WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві - Реферат

Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві - Реферат

84% опитаних зазначили її важливість, а серед молодих людей - 86% у 1999 році та 90% у 2002 році. Серед 32 країн Західної, Центральної та Східної Європи2 середній показник цінності роботи дорівнює 90%. Лідерами стосовно ціннісної важливості роботи виявилися Польща та Мальта, де на важливість роботи вказали 96%, причому 78 та 76%, відповідно, дали відповідь - "дуже важливо" (в Україні відповідь "дуже важливо" дали 62%, у Росії - 59%, Угорщині - 57%, Естонії - 51%, Данії - 40%). Вище за середній ступінь важливості роботи визначили громадяни Словенії, Хорватії, Ісландії, Франції, Італії, Іспанії та Португалії (95-96% зазначили її важливість). Разом з тим, Україна випереджає такі країни, як Великобританія (79%), Німеччина (82%).
Варто підкреслити, що 45% респондентів погодилися з твердженням, що "робота завжди повинна бути на першому місці, навіть якщо залишається менше вільного часу" (свою незгоду з цим зазначили 29%). 60% вважають, що "принизливо отримувати гроші, якщо ти їх не заробляєш", 77% погодилися, що необхідно працювати, щоб повністю розвинути свої таланти, 65% впевнені, що "хто не працює, стає ледарем", 50% бачать у роботі "обов'язок перед суспільством".
Відбуваються певні зміни в системі цінностей щодо роботи (див. табл. 3). Для 89% населення важлива "хороша оплата праці", для 72% - щоб вона була "гарантована", 70% зазначили важливість того, щоб робота була "цікава". Разом з тим, для 29% важливим є "не дуже напружена робота". Кожний третій зазначив таку ознаку, як "суспільна корисність роботи" (31%).
Таблиця 3
Важливість окремих характеристик роботи
для дорослого населення та для молоді 18-29 років, %
1996 рік Молодь, 1996 р. 1999 рік Молодь, 1999 р.
Хороша оплата праці 91 95 89 92
Гарантована робота 72 70 72 69
Цікава робота 66 75 70 79
Приємні люди - * - 66 70
Робота, що відповідає здібностям 50 53 61 67
Робота, яка викликає повагу 51 50 53 50
Робота, де Ви відчуваєте, що можете чогось досягнути 41 51 51 67
Зручні години роботи 44 46 50 54
Тривала відпустка, достатня кількість неробочих днів 35 39 43 45
Можливість проявити ініціативу 28 34 42 52
Робота з людьми - - 42 44
Гарні можливості для просування - - 39 46
Відповідальна робота 27 26 35 31
Суспільна корисність роботи - - 31 28
Не дуже напружена робота 24 28 29 34
Таблиця 4
Ступінь важливості* окремих характеристик роботи у випадку працевлаштування чи пошуку нового місця роботи, червень 2001 р., %
Молодь 14-28 років
Населення віком від 14 років та старші
Висока оплата праці 97 93
Нешкідливі умови праці, відсутність суттєвого ризику для здоров`я 92 87
Гарний колектив (приємні стосунки з колегами) 89 88
Цікава робота 87 80
Зручні часи (режим) роботи 80 78
Гарні можливості для підвищення свого кваліфікаційного, інтелектуального рівня 82 68
Гарні умови для "кар`єри", просування службовими сходами 75 58
Добрі умови для реалізації власної ініціативи 76 66
Зручне місце розташування, невелика відстань від дому 72 75
Тривала відпустка, значна кількість вихідних 64 61
Невелика, проте гарантована оплата праці 59 62
Не дуже напружена робота 57 56
Суспільно значима (корисна для багатьох людей) робота 56 55
Відповідальна робота 52 48
