WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

сільське господарство, це і дороги, і газо-, водопостачання, і каналізація, і зв'язок, і медицина, і освіта, і побутове обслуговування, і малий бізнес тощо.
Водночас, стабілізувати чисельність сільського населення, що вкрай важливо для збереження української нації, можна лише здійснюючи гнучку політику підтримки аграрного виробництва і стимулювання багатогалузевого, багатофункціонального розвитку села.
Враховуючи це, Україна, визначаючи аграрну стратегію, має орієнтуватися на перспективу свого вступу до ЄС. Аграрна політика країни повинна забезпечувати високу конкурентну спроможність вітчизняної сільгосппродукції на внутрішньому та світовому аграрних ринках, що дозволить Україні посісти відповідне місце в міжнародному аграрному розподілі праці.
Необхідно також враховувати, що тривалість і руйнівність аграрної кризи в різних галузях і напрямах економічного і соціального розвитку села буде тим більша, чимдовше триватиме зволікання з ринковою трансформацією і реальним реформуванням відповідних галузей і напрямів. Прискорення аграрної реформи - це остаточне зупинення аграрної кризи. Причому необхідно враховувати, що будь-які спроби використати командно-адміністративні, планово-соціалістичні механізми не дадуть позитивних результатів, а навпаки, деформують ринкове середовище, спровокують нову економічну кризу.
Одним із головних завдань відродження села, поряд із формуванням економічних механізмів розвитку сільських територій, є зміцнення місцевого самоврядування, його організаційних і матеріальних засад, підняття ролі і місця громадськості у здійсненні реформ.
Що стосується найближчих завдань у реалізації державної політики на селі, то важливим кроком у цьому напрямі могло б стати розроблення проекту Національної програми соціального розвитку села на період до 2011 р., у якій мали б знайти вирішення проблеми розширення зайнятості, подолання бідності, реанімації соціальної інфраструктури тощо. Актуальним є ухвалення Закону України "Про основні засади державної аграрної політики".
Автори Доповіді вважають, що сьогодні, коли економіка України, у тому числі і на селі, переборовши тривалий і хворобливий спад, починає поступово розвиватися, коли в суспільстві з'явилися паростки оптимізму, дуже важливо зробити все можливе, щоб на вістрі перетворень була молодь.
Ось чому одним із найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави на селі, який має постійно здійснюватися з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях, повинна стати державна молодіжна політика. Її першочергове завдання - створити сприятливі передумови життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, розв'язати нагальні проблеми молоді, підтримати її інноваційну діяльність, громадську активність.
Для цього найближчим часом необхідно інтегрувати і зосередити на основних напрямах роботи із сільською молоддю зусилля й ресурси відповідно до вже прийнятих законів України, інших законодавчих та нормативних актів, національних, державних, галузевих програм і забезпечити невідкладне виконання визначених ними першорядних завдань.
Створення необхідних умов і гарантій для здобуття сільською молоддю освіти, сприяння творчому та інтелектуальному її розвитку має стати однією з базових складових державної молодіжної політики.
Щоб поліпшити стан справ в освітянській галузі, сприяти молодим людям на селі у здобутті високоякісної сучасної освіти, на думку авторів Доповіді, необхідно:
- забезпечити стабільне функціонування сільських шкіл та професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю, розвивати розгалужену, доступну для кожної дитини систему навчальних закладів, організувати належне матеріальне і кадрове їх забезпечення, розширяти мережу нових форм начання, зокрема ліцеїв, гімназій, колегіумів;
- сприяти процесу комп'ютиризації сільських навчальних закладів, їх доступу до інтернету;
- удосконалити систему позанавчальної виховної роботи в сільських навчальних закладах різного рівня з метою розвитку особистості учнів, їх громадянського, патріотичного виховання;
- сприяти застосуванню ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих сільських дітей та молоді, створенню умов для гармонійного розвитку особистості;
- забезпечити доступність для сільської молоді якісної вищої освіти, поліпшити систему кредитування на здобуття освіти, цільового направлення молоді села на навчання до вищих навчальних закладів;
- сприяти залученню сільської молоді до наукової і науково-технічної діяльності, створенню системи підтримки молодих учених, які вивчають проблеми села;
- здійснювати заходи з профорієнтації сільської молоді щодо набуття професій, пов'язаних з виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції;
- провести зміни у професійно-кваліфікаційній структурі підготовки фахівців, здатних організувати виробництво продукції рослинництва і тваринництва і працювати у нових соціально-економічних умовах, в умовах приватної власності на землю.
Важливим напрямом реалізації державної молодіжної політики на селі є розв'язання проблем зайнятості молодих людей, захист їх від безробіття, розвиток трудової активності, зокрема підприємницької діяльності молоді. Аби досягнути успіху в цьому напрямі, автори Доповіді пропонують, щоб найближчим часом було:
- досягнуто впровадження гарантованого забезпечення молодих людей першим робочим місцем, стимулювання роботодавців щодо створення додаткових робочих місць для сільської молоді;
- запроваджено механізм державної підтримки розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва в сільській місцевості;
- розроблено та впроваджено відповідні програми, освітні проекти для сільської молоді щодо стимулювання підприємницької діяльності;
- впроваджено систему громадських робіт для сільської молоді, підтримано рух трудових об'єднань молоді на селі, здійснено їх залучення до сільськогосподарського виробництва;
- зорієнтовано мережу служб працевлаштування для молоді на сприяння працевлаштуванню сільської молоді;
- залучено сільську молодь до створення системи відпочинку громадян на базі особистих підсобних господарств (сільський зелений туризм);
- забезпечено реалізацію вимог Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" щодо проходження громадянами альтернативної служби на підприємствах, в установах та організаціях у сільській місцевості.
Успішна реалізація державної молодіжної політики на селі вимагає поліпшення соціально-побутових умов життя та соціального становлення молодих людей, розширення державної системи соціального захисту і соціальної допомоги різним

 
 

Цікаве

Загрузка...