WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та всіх форм насильства - Реферат

Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та всіх форм насильства - Реферат

РМ, РБ про безвізові поїздки громадян, для дітей до 16 років - на підставі свідоцтва про народження. Відсутність у свідоцтві про народження дитини фотокартки і графи про належність до громадянства не дає можливості провести ідентифікацію дитини та ускладнює контроль за виїздом дітей до країн СНД, що може призвести до несанкціонованого вивозу їх злочинними структурами з України в країни СНД, а далі - в інші країни світу.
Має місце в Україні сексуальна експлуатація і торгівля дітьми. Хоча це соціальне явище в країні не поширене, однак негативні тенденції спостерігаються.
Законодавством України передбачено кримінальну відповідальність за зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом, статеві стосунки з особою, яка не досягла статевої зрілості, розтління неповнолітніх.
Найменш захищеними від подібних зловживань є діти з неблагополучних та асоціальних сімей, діти вулиці, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Так, за даними дослідження "Соціальний портрет дітей, які перебувають у стані бродяжництва", у компанії дітей вулиці нестерпним є існування аутсайдера. Він виступає об'єктом помсти, мішенню для зняття нервової напруги сильніших членів колективу: із 44% аутсайдерів - глузують; 32% - обзивають; 21% - б'ють; у 29% - відбирають гроші, 6% - їжу; 12% - змушують жебракувати і працювати; 18% дітей-бродяг зазнавали сексуального насильства.
За даними Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, внаслідок сексуального насильства у 2002 році потрапили до притулків 193 дитини: це на 55 дітей більше, ніж у попередньому році.
В Україні, на жаль, бракує механізму швидкого й ефективного захисту дитини, не вистачає і відповідних інститутів та спеціалістів, хоча робота у цьому напрямі проводиться. Зокрема Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді спільно із зацікавленими міністерствами розроблено проект "Порядку розгляду звернень дітей з приводу жорстокого поводження з ними", мета якого - забезпечення активної роботи на міжвідомчому рівні, залучення всіх причетних служб і установ до цього процесу. У 2002 році подано на погодження Міністерству юстиції України Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу та постанову Кабінету Міністрів України про його затвердження.
Серед несудових методів захисту прав дітей потрібно назвати звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, сфера компетенції якого досить широка. Предметом його контролю є діяльність усіх посадових і службових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, в т. ч. судові рішення, строки розгляду справ у судах, порушення процесуальних норм та ін. Процедура звернення до Уповноваженого безоплатна, не обтяжена зайвими формальними вимогами, гнучка. Зокрема протягом 2001-2002 років Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини було розглянуто близько 580 індивідуальних скарг з приводу порушення прав дітей і соціальної допомоги сім'ям з дітьми, 285 з яких вирішено позитивно на користь дитини.
З дітьми, які потерпіли від жорстокого поводження, насильства, працюють центри соціальних служб для молоді. У 2002 року клієнтами, які звернулися до ЦССМ за соціальною допомогою, стала 821 дитина зазначеної категорії. З них: 27 осіб - залучено до групи взаємної допомоги (у т. ч. в клубах за інтересами); 429 - надано консультації, 42 - прочитано лекції; 65 дітей отримали речову допомогу, 401 - допомогу психолога, 106 - юриста; 31 особа оздоровлена.
З метою захисту дітей від жорстокого поводження працюють центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх (у Києві такий центр діє з 2000 року). В усіх регіонах відкриті центри денного перебування дітей. До вирішення зазначеної проблеми активно підключилися центри соціальних служб для молоді, які створюють притулки для жінок з дітьми, що постраждали від насильства, спеціалізовані соціальні служби. З метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми та захисту їх від різних форм насильства на місцевих рівнях створюються інформаційні матеріали, що містять список інституцій та організацій, покликаних надавати допомогу дітям; перелік органів внутрішніх справ, куди можна звернутися з приводу насилля, зокрема коли насильство в родині пов'язане із вживанням алкоголю чи наркотиків, а також ті громадські організації, діяльність яких спрямована на вирішення проблем насильства.
