WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія організованої злочинності: окреслення предметної галузі - Реферат

Соціологія організованої злочинності: окреслення предметної галузі - Реферат

Брежнєва тіньовий ринок розширив свої межі, кримінальні клани почали легалізуватися. Владні відносини в суспільстві об'єктивно створювали умови для потенційної можливості перерозподілу власності, обміну політичної влади на економічну могутність. Соціальна структура поступово змінювалася, що призвело до оформлення відповідних корпоративних структур.
Тема політико-економічних груп, що мають монополістичне становище на національному ринку, отримуючи за рахунок пільг надприбутки, активно дискутується серед науковців України та Росії.
Серед сучасних соціологічних творів слід відзначити роботу (і значною мірою критику на неї) Д. Старка і Л. Бруста "Шляхи розвитку постсоціалізму: трансформація політики і власності на Сході Центральної Європи", де так званим "сітьовим структурам", що включають представників колишньої партійногосподарської номенклатури, силових структур і ділків чорного ринку, відводиться центральна роль (як позитивна, так і негативна) у боротьбі за власність, взаємодії економіки і політики у перехідний період.
Можна виокремити кілька груп інтересів: галузевих, регіональних, фінансово-економічних, фінансово-політичних, адміністративно-економічних, сировинних, промислових, а також певну ієрархію клієнтарних угруповань, утворення тимчасових коаліцій і союзів на постійній основі, формування і обстоювання корпоративного інтересу. Соціологи для розпізнавання офіційних організацій, що вийшли з надр мафії, використовують аналіз джерел діяльності таких організацій та минулого їх лідерів.
Нині організована злочинність намагається набути респектабельності в очах громадськості, наприклад, шляхом різного роду PR-акцій, спонсорування тощо. Індикатором інституціалізації організованої злочинності може слугувати (за висловом В. Овчинського) її одержавлення. Даний процес характеризується:
o бідністю, розрухою, гострим дефіцитом життєвонеобхідного, соціальною прострацією населення, розривом комунікацій (можливість користуватися ними залишається в основному в руках злочинних угруповань);
o викачуванням усіх наявних ресурсів у населення за рахунок монопольно високих цін на все, що забезпечує виживання;
o інтенсивну адаптацію максимально широких верств населення до участі в "чорному виробництві", що включає наркотики, експлуатацію проституції, вбивства за плату та інші види діяльності, які забезпечують одержання надприбутку при порівняно низькокваліфікованій і нетрудомісткій праці;
o перехід до рабських форм експлуатації найманої праці у будівництві ("сицилійська модель") і в аграрній сфері ("латифундистський метод") [7, c. 66-67].
Опитування громадської думки "Українське суспільство на межі ХХІ ст.", проведені Інститутом соціології НАН України, з року в рік показують незмінну і невтішну тенденцію, - серед основних соціальних груп, що відіграють домінуючу роль у нашому суспільстві, респонденти на перше місце ставлять мафію, злочинний світ.
Л. Шелі говорить про те, що пострадянська організована злочинність є новою формою недержавного авторитаризму, оскільки громадяни, залякані членами злочинних угруповань, приватизацією останніми державного апарату. Авторитаризм пострадянської організованої злочинності проявляється у: 1) домінуванні адміністративних структур; 2) залякуванні громадян; 3) приватизації засобів примусу; 4) залякуванні журналістів у середині країни та за її межами; 5) приватизації державних ресурсів на користь організованих злочинних угруповань; 6) підривній діяльності стосовно громадянського суспільства, яке народжується [8, p.122].
Поширенню корупції на пострадянському просторі об'єктивно сприяли ряд історичних, політичних та соціально-економічних чинників, які, з одного боку, надали певним соціальним групам (квазікласам) нові можливості для задоволення власних потреб шляхом перерозподілу ресурсів, а з іншого боку - сприяли відстороненню і відчуженню більшої частини населення від загальнодержавної власності і обмеженню його впливу на політичне життя. Своєю чергою політична корупція призводить до тенденції мафіїзації держави, коли певні клієнтарні угруповання приватизують функції державних інститутів, намагаючись отримати політичну владу, легітимізувати своє становище і посилити власний вплив.
Методи аналізу даних щодо організованої злочинності
Соціологія організованої злочинності включає всі методи емпіричної соціології - опитування громадської думки, експертні дослідження, фокусовані групові інтерв'ю тощо. Разом з тим, на нашу думку, основним методом нової дисципліни має бути метод розвідування, тобто логічний аналітичний процес, що забезпечує синтез та інтерпретацію даних, прогнозування майбутніх подій з метою досягнення організаційних висновків. Результати розвідування залежать значною мірою від наявності баз даних і методів обробки інформації.
Останнім часом у наукових дослідженнях набувають популярності техніки інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Їхнє поширення обумовлюється низкою факторів і, насамперед, можливістю аналізу великих масивів інформації - від кількох тисяч до десятків тисяч об'єктів (і при цьому ознаки виміряні у різних шкалах), простотою інтерпретації результатів, використанням в умовах повної теоретичної невизначеності припущень про досліджувану модель даних.
До основних методів Data Mining належать класифікація, регресія і кластеризація. За допомогою методів добування даних можна вирішити, зокрема, такі завдання:
o виявити підозрілі трансакції;
o типологізувати організовані злочинні групи;
o визначити критерії оцінки діяльності підрозділів органів внутрішніх справ;
o здійснити кримінологічну класифікацію територіальних одиниць;
o сформувати рекомендації щодо оптимальних дій у випадку терористичного акту, звільнення заручників;
o визначити чинники інтенсифікації процесу залучення населення до вживання наркотиків;
o опрацювати прогнози щодо розвитку криміногенної обстановки залежно від демографічної, економічної політичної ситуації.
Література:
Соціологія організованої злочинності: окреслення предметної галузі (А.А.Бова) // Український соціум. - 2003. - № 1 (2). - C.16-23
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...