Для молоді більш важливими стають такі ознаки, як хороша оплата праці, цікава робота, можливість чогось досягти та гарні можливості для підвищення кваліфікації, кар'єрного зростання, а також можливість проявляти ініціативу (табл. 3 та табл. 4). У поглядах на важливі аспекти роботи виявляється й більш прагматичний підхід молодих людей - більш важливими стають зручні години роботи, тривала відпустка, відповідність здібностям. Молодь більш толерантно у порівнянні із старшими віковими когортами ставиться до того, що працювати необов'язково, якщо людина не хоче. Разом з тим молодь вважає за справедливе диференційований підхід до оплати праці, коли одна й та ж робота, але виконана скоріше, ефективніше та надійніше, має оплачуватись у більшому розмірі.
Тим респондентам, які працювали на момент опитування, було поставлене запитання про ступінь задоволеності своєю работою. Незважаючи на досить високі вимоги до роботи, розглянуті вище, 50% оцінили позитивно свою роботу (за 10-бальною шкалою, де "1" означає повне незадоволення, а "10" - повне задоволення, дали відповіді від "6" до "10" балів). Слід наголосити, що 10% виказали повне задоволення (обрали "10" балів). Ще 29% зазначили "4" та "5" балів, що наближено до середньої оцінки. І лише 19% дали негативну оцінку (від "1" до "3" балів). Отримані результати свідчать, скоріше, не про високий рівень задоволення своєю роботою, а означають позитивну оцінку наявності цієї роботи взагалі. Гарантованістю своєї роботи в цілому задоволені 40%, а негативну оцінку дали 31%. Саме нестабільність на ринку праці, скоріше за все, зумовила досить негативне ставлення громадян України до іноземних робітників. 65% вважають, що, коли робочих місць недостатньо, треба віддавати перевагу громадянам України перед іммігрантами. При цьому 25% наголосили на необхідності обмежити кількість іноземних громадян, що приїжджають працювати в Україну, а 16% - взагалі за заборону іноземцям приїздити сюди працювати, 39% вважають, що людям з інших країн можна приїжджати лише в тому разі, якщо для них є робота.
Отримані дані підтверджують, що в громадській свідомості домінують цінності "виживання", визначені матеріальними чинниками, і іноді конфліктують з цінностями демократії та громадянського суспільства. Так, 25% вважають, що безробітні повинні погоджуватися на будь-яку роботу, яку їм пропонують, або позбавлятися допомоги по безробіттю. 10% припускають отримання державної допомоги, на яку вони не мають права, 12% виправдовують несплату податків, якщо є така можливість.
Соціальна активність та "соціальний капітал"
Як уже було зазначено, неформальне спілкування - друзі, знайомі - посідає третє місце у структурі цінностей дорослого населення. Майже 39% зазначили, що це для них є "дуже важливим". 42% проводять час з друзями кожного тижня, ще 27% - один-два рази на місяць. Для громадян України важливість спілкування з друзями виявилася більш високою, ніж для населення таких країн, як Латвія, Литва, Білорусь, Польща, Естонія, Румунія, Чехія. Разом з тим, для громадян Швеції, Ірландії, Великобританії, Німеччини,Нідерландів друзі є більш важливою життєвою цінністю, ніж для мешканців України.
За результатами дослідження 1999 р., близько 50% опитаних (серед молоді - 40%) є членами якої-небудь громадської організації, а 16% (18% - серед молоді) зазначили, що працюють в одній з них без оплати, на волонтерських засадах. Причому серед цих організацій не лише профспілки, партії, жіночі та молодіжні, релігійні або церковні організації, а й служби соціальної допомоги, спортивні та дозвіллеві, такі, що займаються проблемами здоров'я, ведуть роботу за місцем проживання, екологічні, творчі, допомоги нужденним тощо. Майже 6% не менше одного разу на тиждень проводять час у клубі, громадській організації, стільки ж - один-два рази на місяць.
Досить цікавим є аналіз "реальної" активності, а не декларованої участі. 21%

 
 

Цікаве

Загрузка...