичними установами дасть можливість сформувати безпечну

 
 

Цікаве

Загрузка...