WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та всіх форм насильства - Реферат

Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та всіх форм насильства - Реферат


Реферат на тему:
Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та всіх форм насильства
Одним із показників духовного розвитку та соціальної зрілості суспільства є ставлення до дітей. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні продуктивні сили, забезпечує сталість економічного і духовного поступу. Тому в суспільстві, що зорієнтоване на високі загальнолюдські цінності, не можуть бути терпимі прояви жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів, оскільки це має тяжкі соціальні наслідки: формуються соціально дезадаптовані, малоосвічені особистості, а головне - насильство знову породжує ту ж саму жорстокість.
Загалом зазначене соціальне явище не нове для нашого суспільства, хоча ще зовсім недавно не визнавався сам факт його існування. Як наслідок, має місце низький рівень знань щодо цього у спеціалістів, які вирішують питання захисту прав дітей; відсутність статистичного обліку фактів жорстокого поводження з дітьми в сім'ї; недостатність висвітлення проблеми та технологій роботи з неповнолітніми, що постраждали від насильства, у підручниках для вищих навчальних закладів, методичних посібниках для практичних працівників тощо. Проблема ускладнюється тим, що діти часто соромляться, бояться розповісти про знущання над ними, звернутися у відповідні органи, часом вважають таке ставлення до себе нормою, бо не знають іншого.
Аналізуючи наукові дослідження з даної тематики, необхідно підкреслити, що на сьогодні теоретично обґрунтовано низку питань, які стосуються соціально-педагогічних та правових аспектів проблеми жорстокого ставлення до дітей
(З. А. Малькова, Г. М. Міньковський, О. М. Руднєва, О. С. Вінгловська, В. М. Оржеховська,
Т. М. Алексеєнко). Зокрема, з позиції соціальної педагогіки, жорстоке ставлення до дітей проявляється в різних формах - від небажання їх доглядати, байдужості з боку дорослих і до фізичних покарань. Це всі форми фізичного та психічного насильства, завдання побоїв або образ, неуважне, недбале або жорстоке ставлення1. При цьому підкреслюється, що насильство - це вплив однієї людини на іншу, що порушає конституційне право людини на особистісну недоторканість (у фізичному і духовному розумінні)2. З позиції соціальної філософії, на думку
В. М. Зуєва, насильство - це також будь-яке приниження людини, що веде до обмеження фізичного та духовного потенціалу індивіда, заважає оволодіти реально заданою повнотою можливостей особистісного розвитку, це панування волі однієї людини над волею іншої. Тому пряме застосування сили або загрозу її застосування потрібно розуміти під насильством лише у вузькому значенні3.
Проблема жорстокого поводження з дітьми та насилля над ними розглядалася науковцями в різних ракурсах: правові та соціальні особливості насильства в сім'ї (О. М. Руднєва, А. П. Гетьман)4; психологічний аналіз проблеми, психотерапевтична допомога постраждалим дітям (В. М. Бондаровська)5; вивчення проблеми жорстокості в шкільному колективі (Н. І. Агаркова)6; найгірші форми дитячої праці (О. П. Петращук)7; види та вплив на розвиток особистості морального насильства над дітьми (І. М. Пінчук)8 та ін. Досліджують зазначену проблему і недержавні організації України "Розрада", Winrock International9.
Таким чином, жорстоке ставлення до дітей - це результат дії багатьох чинників: психологічні особливості окремих індивідів, соціальні умови, які впливають на благополуччя сім'ї, діяльність соціальних інститутів, покликаних дбати про дітей, характер нашого суспільства в цілому. Можна виділити такі основні форми жорстокого поводження та зневажання дітей: фізичне насильство; сексуальне насильство або розбещення; психологічне (емоційне насильство); зневажання основних потреб дитини - в їжі, одязі, відпочинку. При цьому акцент доцільно зробити на психологічному насильстві, що на сьогодні є найменш дослідженим, - примушенні до дій, що суперечать моральним принципам, висміювання, приниження гідності, дратування, кривдження, залякування. Варто зазначити, що жорстоке поводження з дітьми може бути опосередкованим, мати вербальний характер: постійні лайки, крики, застосування нецензурних виразів тощо.
На жаль, вивчення проблеми захисту дітей від жорстокого поводження не можна вважати достатнім як у теоретичному, так і практичному аспекті, оскільки фундаментальних досліджень у цьому напрямі не проводилося. Поглибити знання, обґрунтувати оптимальні механізми запобігання негативному явищу дозволить вивчення стану справ в Україні щодо забезпечення реалізації права дітей на захист від жорстокого поводження та всіх форм насильства, що і є метою представленого дослідження.
Завдання статті: аналіз законодавчого забезпечення проблеми; виявлення особливостей поширення жорстокого поводження з дітьми в Україні; вивчення реальних можливостей та заходів, що здійснюються в нашій державі на сучасному етапі з метою профілактики цього соціального явища та реабілітації дітей, постраждалих від насильства; характеристика сприйняття проблеми дітьми.
Для висвітлення окремих позицій у статті використано результати досліджень:
o "Становище дітей в Україні: весна 2003 року", проведеного Державним інститутом проблем сім'ї та молоді (опитано 5592 дитини віком 14-17 років);
o "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" за методикою міжнародного проекту "Health School-Age Children", що здійснюється за підтримки ВООЗ: березень 2002 року (опитано 5458 учнів 6, 8, 10-х класів різних типів середніх шкіл та перших курсів інших типів середніх навчальних закладів, а також першого курсу вищих навчальних закладів І, ІІ рівнів акредитації на базі 9 класів середньої школи;
o "Соціальний портрет дітей, які перебувають у стані бродяжництва", проведеного Державним інститутом проблем сім'ї та молоді на замовлення Державного центру соціальних служб для молоді (опитано 102 дитини віком 5-16 років).
Право дітей нашої країни на захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28, 52 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Статтею 10 Закону України "Про охорону дитинства" встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються в Україні за законом. Зокрема покарання за злочини проти дітей передбачено новим Кримінальним кодексом України: умисне вбивство дітей - статті 115, 116; доведення дітей до самогубства - стаття 120; нанесення тілесних ушкоджень - статті 121-125; побої та мордування - стаття 126; катування - стаття 127; залишення у небезпеці - стаття 135; насильницьке донорство - стаття 144; викрадення дитини - стаття 146; захоплення дітей в заручники - стаття 147; торгівля дітьми та незаконне переміщення за кордон - стаття 149; експлуатація дітей - стаття 150; статеві злочини проти дітей - статті 155, 156; зловживання опікунськимиправами - стаття 167 та ін.
Обов'язок повідомляти органи опіки і піклування про випадки зловживання батьківськими правами, покладено на всі установи і всіх громадян, яким стане відомо про такі випадки (ст. 134 Кодексу про шлюб та сім'ю України).
Жорстоке поводження з дитиною в новому Сімейному Кодексі України визначається як одна із підстав позбавлення батьківських прав - стаття 164.
Отже, держава здійснює захист дитини від:
o усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
o втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
o залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.
Попри законодавче забезпечення захисту дітей від жорстокого поводження та дій держави у цьому напрямі, з точки зору 43% опитаних неповнолітніх у

 
 

Цікаве

Загрузка...