Таким чином, держава вживає низку заходів для викорінення в Україні жорстокого ставлення до дітей. Однак це негативне явище продовжує поширюватися. Одним із чинників зазначеного є відносно упорядкована нормативно-правова база і водночас відсутність механізмів,обґрунтування конкретних кроків для реалізації права дитини бути захищеною; відповідних вмінь і навичок у спеціалістів, котрі опікуються неповнолітніми.
Проблема насильства над дітьми потребує подальшого вивчення. Поглибленого аналізу вимагають психологічні та соціально-педагогічні аспекти проблеми. Серед можливих напрямів дослідження: виявлення оптимальних механізмів захисту дітей, постраждалих від жорстокого поводження; розроблення технологій роботи з ними; розкриття особливостей соціального супроводу осіб зазначеної категорії; вивчення рівня усвідомлення проблеми та готовності до правозахисних дій з боку дорослого населення України; розроблення порядку звернення дітей у випадку жорстокого поводження та з'ясування його ефективності.
Дуже важливо для України чітко визначити в нормативно-правових документах, в чому саме полягає жорстоке поводження з дітьми, обумовлюючи, що воно може мати фізичну та психічну форми і здійснюватися через образи чи зловживання, відсутність піклування, брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання. Серед завдань на найближчий період підвищення поінформованості населення про сутність жорстокого поводження з дітьми, його види, прояви та можливі шляхи запобігання приниженню дитячої гідності. Усвідомлення такого соціального явища повинно формуватися у громадян в першу чергу на переконаності в актуальності проблеми та необхідності вживати всіх можливих заходів для профілактики цього явища.
Загалом проблема захисту прав підростаючого покоління ніколи не втратить своєї актуальності, адже діти - гарант здоров'я, самозбереження і поступу нації.
Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання "Як ти вважаєш, чи має місце в Україні жорстоке ставлення до дітей?", за статтю, %
Таблиця 1
Питома вага підлітків, які на запитання "Як часто у твоєму житті до тебе ставились жорстоко або знущались над тобою?" дали відповідь "ніколи", залежно від соціального оточення, %
Не відчували жорстокого ставлення Обласний центр Інше місто Село Хлопці Дівчата
З боку членів сім'ї 50 52 54 53 51
З боку шкільного оточення 56 56 58 51 61
З боку незнайомого соціального оточення 43 47 48 41 50
Таблиця 2
Питома вага підлітків, які на запитання "Як часто у твоєму житті до тебе ставились жорстоко або знущались над тобою?" дали відповідь "ніколи", за статтю, залежно від статусу осіб соціального оточення, %
Статус осіб з оточення респондентів Серед усіх опитаних Серед хлопців,
N=2837 Серед дівчат,
N=2753
Батько або вітчим 71 70 73
Мати або мачуха 78 77 80
Старші брати та/або сестри 64 65 63
Ватажки та члени дитячих груп 82 79 85
Працівники міліції 87 81 93
Вчителі 73 69 75
Незнайомі ровесники 70 65 74
Незнайомі дорослі 80 76 84
Однокласники 73 72 73
Учні старших класів твоєї школи 76 68 83
Інші люди 66 64 67
Таблиця 3
Кількість зареєстрованих злочинів стосовно дітей
Статті Кримінального кодексу України Зареєстровані злочини, за роками
1998 1999 2000 2001 2002
Статеві стосунки з особою, яка не досягла статевої зрілості (стаття 155 КК України) 55 60 47 45 52
Розтління неповнолітнього (стаття 156 КК України) 408 239 245 191 231
Література:
СТАН ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ ТА ВСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА (Ж. В. Петрочко) // Український соціум. - 2003. - № 1 (2). - C.137-145
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...