WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Українська сім’я у сучасному соціумі: реалії і тенденції - Реферат

Українська сім’я у сучасному соціумі: реалії і тенденції - Реферат

принаймні 5-10 наступних років; співвідношення повікових коефіцієнтів народжуваності поступово наближатимуться до західноєвропейських. Тенденції народжуваності формуватимуться насамперед під впливом матеріального добробуту та житлової забезпеченості сімей (особливо молодих), збереження у молодих людей установок на багатодітну сiм'ю, а також залежатимуть від чисельності та вікової структури жінок фертильного віку.
Економічна криза, що супроводжувала перехід до ринкової економіки в Україні, виявилася досить гострою. У 1990-1999 рр. ВВП постійно спадав (з коливанням темпів падіння), зменшувалися промислове виробництво, виробництво товарів народного споживання, роздрібний товарообіг, обсяг платних послуг. Змінювалася структура суспільства за рівнем доходів: переважна більшість населення в Україні збідніла, середній клас практично не сформувався, а високодоходна група населення є незначним прошарком.
Кількісний склад сiм'ї є одним iз чинників, що впливає на рівень задоволення потреб її членiв3 . У 1995-1999 рр. в Україні у групах сiмей iз низьким середньодушовим доходом склад сiм'ї залишався високим: 3,3-4,5 чол., з високим - низьким: 1,8-2 чол. Структура сукупного доходу в середньому для всiх сiмей у 1990-1999 рр. змiнювалась за такими тенденціями: поступово зменшувалася частка трудових доходiв (у формi оплати працi), зростала частка соцiальних виплат (пенсiй, стипендiй, допомог, iнших виплат), надходжень вiд особистого пiдсобного господарства та доходiв з iнших джерел. Частка оплати працi (у державному, кооперативному, приватному секторах) знижувалася з 67,5% у 1990 р. до 35,5% у 1999, а частка виплат по соцiальному захисту то зростала, то спадала з 13,4 до 16,9%, тобто спостерiгалося зниження частки доходiв, джерелом яких є безпосередньо оплата за працю i виплата нарахувань, що залежать вiд неї. Специфiчною ознакою формування сукупних доходiв сiмей в умовах трансформацiї економiки стало прискорене зростання частки надходжень вiд особистого підсобного господарства (з 10,2 до 27,5%).
Показником зниження життєвого рiвня населення є збiльшення витрат на харчування в структурi бюджету сiмей. В середньому питома вага витрат на харчування, у відсотковому вираженні до сукупного доходу сiм'ї, зросла з 35,5% у 1990 р. до 65,6% у 1999 р. Порiвняння вартостi спожитих основних продуктiв харчування i споживчий кошик iз 22 видів продуктiв харчування, що регулярно розраховується Держкомстатом України, показує, що у 1996 р. вартiсть споживання дорiвнювала 83,6%, 1997 р. - 66,7%, 1998 р. - 67,1%, 1999 р. - 83% середньодушового грошового доходу, тобто якщо у населення не було б надходжень з особистого пiдсобного господарства, то близько 67-84% отриманих середньодушових грошових доходiв за мiсяць населення витрачало б на харчування.
Забезпеченість населення непродовольчими товарами (предметами культурно-побутового та господарського призначення тривалого вжитку) протягом 1990-1999 рр. постiйно знижувалась. 1999 р. забезпеченiсть сiмей (у розрахунку на 100 сiмей) телевiзорами досягла 39%, радiоприймальними пристроями - 51%, годинниками - 39%, фотоапаратами - 64%, холодильниками i морозильниками - 49%, пральними машинами - 61%, електропилососами - 52%, мотоциклами i моторолерами - 12%, велосипедами i мопедами - 28%, швейними машинами - 45%, або в середньому - 44% проти рiвня 1990 р.
