WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки - Реферат

Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки - Реферат


Реферат на тему:
Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки
З початку ринкових перетворень в Україні вже минуло достатньо часу для того, щоб можна було говорити про певні зміни в соціально-економічній структурі, обумовлені саме впровадженням ринкових механізмів неоліберального ґатунку. Скорочення виробництва і поширення внаслідок цього масового безробіття та малозабезпеченості сьогодні вже набувають хронічних форм і не здаються тимчасовими явищами, як це було на початку ринкових реформ. Ще однією ознакою динаміки цих негативних явищ є те, що вони призводять до соціального виключення, тобто вилучення індивідів та цілих груп населення зі сфери дії соціальних інститутів.
Дослідження, якому присвячена стаття, є спробою оцінити ступінь поширення соціального виключення в Україні. Оскільки матеріальні труднощі сьогодні є визначальною причиною обмеження споживання, пригніченого психологічного стану і зниження громадської активності, основну увагу ми приділили економічним аспектам соціального виключення. В якості основних форм прояву соціального виключення ми виділили бідність та невиграшне місце на ринку праці, хоча ними навіть суто економічні аспекти цього феномену не вичерпуються.
У західних країнах соціальне виключення (чи соціальна ексклюзія) як наукова проблема досліджується вже досить давно [1, c. 93], оскільки соціальне виключення пов'язане з аналізом проблем дискримінації та обмеженого доступу до джерел підвищення добробуту та основних механізмів інтеграції в умовах постіндустріального суспільства. Як самостійний предмет дослідження соціальне виключення знайшло відображення в роботах П. Абрахамсона, У. Бека,
З. Баумана, Ф. Бородкіна, П. Стробела, Н. Тихонової. Стосовно українського суспільства чи постсоціалістичних країн спеціальні дослідження з проблем соціального виключення майже відсутні, хоча сьогодні й економісти, й соціологи наголошують на зростаючій актуальності цього напряму в комплексному дослідженні суспільства.
Одностайності щодо визначення самого поняття "соціальне виключення" не дійшли навіть його західні дослідники, а в галузевих словниках, у тому числі англомовних, сам термін з'явився порівняно недавно. У західній економічній теорії принцип виключення посідає певне місце в теоріях перерозподілу благ у суспільстві і є "процедурою, у результаті якої споживач "виключається" з числа покупців товару через те, що він готовий заплатити за нього суму меншу, ніж ринкова ціна" [2, с. 56]. Соціологи також акцентують увагу на економічній сутності поняття і визначають виключення як "спосіб зведення бар'єрів, за допомогою яких професійні групи намагаються протидіяти представникам інших груп в отриманні тих чи інших привілеїв та переваг" [3, с. 115-116], хоча серед робіт останніх є приклади надання протилежній категорії - принципу включення - ролі однієї з політичних передумов інтеграції суспільства [наприклад, 4, с. 98; 5, с. 178-200].
Найчастіше соціальне виключення розуміють як часткове або повне вилучення індивідів чи соціальних груп із соціальної структури суспільства й суспільних процесів, створення умов, які не дозволяють цим індивідам чи групам відігравати в суспільстві значущу роль. При цьому було б помилкою вважати, що до соціально виключених належать тільки представники так званих найнижчих щаблів суспільства. Соціально виключеними слід визнавати всіх тих, чиє життя визначається ступенем байдужості та жорсткістю контролю з боку інших груп суспільства, а не особистим вибором. Необхідні блага для цієї групи формуються за залишковим принципом, а інтереси враховуються лише в тому випадку, коли їх подальше ігнорування загрожує існуванню суспільства.
Як характерні риси соціального виключення в нашій статті ми будемо розглядати:
o низькі рівні споживання та доходу індивідів чи груп;
o обмежений доступ до суспільних механізмів підвищення добробуту;
o переважно пасивний тип взаємодії з суспільством.
1. Особливість України полягає в тому, що більшість населення не має коштів, достатніх для фізіологічного та соціального відтворення. Скоріше можна стверджувати, що відносна забезпеченість, достаток та багатство є відхилення від загальної ситуації. Про це свідчать й дані офіційної статистики, й результати соціологічних опитувань. Так, на початку 2003 р., за даними Державного комітету статистики України, середньодушовий доход становить 197 грн. на особу на місяць [6] і був у 1,7 раза нижчим офіційно встановленого прожиткового мінімуму (342 грн. чи 65 дол. США), який дозволяє людині підтримувати невибагливий спосіб життя і не передбачає такі "стратегічні витрати" як отримання освіти чи придбання нерухомості. За результатами соціологічного опитування, проведеного Інститутом соціології НАН України в лютому
2003 р. за репрезентативною за основними соціально-демографічними ознаками для дорослого населення вибіркою (на результати якого ми будемо неодноразово посилатися в нашій статті), середньодушові доходи в сім'ях 93,8% опитаних склали в середньому 173 грн. (32 дол.) на місяць, або 51% прожиткового мінімуму. При цьому доходи менше половини прожиткового мінімуму (171 грн.) були зафіксовані в сім'ях 62,2% респондентів (табл. 1). Навіть якщо виходити з найоптимістичнішого варіанту оцінки і припустити, що 6,2% учасників опитування, які не відповіли на запитання про розмір доходів, мають останні в розмірі, що перевищує прожитковий мінімум, частка респондентів, чиї доходи є меншими, ніж офіційний прожитковий мінімум, все одно залишиться дуже високою - 86,7%.
За таких умов не дивно, що значна частина населення України "виключається" зі сфери навіть необхідного споживання: 44,3% опитаних вказали, що вони не мають можливості придбати найнеобхідніші продукти, 38,7% - необхідного одягу, 61,9% - необхідної медичної допомоги, яка все більше набуває комерційних рис. Дані щодо гідного сучасної людини рівня життя є ще більш вражаючими - 68,3 та 46,2% респондентів відповідно позбавлені можливості харчуватися відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...