WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки - Реферат

Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки - Реферат

своїх смаків і купувати модний та красивий одяг; 63,4% опитаних були не в змозі повноцінно проводити відпустку, що є необхідною умовою оздоровлення та відтворення фізичних і духовних сил людини. Помітне зростання цін на основні продукти харчування наприкінці 2003 р. та очікуване підвищення тарифів на послуги скоригують ці дані не в кращий бік.
2. Основним механізмом підвищення добробуту й зниження ризику соціального виключення є участь в суспільному виробництві. За даними опитування, в цілому своєю роботою задоволені 19,1% респондентів (табл. 2), тобто лише для п'ятої частини всіх опитаних робота відіграє роль задовільного напряму реалізації творчого потенціалу чи джерела отримання доходів. Цю думку підтверджують також відповіді респондентів на запитання про можливість мати цікаву, добре оплачувану роботу. Більш ніж 2/3 опитаних (69,2%) такої можливості не мають, причому майже половина всіх респондентів (49,3%) рішуче не згодні з твердженням про реальний доступ до ефективноїзайнятості.
Безробіття в контексті соціального виключення є не лише чинником скорочення споживчих можливостей, а й вилученням людини зі сфери праці. В Україні на початку 2003 р. рівень зареєстрованого безробіття становив 4% працездатного населення в працездатному віці [1]. Але фактичне безробіття сягає значно більших масштабів. За даними опитування, на яке ми посилалися раніше, 75% респондентів вважають, що безробіття є однією з найвагоміших загроз в українському суспільстві, 27,3% відчували реальну загрозу стати безробітним, а 13,6% респондентів протягом попереднього опитуванню року самим доводилося втрачати роботу і перебувати вимушено безробітним.
В ситуації широкого розповсюдження прихованого безробіття чи не єдиним способом забезпечення засобів до існування стає неформальна зайнятість, яка тільки поглиблює ступінь соціального виключення. Неформально зайняті працівники не потрапляють до сфери дії юридичних та соціальних гарантій у сфері праці. Саме з цієї причини не можна вважати ефективним напрямом боротьби з безробіттям й тимчасову зайнятість за кордоном. Через те, що основна частина трудової міграції за межі України відбувається нелегально та поза сферою регулювання трудових стосунків, трудові мігранти стають "двічі виключеними": в країнах докладання своєї праці вони не можуть ні реально, ні навіть формально користуватися правами громадянина.
До розглянутих негативних тенденцій у сфері зайнятості слід також додати зниження якості трудового потенціалу країни. Не зважаючи на те, що в Україні зростає кількість учбових закладів і набувають поширення різноманітні форми навчання, сучасна високоякісна освіта для значної більшості населення є недосяжною. Тільки 18,7% опитаних вважали, що вони мають можливість для підвищення кваліфікації, рівня своїх знань та навичок. Отже, внаслідок неможливості постійного підвищення рівня освіти, що є необхідною умовою конкурентоспроможності індивідів і країн в сучасному економічному просторі, загроза соціального виключення для населення України, імовірно, буде підсилюватися, а сама Україна зазнає ризику залишитися на периферії світового прогресу.
3. Як свідчать результати опитування, злиденне становище більшості населення є більшою мірою наслідком залежної позиції в суспільстві, а отже і об'єктивної неспроможності підвищення добробуту, ніж низької власної активності. Майже половина опитаних (47,4%) вважає, що їхнє житта визначають зовнішні по відношенню до них обставини (табл. 3); 70,7% респондентів вказували, що вони ні в який спосіб не змогли б протидіяти ухваленню Урядом України таких рішень, які б могли утискати законні права та інтереси громадян; 56,4% нічого не змогли б зробити проти подібних рішень, ухвалених місцевою владою.
За таких умов вихід з "пастки соціального виключення", яку утворюють бідність, безробіття та байдужість до оточуючого світу внаслідок усвідомлення власної неспроможності підвищити добробут, полягає в першочергових заходах з боку держави, спрямованих на створення дієвої системи соціального захисту. На думку відомого американського дослідника проблем бідності М. Харрингтона, "в людині треба посіяти надію на краще майбутнє, перед тим, як вона буде в змозі скористатися доступними для неї можливостями" [7, с. 170].
Крім розглянутих у статті аспектів, для повнішого аналізу причин соціального виключення необхідно розглянути тенденції соціально-економічної нерівності, ступінь якої в Україні зростає. Тому, імовірно, надалі проблема соціального виключення набуватиме все більшої актуальності. У цілому при комплексному аналізі добробуту населення скорочення соціального виключення є найголовнішим критерієм суспільного прогресу.
Таблиця 1
Розподіл респондентів за розміром середньодушових доходів у їхніх сім'ях (%)
Вкажіть, будь ласка, який сукупний доход на одного члена Вашої сім'ї Ви мали за останній місяць? % респондентів
До 171 грн. 62,2
171-342 грн. 24,5
Більше 342 грн. 7,1
Не дали відповіді 6,2
Таблиця 2
Розподіл респондентів щодо рівня задоволеності своєю роботою (%)
Наскільки Ви задоволені своєю роботою в цілому? % респондентів
Повністю незадоволений 6,6
Скоріше, незадоволений 13,0
Важко сказати, задоволений, чи ні 15,1
Скоріше, задоволений 16,7
Повністю задоволений 2,4
Зараз не працюю 45,6
Не відповіли 0,7
Таблиця 3
Ступінь впливу зовнішніх обставин на життєві стратегії респондентів (%)
Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить те, як складається Ваше життя? % респондентів
Здебільшого від зовнішніх обставин 19,6
Деякою мірою від мене, але більше від зовнішніх обставин 27,8
Однаковою мірою від мене і від зовнішніх обставин 29,8
Більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх обставин 11,6
Здебільшого від мене 11,2
Не відповіли 0,1
Література:
Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки (Н. В. Толстих) // Український соціум. - 2003. - № 1 (2). - C.81-85
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...