WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації - Реферат

Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації - Реферат

відповідальність, скромність, повага до старших, патріотизм, материнство, авторитаризм.
Проблема "Схід - Захід" має у своїй духовній основі різні ціннісні домінанти: Схід зберігає систему цінностей традиційної культури з її міфологічними витоками, а Західутверджує свободу особистості як верховну цінність, якій підпорядковані всі інші. Вона дає життя ідеї політичної свободи, принципам "свободи творчості" як головній художній цінності і "індивідуального смаку" як головній естетичній цінності.
Таблиця 2
Структура цінностей в різних культурах
Західні культури Східні культури Мусульманські культури
Цінності, що мають першорядне значення
Індивідуальність Материнство Ієрархія
Ієрархія Ієрархія Мужність
Мужність Мужність Колективна відповідальність
Багатство (гроші) Міць держави Повага до старших
Пунктуальність Мир Патріотизм
Першість Скромність Релігія
Спасіння, допомога Карма Авторитаризм
Активність, наполегливість Колективна відповідальність
Повага до молоді Повага до старших
Колір шкіри, національ-ність Гостинність
Рівність жінок Збереження середовища
Людські позитивні якості Колір шкіри, національність
Ефективність, якість Святість орних земель
Релігія Патріотизм
Освіта Авторитаризм
Безпосередність
Цінності, що мають значення II ступеня важливості
Материнство Повага до молоді Материнство
Патріотизм Рівність жінок Міць держави
Авторитаризм Людські позитивні якості Багатство (гроші)
Освіта Скромність
Безпосередність Спасіння, допомога
Активність, наполегливість
Повага до молоді
Колір шкіри, національність
Людські позитивні якості
Освіта
Безпосередність
Цінності, що мають значення ІІІ ступеня
Міць держави Індивідуальність Пунктуальність
Мир Багатство Ефективність
Збереження середовища Активність Якість
Ефективність
Цінності, що мають несуттєве значення
Скромність Спасіння Мир
Відповідальність Допомога Карма
Гостинність Першість Збереження середовища
Святість орних земель Першість
Святість орних земель
Рівність жінок
У дослідженні американських соціологів "Основи міжкультурної комунікації"5 узагальнені основні розбіжності цінностей різних регіональних культур (див. табл. 3). Вчені визнали за необхідне розділити цінності в залежності від їхньої важливості для культури на первинні, вторинні і третинні, при цьому кожна може виступати як позитивна чи негативна цінність.
Таблиця 3
Основні розбіжності цінностей різних культур
Цінності Первинні Вторинні Третинні Несуттєві
Індивідуальність 3* Ч* С* М*
Материнство чС мз - -
Ієрархія ЗСМА Ч - -
Мужність ЧМСЗА - - -
Міць держави СА мч 3 -
Мир С Ч ЗА М
Гроші ЗАЧ М С -
Скромність С ЧАМ - 3
Пунктуальність 3 Ч МС А
Спасіння 3 М - СЧМ
Карма С - - МЗЧА
Першість 3 Ч - САМ
Агресивність 3Ч М АС -
Колективна відповідальність САМ Ч - 3
Повага до старших САМ Ч - 3
Повага до молоді 3 МАЧС - -
Гостинність СА Ч - 3
Майно, що успадковується В - МАЧЗ -
Збереження середовища С ЧА 3 М
Колір шкіри СЗЧ М - А
Святість орних земель С А - ЧМЗ
Рівність жінок 3 СЧ А М
Людські позитивні якості 3Ч САМ - -
Ефективність 3 Ч СМ -
Патріотизм ЧМАС 3 - -
Релігія ЗЧМАС - - -
Авторитаризм СМА 3Ч - -
Освіта 3Ч ЗАМ - -
Невимушеність 3 ЧСМА - -
* Умовні позначення:
З - західні культури М - мусульманські культури
С - східні культури Ч - чорні культури Америки
А - африканські культури
Аналіз наведених даних (див. табл. 1, 2, 3), свідчить про наявність суттєвих розбіжностей у ціннісних структурах різних культур. Підґрунтям, очевидно, є домінування у ціннісній структурі (див.табл.1) об'єктивних (у культурах Заходу і Сходу) і суб'єктивних (мусульманські, африканські культури, чорні культури Америки) розбіжностей.
Детерміновані великою кількістю факторів: економічних, політичних, релігійних, цінності становлять своєрідний фонд загальнонаціональної, загальнокультурної мотивації. В контексті зазначеного виникають проблеми національного темпераменту та національних почуттів. Адже, незважаючи на наявність у кожного народу всіх типів темпераменту (як індивідуальних динамічних особливостей психічних процесів і станів), динаміка вияву їх психічної діяльності здійснюється за історично закріпленими у свідомості народу канонами, етнічними нормами. В основі ж національного (етнічного) почуття лежить емоційна сторона усвідомлення своєї етнічної, культурної належності.
Тріумф ідей лібералізму в англо-американському регіоні і країнах Західної Європи поступово призводить до того, що людину починають розглядати і вивчати як цінність для суспільства і для самої себе. Разом з тим, зауважимо, що до "планетарного" тріумфу ліберальних ідей поки що далеко. Усвідомлення цього, безумовно, існує в наукових колах. Виникає інша проблема, що лежить в практичній площині, - проблема врахування культурних і етнічних особливостей в міжкультурній комунікації.
Стрімкий розвиток науки і сучасних технологій, визнання світового лідера у цій галузі життєдіяльності призвело, на наш погляд, до певних ускладнень в міжкультурній комунікації. Підґрунтям може бути певна перевага підходу "вони в наших очах" над іншим - "ми в їх очах".
Сучасні тенденції глобалізації багатьох сфер життєдіяльності в практичному плані вимагають врахування означених вище особливостей і, в свою чергу, породжують проблему прийняття політичних рішень. Ця проблема виключно важлива тому, що від прийняття тих чи інших рішень залежать зміст, якість життя, а в умовах глобалізаційних тенденцій - і саме існування цивілізації.
Історія суспільного розвитку свідчить, що до ціннісної проблематики частіше всього звертаються на його "переломах", а цінності сприймають як своєрідний "магічний кристал", завдяки якому можна зрозуміти глибинні процеси, що відбуваються у тій чи іншій соціальній системі, виявити їх суть. У контексті цього чи не найважливіша практична складова аксіології - прогностика. Саме за допомогою призми "ціннісного кристалу", аналізуючи ціннісні системи народів, культур, можна знайти відповіді на одвічні питання: куди і чи тією дорогою йдемо, що чекає на нас - злети чи падіння, розквіт чи стагнація...
Список використаної літератури:
[1]Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - Спб., 1911 - С.128-129.
[2] Гинзбург Л. Человек за письменным столом - Ленинград: Советский писатель, 1989. - С.244.
[3] Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
[4] Каган М.С. Философская теория ценности. - Спб.: Петрополис, 1997. - С.146.
[5] Ситарм К., Когделл Г. Основы межкультурной коммуникации // Человек. - 1992. - №4. - С. 116.
[6] www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...