WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві - Реферат

Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві - Реферат


Реферат на тему:
Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві
Для статті використані результати двох національних репрезентативних опитувань населення України, проведених Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень: "Ціннісні орієнтації населення - 1996", проведеного у вересні-жовтні 1996 року, вибіркова сукупність 2811 респондентів від 18 років та старші, яке було складовою проекту "Світове дослідження цінностей" ("World Values survey", керівник - Р.Інглхарт), та "Ціннісні орієнтації населення - 1999", проведеного у грудні 1999 року, вибіркова сукупність 1200 респондентів, яке було складовою європейського дослідження цінностей ("The European Values Survey", керівник - Л.Халман)1 . Крім того, до аналізу включені окремі індикатори моніторингового опитування громадської думки населення України у 2002 році, яке щомісяця проводиться Українським інститутом соціальних досліджень та Центром "Соціальний моніторинг" за національною репрезентативною вибіркою/
Ціннісні орієнтації характеризують ставлення особистості до найбільш важливих цілей життєдіяльності та до способів досягнення цих цілей. Навіть у стабільних суспільствах процеси розвитку та зміни поколінь зумовлюють протидію конкуруючих нормативно-ціннісних систем. Коли ж відбуваються стрімкі, революційні перетворення, вони, як правило, супроводжуються суттєвими зрушеннями у масовій свідомості, зміною ціннісних пріоритетів, конфліктом між декларованими цінностями та реальною поведінкою. З точки зору суспільного розвитку, система цінностей, що визначає світосприйняття більшості людей певного суспільства, може виступати як фактор, який сприятиме процесу розвитку суспільства, так і деструктивним чинником, який виступає як сила протидії тим змінам, що відбуваються.
Сучасний період розвитку української держави, соціальних інститутів та суспільних відносин визначається як період трансформаційних процесів, пошуку власного шляху розвитку та зміни цінностей. Основна мета статті - проаналізувати динаміку основних ціннісних установок громадян України, виявити ієрархію пріоритетів, з'ясувати, як сьогодні відбувається формування системи цінностей нового покоління.
Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє виявити таку ієрархію пріоритетів в українському суспільстві (у порядку зниження їхньої значущості): сім'я, друзі, робота, вільний час, хобі, релігія, власний бізнес, політика і на останньому місці розаважальні форми проведення вільного часу (табл.1). Розглянемо рейтинг основних цінностей життя молоді у порівнянні з усім населенням та з попередніми результатами. Сім'я, коло друзів та робота були й залишаються найважливішими складовими життя. Цілком природно, що для молоді більшого значення набувають вільний час, хобі, вечірки та відвідування кафе, що відбиває вікові особливості. Більш високий рівень зацікавленості представників молодого покоління політикою та власним бізнесом уже означає міжпоколінні зрушення та зміну системи життєвих орієнтирів.
Таблиця 1
Рівень важливості складових життя для дорослого населення (віком 18 років і старші) та молоді 18-28 років(питома вага тих, хто дав відповіді "дуже важливо" та "скоріше важливо"), %
1996 рік 1999 рік 2002 рік
Доросле населення Молодь Доросле населення Молодь Доросле населення Молодь
Сім'я 97 97 97 95 94 93
Друзі, знайомі 87 93 86 91 87 95
Робота 83 84 84 86 80 90
Вільний час 69 81 64 76 76 90
Хобі 51 72 59 68 59 75
Релігія 49 49 51 40 54 48
Власний бізнес 33 65 38 59 - * -
Політика 28 23 36 64 32 31
Відвідування вечірок, танців, дискотек, кафе
17
49
20
47
-
-
* Запитання не ставилося
Сімейні цінності
Важливість сім'ї як традиційної цінності визнають 94-97% дорослого населення, причому 82% відзначають її "дуже важливу" роль. З одного боку, більшість сімей за сучасних умов опинилась у скрутному становищі "стратегії виживання". З іншого боку, роль сім'ї як підтримуючого середовища для кожної особистості значною мірою зростає. Дослідження життєвих орієнтацій населення України за останні п'ять років засвідчують досить сталу тенденцію до пріоритету цінності сім'ї серед основних сфер життя. Це цілком природно, оскільки саме сім'я забезпечує базисні потреби людини і суспільства. Сім'я регулює важливі міжособистісні, сексуальні стосунки, створює умови для повноцінного відтворення населення і соціалізації нового покоління, гарантує турботу та захист, соціальну підтримку та безпеку, визначає соціальний статус. Тому для більшості людей на перше місце виступає турбота про забезпечення "нормального" рівня життя для себе та своєї сім'ї. Ступінь стурбованості умовами життя своєї сім'ї практично не залежить від статі, віку, сімейного стану, рівня освіти, рівня матеріального становища, типу поселення та регіону. Тобто для будь-якої людини ця проблема є вельми актуальною. І це не лише декларована цінність. Серед економічно активного населення 90-95% опитаних відповіли, що вони готові до реальних кроків задля покращення умов життя своєї сім'ї. Чоловіки більшою мірою, аніж жінки, висловлюють готовність щось зробити, аби сім'ї жилося краще.
Добре відомо, що шлюбні стосунки регулюються двома типами норм - юридичними та культурними. На відміну від юридичних, культурні норми є "неписаними". Вони регулюють шлюб на основі моралі, традицій, звичаїв. Сучасні погляди на умови щасливого шлюбу певною мірою відбивають культурні норми шлюбу та цінності подружнього життя. Результати досліджень дозволили визначити ієрархію умов щасливого шлюбу за рівнем їх значущості. До найважливіших умов щасливого шлюбу віднесено повагу та підтримку у стосунках між подружжям (84% вказали, що це "дуже важливо"), наявність дітей (83%), порозуміння та терпимість (80%), а також подружню вірність (79%). Далі за рейтингом ідуть гарні доходи (65%), готовність обговорювати проблеми, які виникають між подружжям (63%), задоволеність сексуальними стосунками (63%), гарні житлові умови (62%). Для кожного другого важливими є такі умови, як проживання окремо від батьків (51%), обговорення цікавих для обох питань (49%), спільне дозвілля або проведення часу разом (46%) та спільне виконання домашньої роботи (44%). Для певних груп дорослого населення важливими є ознаки належності до однієї спільноти, які, проте, за важливістю поступаються іншим, - однакові релігійні переконання (23%), однакове соціальне походження (15%), однакова національність (9%) та близькість поглядів з питань політики (9%).
Умови щасливого шлюбу не однаково оцінюються представниками різних вікових груп. З віком зростає цінність наявності дітей, подружньої вірності, спільної діяльності. Для молоді більш важливим, аніж для старших вікових груп, є задоволеність сексуальними стосунками, проживання окремо від батьків. Гарні житлові умови та гарні доходи відіграють майже однакову роль для всіх вікових груп. Для молоді менш важливими є належність дооднієї соціальної групи, однакова національність, єдині або близькі релігійні та політичні погляди. Існують певні відмінності у поглядах чоловіків та жінок. Чоловіки більш вимогливі щодо гармонійних сексуальних стосунків та гарного доходу. Жінки більшою мірою цінують

 
 

Цікаве

Загрузка...