WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Проблеми порушення прав людини та законності на етапі попереднього ув’язнення - Реферат

Проблеми порушення прав людини та законності на етапі попереднього ув’язнення - Реферат

дозволило з'ясувати думки й оцінки населення щодо застосування працівниками міліції незаконного насильства. У цілому за масивом анкет 28% респондентів підтверджують, що практика заподіяння працівниками міліції побоїв і катувань як методу розкриття і розслідування злочинів широко застосовується в Україні, ще 33% вважають, що така практика скорішепоширена; 8% - скоріше не поширена, 6% - не поширена, 25% - вагалися відповісти.
52% опитаних вказують на те, що незаконне насильство не можна застосовувати ніколи, ні за яких умов; 31% опитаних вважають, що воно допустиме лише в крайніх випадках; 14% - виправдують застосування незаконного насильства стосовно визначених груп або категорій людей; 3% - упевені, що без цього робота міліції неможлива.
Основні причини незаконного насильства, на думку населення, такі: "через безкарність тих працівників міліції, що припускають незаконні методи в роботі" (48% респондентів відзначили цю причину); "через невисокий професійний і культурний рівень працівників міліції" (38%); "через поганий добір кандидатів, коли до міліції потрапляють люди із садистськими схильностями" (35%).
Основні заходи для попередження незаконного фізичного і психічного насильства, на думку населення, полягають в наступному: суворо карати працівників міліції за факти невиправданого насильства, жорстокості, катувань (52% респондентів відзначили цю міру); поліпшити добір претендентів на роботу в міліції (50%); поліпшити підготувку персоналу міліції у спеціальних навчальних закладах (40%). Проте лише мала частина респондентів оптимістично вірять, що незаконне насильство в діяльності міліції можливо викорінити в найближчі три роки.
Опитуванння дозволилио досліджувати ставлення населення до незаконного насильства в контексті інших недоліків в роботі міліції. Серед основних недоліків, властивих особистості працівника міліції, респонденти відзначили: використання службового положення для особистого збагачення (49%); небажання допомагати "простим людям" (39%); низький рівень культури (39%); грубість, черствість (33%). Основні недоліки, властиві особистості працівника міліції, практично однаково бачаться як населенням у цілому, так і потерпілими від незаконного насильства, проте серед останніх більший відсоток опитаних вказують на використання службового положення для особистого збагачення, грубість, черствість і нездорову схильність до агресії і приниження людей.
Серед основних недоліків, притаманних міліції як державному органу, респонденти виділили: корупцію, примус громадян до дачі хабаря (50%); вседозволеність, перевищення влади і службових повноважень (38%); кругову поруку, захист працівників міліції, що порушують закон (35%); поганий контроль над роботою міліції з боку вищих органів (30%). Респонденти, що постраждали від незаконного насильства, вказали на такі основні недоліки: корупцію, примус громадян до дачі хабаря (61%); кругову поруку, захист працівників міліції, що порушують закон (49%); вседозволеність, перевищення влади і службових повноважень (42%); застосування фізичного і психічного насильства як припустимих методів роботи (38%); внутрішню корупцію, плату за призначення на посаду (35%).
У громадській думці про головні недоліки в роботі міліції, як свідчить опитуванння, застосування фізичного і психічного насильства як припустимих методів роботи займає по значимості для населення 8 - 9 місце. Навіть такий недолік, як тяганина, бюрократизм, бачиться населенню більшим недоліком, ніж незаконне насильство. Для потерпілих від незаконного насильства ці методи вже стають четвертим по значимості недоліком в роботі міліції.
Уявлення про поширеність незаконного насильства в практиці роботи українських правоохоронних органів значно підриває довіру населення до міліції, до держави, до Президента. Дещо меншою мірою це уявлення позначається на готовності населення надавати допомогу міліції. Серед тих, хто вважає, що незаконне насильство поширене в практиці української міліції, 54% не довіряють міліції, 49% не довіряють українській державі в цілому; серед тих, хто переконаний у протилежному - тільки 15% не довіряють міліції і 22% - державі.
Отже, практика незаконного насильства в діяльності українській міліції широко застосовується: 7% опитаних випробували його на собі, а в найближчому оточенні кожного десятого опитаного є як мінімум одна людина, що постраждала від насильства. Суспільна думка адекватно відображажає картину поширеності цієї практики. Одна частина опитаних вважає незаконне насильство неприпустимим у діяльності міліції, друга - виправдує застосування незаконного насильства в окремих випадках, але в жодному разі не для поліпшення показників діяльності міліції. Респонденти відкидають незаконне насильство як тимчасовий засіб боротьби зі злочинністю. Водночас незаконне насильство не розглядається населенням у якості головних недоліків у роботі міліції.
Якщо підсумувати усі напрямки дослідження, то можна констатувати: пагубна практика незаконного фізичного і психологічного насильства, побиття і катування затриманих з метою розкриття і розслідування злочину була і залишається широко застосовуваною в діяльності міліції. Громадяни обізнані з окремими випадками на власному досвіді і досвіді своїх близьких, знайомих, оцінюють їх в цілому негативно, але населення практично не вірить у можливість викорінити подібну практику найближчим часом. Незаконне насильство в діяльності української міліції підриває довіру до неї і до української держави в цілому.
Таблиця1
%
Слідів не було 55
Був підданий побоям або катуванням, але на тілі слідів не було 25
На тілі були сліди побоїв або катувань 15
Здоров'я було суттєво ушкоджено побоями або катуваннями 5
Рис. 1. Тривалість перебування у міліції до переводу в ІТТ
Таблиця 2
Індекси застосування працівниками різноманітних видів фізичного насильства (у райвідділі міліції, ІТТ, СІЗО)
Власний досвід респондентів Iф.н. Стосовно співкамерників
Iф.н.
Побиття руками або ногами 0,98 1,35
Побиття за допомогою гумових палиць або інших предметів 0,65 1,05
Побиття або приниження із залученням співкамерників 0,15 0,45
Застосування катувань з використанням спеціальних прийомів, протигазів, електрики, поліетиленового кулька і т.п. 0,22 0,40
Вдягання на тривалий час наручників на руки 0,64 0,85
Вдягання на тривалий час наручників на руки і ноги 0,15 0,47
Сексуальна наруга 0,0 0,13
Використання в якості "ляльки" при проведенні тренувань спецназу 0,04 0,17
Інші види фізичного насильства 0,21 0,37
Література:
Проблеми порушення прав людини та законності на етапі попереднього увязнення. (дані соціологічного дослідження) (Ю. О. Свеженцева, І. П. Рущенко, В. О. Соболєв) // Український соціум. - 2004. - № 2 (4). - C.52-61
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...