WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві - Реферат

Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві - Реферат

культури нашого суспільства. Можна стверджувати, що на тлі незадоволеності економічною ситуацією, низька політична орієнтація відіграє стабілізуючу (або превентивну) функцію, тому що загальний критичний потенціал не має каналів і механізмів переростання масового невдоволення в політичний протест. Готовність взяти участь у таких політичних діях, як демонстрації, підписання петицій, бойкоти тощо, досить низька. Тільки 19% (у 1996 році - 12 %) обговорюють політичні питання часто, 57% - час від часу (1996 рік - 53 %), один із чотирьох повідомив, що ніколи не обговорює політику (у 1996 році - кожний третій). Жінки і молоді люди обговорюють політичні питання дещо менше. Разом з тим, пасивне споживання політичної інформації залишається на досить високому рівні: 61% респондентів щодня дивляться телевізор, слухають радіо або читають газети, щоб дізнатися про новини політики, 18% - декілька разів на тиждень, 9% - раз на тиждень, 8% - рідше і лише 4% - ніколи цього не роблять.
Отже, з одного боку громадян України цікавить політичне життя, з іншого - політична активність залишається на низькому рівні. Саме тому, визначаючи ціннісні пріоритети, громадяни віддають перевагу традиційним цінностям - сім'ї, роботі, друзям.
Можливість впливати на своє життя та задоволеність ним
Структура ціннісних орієнтацій особистості, їх узгодженість із системою декларованих цінностей у суспільстві впливає на соціальне самопочуття, рівень задоволеності своїм життям, виступає базою для формування поваги до себе, почуття впевненості. Тому доцільно проаналізувати відповіді респондентів на запитання "Наскільки Ви задоволені своїм життям у цілому?". Виставляючи оцінку за 10-бальною шкалою (до "1" - "повністю не задоволений", а "10" - "повністю задоволений"), лише 32% обрали позитивну відповідь (від "6" до"10"), а 68% - негативну (від "1" до "5"). Трьома роками раніше співвідношення було, відповідно, 21% до 79%. Тобто, незважаючи на всі життєві негаразди, питома вага тих, хто задоволений своїм життям, збільшується. Логічним продовженням аналізу є розгляд відповідей на запитання "У цілому, чи можете Ви сказати, що Ви щасливі?". Ствердно відповіли 46%, заперечили - майже 50% (4% не змогли визначитися). Значна частина тих, хто не задоволений своїм життям, тим не менш почуває себе щасливими.
Кожний другий визнав, що не впливає або не суттєво впливає на свій життєвий шлях, на те, що з ним відбувається. На сильний вплив указали 12%. Цікавим є те, що водночас опитані зазначили досить високий рівень впливу на життєву ситуацію з боку суспільства. Відповідаючи на запитання, чому в нашій країні є нужденні люди, 39% вказали, що це неминуючий наслідок розвитку суспільства, 25% - на несправедливість суспльства, 17% - що ці люди ледарі та недостатньо активні, 12% - що їм просто не щастить. Таким чином, переважна більшість (три чверті) відповідей наголошує на впливі зовнішних обставин, які не залежать від самої людини.
Кожний другий з опитаних (50%) погодився з твердженням, що "майбутнє таке невизначене, що найкраще - жити сьогоднішнім днем". Не погодилися - 41%, 9% - не змогли визначитися. Ці дані також підтверджують досить високий рівень соціальної апатії в українському суспільстві.
Більшості громадян притаманні патерналістські орієнтації, які у масовій свідомості тісно переплітаються з розумінням "справедливого" суспільства. Дві третини населення дуже важливим вважають "зменшення різниці у доходах громадян", 65% на державу покладають відповідальність за забезпеченням всіх громадян житлом, 70% - за пенсійне забезпечення громадян. Більше половини підтримуюють точку зору, що "держава повинна нести більше відповдальності за те, щоб усі громадяни були забезпечені" (див. також табл. 6).
Країна Середнє Країна Середнє Країна Середнє
Франція 4,02 Данія 4,39 Словенія 6,54
Великобританія 4,43 Швеція 4,24 Угорщина 6,13
Німеччина 4,23 Фінляндія 4,57 Естонія 6,08
Австрія 3,97 Польща 5,75 Латвія 6,68
Італія 5,63 Чеська республіка 4,90 Литва 5,38
Іспанія 5,65 Румунія 4,82 Білорусь 5,64
Португалія 4,84 Болгарія 5,23 Росія 5,70
Греція 5,93 Словаччина 6,37 Україна 6,07
Висновки
Система цінностей виступає стратегічною детермінантою діяльності індивідів, груп, сільнот, суспільства. Цілком природно, що радикальні зміни потребують певного санкціонування з боку суспільства, тобто ціннісного обґрунтування. В умовах швидких суспільних змін "поновлена" система ціннісних орієнтацій не завжди встигає сформуватися. Фундаментальні цінності, як правило, залишаються без змін, але їхнє значення може зменшуватися під впливом штучного надання вагомості декларованим цінностям-цілям, цінностям-засобам, цінностям сьогодення. Саме ці тимчасові, ситуативні цінності виконують функцію забезпечення сприйняння тих перетворень, до яких прямує суспільство. Інституціональні перетворення стають незворотніми лише в тому випадку, коли вони, по-перше, - сприймаються суспільством, по-друге, - коли вони закріплені, підтверджені системою цінностей, на яку орієнтується суспільство, яка панує у громадській свідомості.
Вивчення ціннісних орієнтацій населення наприкінці першого десятиріччя розбудови незалежної України дозволяє стверджувати, що такі вічні цінності, як сім'я, робота, друзі, не втрачають своєї вартості і навіть набувають нового змісту. Сім'я в умовах бурхливих суспільних перетворень виконує функції підтримуючого середовища, захисту. Змінюється значення цінності роботи. З одного боку, зростає цінність наявності робочого місця як такого. З іншого боку, зростають вимоги до рівня оплати праці, можливостей професійної кар'єри, самореалізації. Для частини населення релігія виконує функції заміни ціннісних норм. Зростає інтерес до політичного життя, хоча політична, як і громадська, активність залишаються на досить низькому рівні. Звертає увагу досить високий рівень оптимізму населення, й особливо молодого покоління, посиленнятолерантності в суспільстві. Загалом, вивчення пануючих пріоритетів та очікувань громадян свідчить про те, що цінності виживання залишаються домінантою в українському суспільстві.
Література:
1. Балакірєва О.М., Ганюков О. А., Дудар Н.П. Система ціннісних орієнтацій, культурні потреби і духовний світ української молоді//Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.- К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - С. 53-58.
2. Балакірєва О.М. Сім'я в структурі життєвих орієнтацій//Про становище сімей в Україні: Доповідь за підсумками 1999 року. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - С. 27-33.
3. Балакірєва О.М. Сучасна громадська думка щодо інституту сім'ї//Там само.- С. 36-39.
4. Башкирова Е.И. Трансформация ценностей российского общества//Полис (Политические исследования).-2000. - №6. - С. 51-65.
5. Dieter Fuchs and Hans-Dieter Klingemann. Eastward Enlargement of the European Union and the Identity of Europe.-Berlin.- 2000, Discussion Paper FS III 00-206.
6. The European Values Study: A Third Wave. Source book of the 1999/2000 European Values Study Surveys, 2001, EVS, WORC, Tilburg University.
7. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...