Впродовж 1990-1999 рр. скорочувалася сукупна площа введеного в експлуатацію житла і кількість збудованих квартир. Якщо 1990 р. введено житла загальною площею 17 447 м2, то 1999 р. тільки 6004 м2, тобто в 2,9 раза менше, з неї у сільській місцевості відповідно 3423 і 1196 м2. Розрахункова забезпеченість житлом поступово зростає: з 17,8 м2 на одного жителя у 1990 р. до 20,4 м2 у 1999 внаслідок скорочення чисельності населення. Вищими темпами зростала забезпеченість житлом міського населення (на 16,4% впродовж 1990-1999 рр., 12,6 % - у сільській місцевості). Незважаючи на поступову ліквідацію комунальних квартир (за три роки - 19%), їх ще досить багато - майже 80 тис., зараз в них проживає 254 тис. осіб. Ще 1,7 млн. осіб змушені проживати у гуртожитках. Щорічне введення нового житлового фонду з високим рівнем благоустрою, а також обладнання житлових будинків при капітальному ремонті різними видами зручностей підвищило якість житла, в основному міського. Рівень же благоустрою житла на селі здебільшого не відповідає сучасним вимогам.
Слід зазначити, що в останні роки можливість одержання житла із державного або колективного фонду зведено до мінімуму. Потреба в житлі залишається нагальною і болючою для 2 мільйонів сімей, які перебували у черзі на одержання житла на кінець 1998 р. При значному скороченні будівництва за рахунок державних і кооперативних коштів серед міського населення зменшилась кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку: з 2592 тис. у 1990 р. до 1871 тис. у 1999. Частка сімей та одинаків, які поліпшили житлові умови у 1999 р., становила всього 1,4% загальної кількості тих, хто перебував на квартирному обліку (1990 р. - 8,8%), тому проблема забезпечення населення житлом у найближчі роки також залишатиметься нерозв'язаною.
Найгострішим питання житла є для молодих сімей, що суттєво впливає на реалізацію соціокультурної та репродуктивної функцій сім'ї. За даними результатів лонгітюдного соціологічного дослідження "Молода сім'я України 90-х", яке проводить Український інститут соціальних досліджень (проект 1994-2015 рр.), 42% молодих сімей народження дітей пов'язують із зміною матеріального становища, а 33% - із зміною на краще житлових умов сім'ї. Статистичні дані Держкомстату України підтверджують наявність проблеми забезпеченості молодих сімей житлом, оскільки темпи надання їм квартир удвічі нижчі, ніж у середньому по країні. Так, 1998 р. із 93 тис. молодих сімей, які перебували на черзі, квартири одержали тільки 752 сім'ї, або 2,0%.
Таблиця 4
Квартирна черга та поліпшення житлових умов молодих сімей
1990 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р.
Перебувають на черзі молодих cімей - всього 178534 114196 106135 97371 92587
питома вага молодих сімей, які перебувають на черзі, до загальної кількості сімей,% 6,8 4,7 4,6 4,5 4,6
Одержали житло молодих сімей - всього 12376 1983 803 747 752
питома вага молодих сімей, які одержали житло, до загальної кількості сімей,% 5,3 2,4 1,4 1,6 2,0
За даними: Молодь України у цифрах / Державний комітет статистики України. - К., 2000. - С. 24.
Відмінності у рівнях доходів сімей відбиваються на диференціації витрат, структурі споживання і харчуванні, майновій і житловій забезпеченості. Зокрема це стосується молодих, неповних та багатодітних сімей.
Суб'єктивна оцінка власного життя членамимолодих сімей відрізняється досить сталим песимізмом. За результатами соціологічних досліджень проекту "Молода сім'я України 90-х" 44% молодих подружжів зазначають, що доходів вистачає лише на саме необхідне, 29% вважають, що грошей постійно не вистачає, хоча економлять на всьому, в тому числі й на харчуванні. Складність соціально-економічної ситуації в країні спричинила те, що переважна частина молодих сімей (70%) не може прожити на офіційні джерела доходу. Причому чоловіки значно легше сприймають проблеми матеріального

 
 

Цікаве

Загрузка...