WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Типові причини формування конфліктних взаємин у подружній Діаді - Реферат

Типові причини формування конфліктних взаємин у подружній Діаді - Реферат


Реферат на тему:
Типові причини формування конфліктних взаємин у подружній Діаді
Постановка проблеми. Вивчення актуального стану розвитку сім'ї дає можливість виокремити тенденцію до певної деформації шлюбно-сімейних цінностей, стосунків, що призводить до зростання числа розлучень, збільшення кількості людей, які не бажають вступати до шлюбу, а надають перевагу колегіальним (громадянським) шлюбам, не беручи на себе певні обов'язки та відповідальність за довготривалі взаємини. Збільшується чисельність подружніх пар, які розлучаються. За статистичними даними 50% перших шлюбів закінчуються розлученням, приблизно 80% розведених чоловіків і жінок знову одружуються, причому близько 60% повторних шлюбів також розпадаються.
Багато вчених - соціологів, психологів вважають, що конфлікти у сім'ї - це показник серйозних розбіжностей між членами сім'ї, в основі яких лежить несумісність їхніх поглядів, інтересів чи потреб. Конфлікти ведуть до дисфункціональності сім'ї. Партнери з дисфункціональної сім'ї нездатні задовольняти потреби один одного в особистісному та духовному зростанні.
Метою цієї статті є виокремлення типових причин формування конфліктних взаємин у подружній діаді на основі аналізу психологічних досліджень сім'ї.
Причини конфліктів у сім'ях описані багатьма авторами і є дуже різноманітними. Спробуємо систематизувати їх, спираючись на працю В. А. Семиченко, яка виокремлює такі головні причини сімейних конфліктів:
- одностороннє або взаємне розчарування подружжя одне в одному, взаємне охолодження і відчуження, негативне сприйняття дій партнера;
- маніпулювання з метою домогтися однозначного домінування, підкорити собі партнера, перехопити ініціативу у змаганні за лідерство;
- перенесення на партнера роздратування, нагромадженого в іншій сфері життя;
- відмінності в системі домінуючих (життєво важливих) потреб подружжя [8].
В. А. Сисенко, вивчаючи конфлікти в сім'ях, дійшов висновку, що вони базуються на:
- незадоволенні сексуальних потреб;
- незадоволенні потреби у цінності та значущості власного "Я" (неповага почуття власної гідності партнера, образи, постійна критика);
- незадоволеності потреби одного чи обох членів подружжя у позитивних емоціях;
- пристрасті одного з подружжя до алкогольних напоїв, азартних ігор, які призводять до великих витрат грошей;
- фінансових розбіжностях членів подружжя;
- незадоволеності потреби у взаємодопомозі, взаємопідтримці.
С. В. Ковальов, вивчаючи подружні взаємини у молодих сім'ях, як одну з головних причини подружніх конфліктів виокремив невідповідність реальних та ідеальних уявлень про свого партнера.
Ю. Є. Альошина та І. Ю. Борисов послуговуються у своєму дослідженні таким поняттям, як "статево-рольова диференціація", що є комплексним показником, який враховує як реальний розподіл ролей у сім'ї, так і ставлення до нього кожного з подружжя.
Статево-рольова диференціація визначається на основі таких характеристик:
1. Уявлення подружжя про ролі чоловіка та жінки (статево-рольові установки);
2. Уявлення подружжя про розподіл ролей у сім'ї (приватні статево-рольові установки);
3. Рольова поведінка подружжя (реальний розподіл ролей);
4. Статева ідентичність (фемінність-маскулинність як характеристики кожного з подружжя).
Чітка статево-рольова диференціація сприяє звуженню кола обов'язків кожного з партнерів, що дає змогу їм бути більшою мірою включеними в реалізацію завдань та функцій, які перед ними безпосередньо стоять. Подібна диференціація дозволяє парі в цілому більш успішно вирішувати проблеми, справлятися з великою кількістю завдань, внаслідок чого підвищується задоволеність шлюбом. Водночас збереження жорсткої диференціації, коли необхідність у ній вже відпала (сім'я повністю адаптувалася до ситуації чи проблемність її зменшилася), навпаки, може призводити до зниження задоволеності шлюбом [2].
Реалізація сімейних функцій безпосередньо впливає на характер подружніх взаємин. Н. Н. Обозов та А. Н. Обозова змістом сімейно-рольової сфери подружніх відносин вважають співробітництво шлюбних партнерів при реалізації сімейних функцій. Функції сім'ї зумовлені розвитком суспільства, вони є історично змінними і тому в часі змінюються ролі чоловіка та жінки в сім'ї, всього устрою сім'ї [6].
Для сучасної сім'ї характерні такі функції:
- народження та початкова соціалізація дітей;
- економічна підтримка непрацездатних дітей;
- організація побутового виживання;
- моральна та емоційна підтримка;
- захист та представництво сім'ї перед більш широким соціальним оточенням;
- організація відпочинку.
Нормально функціонуюча сім'я - це сім'я, яка відповідально та диференційовано виконує свої функції, в результаті чого задовольняються потреби в зростанні та змінах як сім'ї в цілому, так і кожного її члена. Ледерер та Джексон вважають, що хороший шлюб характеризується наступними ознаками: толерантність, повага одне до одного, відвертість, бажання бути разом, подібність інтересів та ціннісних орієнтацій. А. Н. Обозова у своїх роботах говорить про те, що стабільність у шлюбі обумовлюється співпаданням інтересів та духовних цінностей партнерів та контрастністю їх особистісних якостей. Стабільності сім'ї сприяє також уміння членів сім'ї вести переговори. Повнота та благополуччя сімейного життя залежить від того, наскільки партнери можуть забезпечити виконання всіх сімейних функцій.
Вважаємо, що однією з головних причин сімейних негараздів може виступати неузгодженість у подружжі сімейних ролей, своїх сімейних обов'язків. Водночас можна стверджувати, що виникнення конфліктів спричиняє комплекс як соціальних, так і психологічних факторів.
Вивчаючи психологічні передумови, які призводять до розвитку конфліктних стосунків у сім'ях, ми дійшли висновку, що психологічний фактор є домінуючим, первинним та регламентуючим у характері подружніх взаємин. Результати досліджень свідчать, що перше місце займають психологічні причини, які складають загалом 70%, тоді як соціальний фактор, а саме незадоволеність матеріальним становищем сім'ї, становить 30%.
При детальному аналізі конфліктних ситуацій у сім'ях можна помітити, що в основі соціальних факторів простежуються психологічні чинники. Так, наприклад, конфлікти господарчо-побутового

 
 

Цікаве

Загрузка...