WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Проблеми розвитку українського молодіжного руху на сучасному етапі - Реферат

Проблеми розвитку українського молодіжного руху на сучасному етапі - Реферат

національного комітету молодіжних організацій.
Підвищенню авторитету
УНКМО значною мірою сприяло прийняття у грудні 1998 р. Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації", в якому, зокрема, законодавчо визначено його статус ("Український національний комітет молодіжних організацій - спілка, що об'єднує більшість легалізованих всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій, а також обласних, Автономної Республіки Крим, київських та севастопольських міських об'єднань молодіжних та дитячих громадських організацій"), місце в молодіжному русі ("Молодіжний рух в Україні координується Українським національним комітетом молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організацією і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій"), а також підкреслено, що Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України передбачає в ньому окремим рядком видатки на підтримку спілки16 .
Посиленню координуючої, лідируючої ролі УНКМО в молодіжному русі України сприяє й те, що саме УНКМО був серед ініціаторів проведення ряду важливих заходів, а саме: Конгресу української молоді "Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві" (1997 р.), IV-го Світового конгресу українських молодіжних організацій "Майбутнє України - в руках молоді" (1998 р.), I-го Всеукраїнського форуму української молоді "Молодь - за майбутнє України", Парламентських слухань з питаньреалізації молодіжної політики (1999 та 2000 рр.), З'їзду християнської молоді України (1999 р.), багатьох інших важливих акцій та заходів соціального, інформаційного, культурологічного, освітньо-виховного спрямування, що мали за мету посилення реалізації державної молодіжної політики, вирішення актуальних соціальних проблем молоді в Україні. Лише впродовж 1999 р. УНКМО профінансував частково чи повністю 121 програму 51 громадського молодіжного та дитячого об'єднання.
Значна увага приділяється поглибленню діяльності регіональних структур УНКМО, розширенню співпраці з місцевими органами державної влади, підвищенню їхнього авторитету серед лідерів громадських молодіжних об'єднань, широкого загалу молоді.
Усе це сприяло посиленню ролі УНКМО у розвитку молодіжного руху країни. Якщо 1992 р. до складу УНКМО входило 14 всеукраїнських громадських об'єднань молоді,
1997-го - 28 всеукpаїнських молодіжних і дитячих оpганізацій та 19 pегіональних об'єднань, то у середині 2000 р. спілка уже об'єднувала 61 всеукраїнську організацію, понад 500 місцевих об'єднань і мала свої представництва в усіх областях України17 .
З кожним роком поглиблюється співпраця органів державної влади з громадськими молодіжними та дитячими організаціями, яка будується нині на основі положень Законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" і "Про молодіжні та дитячі громадські організації".
Упродовж останнього часу значно посилила свою роботу Національна рада з питань молодіжної політики при Президентові України, особливо плідною стала її співпраця з
УНКМО. Активно співпрацює з молодіжними організаціями Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, членами якого є 4 представники молодіжних об'єднань. Усього ж у Верховній Раді України молодіжний рух представлений 11 депутатами18 .
Сталися певні позитивні зрушення у фінансуванні програм і заходів молодіжних організацій. Якщо 1997 р. УНКМО з Держбюджету отримав 2,5 млн. грн., 1998 р. - 7 млн., 1999 р. - 9 млн., то 2000 р. - 12,7 млн. грн.19 1999 р. за рахунок місцевих бюджетів було надано допомогу на здійснення програм і заходів 260 молодіжних громадських організацій20 .
Необхідно підкреслити, що останнім часом керівництво держави досить високо оцінює роль і місце громадських об'єднань молоді, їх лідерів у вирішенні молодіжних проблем, державотворчих процесів. Так, понад 30 представників молодіжних організацій відзначені державними нагородами, на початку 2000 р. керівниками Департаменту молодіжної та сімейної політики, ряду інших підрозділів Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України були призначені лідери УНКМО, інших громадських молодіжних організацій21 .
Разом з тим, існує і багато проблем. Так, на думку автора, негативно впливає на розвиток українського молодіжного руху як на всеукраїнському, так і місцевому рівнях те, що хоча впродовж всього періоду існування незалежної української держави в ній існують державні органи виконавчої влади, які займаються вирішенням питань формування та реалізації молодіжної політики, проте постійно змінюється їх статус, місце у структурі владних органів (лише впродовж 1999 - 2000 рр. це відбувалося тричі).
Хоча в останні роки збільшується фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів, пов'язаних з реалізацією державної молодіжної політики і соціального захисту молоді, проте насторожує те, що частка його в бюджеті знижується: якщо 1998 р. кошти, виділені на реалізацію державної молодіжної політики, становили 21,6% видатків зведеного бюджету, то 1999 р. - лише 16,5%22 .
Ще неповною мірою використовується потенціал організацій молоді у вирішенні молодіжних, загальнодержавних проблем. Так, молодіжними та дитячими організаціями - членами УНКМО впродовж 1999 р. було подано заявок на фінансування програм та заходів на загальну суму 44 млн. грн., але їхні запити були задоволені лише на 18,6%23 .
Незважаючи на певні успіхи у розвитку інформаційної підсистеми українського молодіжного руху на сучасному етапі, необхідно підкреслити, що складне економічне становище, обмежене фінансування молодіжної сфери з боку держави негативно вплинули на неї. Так, наприклад, з року в рік скорочуються обсяги теле- і радіопередач для дітей та молоді: якщо 1998 р. в загальному обсязі місцевого телебачення державних телерадіоорганізацій передачі для дітей, юнацтва та молоді становили 9,3%, то 1999 р. - 8,1%, а радіомовлення - відповідно 8,2 і 7,0%24.
Становлення громадських структур молодіжного руху України супроводжується також деякими негативними процесами. Так, до тих, що вже були названі вище, можна додати і недостатню матеріальну базу громадських молодіжних і дитячих об'єднань, і постійну фінансову скруту, і нерозвиненість організаційних структур на місцях, і нестачу підготовлених кадрів для роботи з молоддю.
В українському молодіжному русі не викоренено і таке негативне явище, як наявність певної гуртківщини, чвар. Саме це є однією з основних причин

 
 

Цікаве

Загрузка...