WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

народом, її культурою
і т. д. Серед таких почуттів слід назвати почуття гордості, почуття спільності, почуття відповідальності, почуття захищеності, почуття подяки та ін. Почуття патріотизму формулюється в таких відомих словосполученнях, як "любов до Батьківщини", "відданість своїй Вітчизні" і т. ін.
Результати, отримані дослідниками, виявилися дещо суперечливими. Адже якщо розглядати "рівень" патріотизму як почуття гордості за належність до своєї країни, то серед опитаних студентів НТУУ "КПІ" 71,7% пишаються, що є громадянами України (36,1% - дуже пишаються та 35,6% - скоріше, пишаються, ніж не пишаються), що могло б бути оцінене як позитив. Але, на жаль, вказані результати ніяким чином не свідчать про високий рівень патріотизму. Автори прийшли до такого висновку на основі аналізу інших результатів опитування, які показали, що для студентів-політехніків патріотизм носить досить формальний характер. Адже, відповідаючи назапитання "Наскільки Ви згодні з твердженнями, що доля моєї країни турбує мене навіть більше, ніж моя власна доля?", респонденти частіше висловлювали саме незгоду з цим твердженням (див. рис. 7).
"Формальність" патріотизму викликана сучасними трансформаційними процесами (в економіці, політиці, моралі та інших сферах), соціальною кризою і взагалі об'єктивацією нових, ірраціональних форм самого патріотизму. На підтвердження цього наведемо слова російського науковця Д. Трунова, який говорить, що: "В почутті патріотизму завжди присутня як емоційна, так і раціональна компонента... нестача раціональної компоненти заповнюється гіпертрофованими ірраціональними компонентами. Таким чином, можна говорити про ірраціональний патріотизм, а точніше - про різні форми ірраціонального патріотизму, що виникають як відповідна реакція на фрустровані життєві потреби людини" [12].
Важливим чинником розвитку особистості є моральна форма суспільної свідомості, що домінує в соціумі. Тому дослідники ухвалили рішення про визначення моральних цінностей сьогоднішнього студентства. Для сучасної України характерна глибока недовіра людей одне до одного, до колективних дій і суспільних інститутів, включаючи інститути влади. Розпад Радянського Союзу і пов'язані з цим соціальні та економічні труднощі з цілком зрозумілих причин призвели до моральної кризи суспільства і, говорячи медичними термінами, перевели кризу моралі з хронічної форми в гостру. Не винятком стали і студенти як значна соціальна група. Показовими є відповіді студентів-політехніків на запитання, пов'язане з виправданням (або не виправданням) порушення етичних норм з метою виживання в суспільстві. Значна частина студентів (27,3% - повністю погодилися і 27,7% скоріше погодилися, ніж не погодилися) з твердженням, що в суспільстві неможливо вижити без порушення моральних норм (див. рис. 8).
Автори статті вважають, що це є не тільки свідченням фіксації моральної ситуації, що склалася у суспільстві, але є показником готовності самих студентів діяти всупереч існуючим моральним цінностям суспільства задля отримання матеріальних і духовних благ. Такий стан викликаний перш за все впливом на громадську думку подій, що відбуваються на політичній арені (використання брудних передвиборчих технологій), у сфері бізнесу (ухиляння від сплати податків та корупція), в шоу-бізнесі і т. д.
Одним із основних чинників виходу з моральної та соціальної кризи, що характерна для сучасної студентської молоді, повинна стати виважена гуманітарна складова технічної освіти.
Адже гуманітарна сфера в технічному ВНЗ має визначальний вплив на всі інші сфери життєдіяльності української студентської молоді, на формування її соціокультурних та ціннісних орієнтацій. Головною метою гуманітарної освіти є підготовка та виховання майбутнього покоління молоді.
М. З. Згуровський визначає гуманітарну сферу базовою. У проведенні гуманітарної політики він вказує такі завдання: "зруйнувати стереотип превалювання державного, суспільного над особистим і підкорити нашу перекручену нині ідеологію цінності особистості, яка превалює над усім іншим… правильно спроектувати світові духовні й матеріальні досягнення на власні національні особливості є невідкладним завданням гуманітарної галузі… наші інформаційні інституції повинні використовуватися, нарешті, для гуманітарних потреб народу, формувати його духовність, лояльне ставлення до національної, вітчизняної проблематики, а не підміняти все це чужою, а іноді й ворожою інформацією, що прославляє лідерство, безвір'я, аморальність" [13].
Таким чином, у нашому дослідженні ми вказали на необхідність врахування в процесі впровадження освітньої політики сучасного стану ціннісних орієнтацій українського студентства, а також визначили, що трансформація суспільної свідомості відбивається значним чином на всіх сферах життєдіяльності студентської молоді. У здійсненому аналізі акцентовано увагу на проблемі відсутності гуманістично спрямованої та загальновизнаної ідеологічної системи, спроможної значним чином впливати на формування духовної культури студентів. Наше дослідження не вичерпує поле досліджень, що стосується соціалізації молодої людини, основних чинників трансформації суспільної свідомості, і може стати підґрунтям для подальшого вивчення соціальної, зокрема громадянської активності студентської молоді технічного ВНЗ в Україні.
Рис. 1. Оцінка студентами важливості для них сiм'ї, у %
Рис. 2. Оцінка студентами важливості для них друзів, у %
Рис. 3. Оцінка студентами важливості отримання вищої
освіти та престижної роботи, у %
Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання "Скажiть, будь ласка, наскiльки важлива для Вас релiгiя?", у %
Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів на запитання "Чи користуєтеся Ви мережею Інтернет?", у %
Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів на запитання "Наскiльки Ви згоднi з твердженнями, що для людини важливiше спокiйне, забезпечене життя, а не служiння iдеї?", у %
Рис. 7. Розподіл відповідей респондентів на запитання "Наскільки Ви згодні з твердженнями, що доля моєї країни турбує мене навіть більше, ніж моя власна доля", %
Рис. 8. Розподіл відповідей респондентів на запитання "Наскiльки Ви згоднi з твердженнями, що людинi неможливо вижити у нашому cуспiльствi, не порушуючи моральних норм", %
Література:
МЕЛЬНИЧЕНКО А. А., ПИГОЛЕНКО І. В. Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.31-43
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...