WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя - Реферат

Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя - Реферат

опитування дають підстави говорити про недостатню готовність молоді до виконання подружніх і батьківських обов'язків, що в подальшому сімейному житті спричинює особливо численні сімейні конфлікти. Так, зокрема, на неузгодженість у розподілі та виконанні домашньої роботи як причину сварок вказали 25% чоловіків і 28% жінок (за результатами опитування молодих сімей "Молода сім'я в сучасній Україні", проведеного в червні 2003 року Державним інститутом проблем сім'ї та молоді, загальна кількість опитаних становить 997 повних сімей (1994 респонденти) і 202 неповні сім'ї (202 респонденти)).
Певним свідченням соціальної готовності молодих людей до самостійного сімейного життя є наявність у них належної матеріальної бази. Повністю матеріально забезпеченими визнали себе тільки 2% опитаних молодих сімей, 46% назвали своє матеріальне становище критичним. Середній рівень добробуту мають 52% молодих сімей. При цьому 69% молодих сімей отримують допомогу від батьків грішми і 73% - продуктами. Це дає підстави стверджувати, що переважна більшість молодих людей у матеріальному плані не готова утримувати власну сім'ю і відповідальність за неї перекладає на плечі батьків.
Чинником, який свідчить про недостатню підготовленість значної частини молоді до сімейного життя, є відсутність у неї власного житла.Тільки 34% молодих сімей мають власне окреме житло, а отже й можливість самостійно вирішувати свої сімейні проблеми, 28% змушені наймати квартиру чи мешкати в гуртожитку. Більше третини молодих сімей мешкає на житловій площі батьків або інших родичів (37%). Житлова залежність і ведення спільного з батьками господарства стримує процес дорослішання, набуття навичок самостійного життя, формування відповідальності за родину, вміння покладатися на власні сили у вирішенні складних проблем.
Недостатня продуманість і зваженість сучасних шлюбів серед молоді вказує на низький рівень усвідомлення правової основи шлюбу. Звідси й великий відсоток розлучень, які супроводжуються судовими процесами й розподілом майна та особливо негативно позначаються на вихованні й долях дітей.
Для переважної більшості молоді характерні поверхові й приблизні уявлення про сімейне право, правові основи шлюбу. Про це, зокрема, свідчить слабке впровадження у практику традиції укладання шлюбного контракту, який визначає не лише майнові чи інші проблеми подружнього життя, а й чітко регламентує права, обов'язки кожного з подружжя стосовно одне одного, а також стосовно дітей у випадку розлучення. Шлюбні контракти підписали 2% молодих подружжів, а 9% взагалі нічого про них не чули. Шлюбні контракти уклали молоді люди, які мали попередній досвід сімейного життя.
Таким чином, дослідження сучасної сім'ї свідчать про недостатній рівень готовності подружжя до шлюбу. І як наслідок - малодітність і розлучення. Дві третини розлучень припадають на перші п'ять років шлюбу. Це спричиняється багатьма факторами: завищеними очікуваннями від шлюбу, особистісною незрілістю подружжя, комунікативною некомпетентністю і т. ін.
Ми поділяємо й погоджуємося з думкою дослідників [1, с. 30], що актуальною на сьогодні є спеціальна підготовка молоді до шлюбу і сімейного життя, яка передбачає:
- підвищення відповідальності молоді у шлюбно-сімейних стосунках, а також щодо батьківства;
- формування здорового способу життя через роз'яснення залежності сексуальності, можливості батьківства від наявності шкідливих звичок (куріння, алкоголізму, вживання наркотиків);
- формування психологічної компетентності щодо особливостей взаємин у сім'ї;
- висвітлення питань раціонального ведення господарства, ефективної організації бюджету сім'ї.
Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети "Чи згодні Ви з таким твердженням: "Шлюб - це застарілий спосіб організації сім'ї?" залежно від статі опитаних, %
(за результатами опитування Українського інституту соціальних досліджень)
Таблиця 1
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети "Чи згодні Ви з такими твердженнями: "Шлюб - це застарілий спосіб організації сім'ї?" залежно від статі опитаних, % (за результатами опитування Українського інституту соціальних досліджень)
Одружені, N=828 Не одружені, N=367
Згоден 15 20
Не згоден 80 73
Важко відповісти 5 7
Таблиця 2
Шлюби та розлучення, 1989-2002 рр. *
Рік Шлюбів
на 1000 чол. Розлучень
на 1000 чол. Розлучень
на 1 шлюб
1989 9,5 3,7 0,4
1996 6,0 3,8 0,63
1997 6,8 3,7 0,55
1998 6,2 3,6 0,58
1999 6,9 3,5 0,51
2000 5,5 4,0 0,71
2001** 6,4 3,7 0,59
2002** 6,6 3,8 0,58
* Населення України 2000 : Демографічний щорічник. - К., - 2001. - с.60.
** Розраховано фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ за формою Ш-3 "Розподіл шлюбів за віком подружжя" Держкомстату України.
Таблиця 3
Розподіл відповідей молодих жінок та чоловіків щодо важливості функцій життєдіяльності сім'ї, % (за даними Українського інституту соціальних досліджень, 1996, 2003 рр.)
Функції сім'ї % відповідей чоловіків і жінок(разом)
(1996) % відповідей чоловіків і жінок (разом) (2003) Ранг відповідей
Народження та виховання дітей 90 85 I
Ведення домашнього господарства 58 49 III
Духовне спілкування та розвиток особистості членів сім'ї 33 26 V
Задоволення потреб у коханні, особистому щасті 74 51 II
Задоволення сексуальних потреб 46 30 IV
Таблиця 4
Теми, що обговорювалися молодими людьми до одруження , % *
Теми Частота обговорення
Часто Рідко Не обговорю-вались
Час народження дитини, кількість дітей 43 34 23
Проблеми поєднання освіти та турбот про сім'ю 26 34 40
Взаємовідносини з батьківськими сім'ями 35 41 24
Проблеми розподілу домашніх обов'язків 32 44 24
Хто буде розпоряджатися грошима в сім'ї 21 37 42
Хто буде головою в сім'ї 18 29 53
* За даними Державного інституту проблем сім'ї та молоді 2003р.
Таблиця 5
Розподіл відповідей респондентів з неповних сімей на запитання "Протягом якого часу існувала Ваша сім'я, в якій народилася Ваша перша дитина?"*
Період існування сім'ї, років Неповні сім'ї, %
Рік і менше 14
1-2 21
2-3 18
3-4 19
4-6 17
Більше 6 11
* За даними Державного інституту проблем сім'ї та молоді, 2003 р.
Література:
Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя (В. Г. Захарченко) // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C.14-23
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...