WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до дорослості - Реферат

Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до дорослості - Реферат

потреба набуття певного соціального статусу, самореалізації в діяльності, самоствердження в професійному середовищі) і відсутністю необхідних професійних знань, умінь та навиків для її задоволення.
Перехід від початкового етапу навчання у вузі до наступного виявляється в суперечності між уявленнями колишнього старшокласника про ідеал професіонала і ''розмитими'', неповними, часто неадекватними уявленнями про себе як професіонала, що формується. Ця суперечність ефективно розв'язується шляхом створення адекватного образу ''Я - як професіонал'' за допомогою самопізнання, самоусвідомлення, і насамперед, за допомогою рефлексії (рефлексії, що порівнює, що визначає, що синтезує).
У процесі навчально-професійної діяльності в конкретному вузі виникає суперечність між досвідом навчальної роботи в школі і новими вимогами до навчання у даному навчальному закладі. Глибина цієї суперечності носить індивідуальний характер і залежить як від внутрішньоособистих чинників (мотивації вибору професії, установки на навчання, рівня особистісної активності й ін.), так і від об'єктивних чинників, що визначають характер навчально-професійної діяльності (наприклад, ''дух вузу'', ''спрямованість групи'', особливості форм і методів навчання, виробничої практики і т. п.). Можливою формою прояву цієї суперечності є невідповідність уявлень особистості про себе як суб'єкта навчання ідеалові, створеному на основі нормативних вимог і логіки побудови навчального процесу в конкретному навчальному закладі.
У студентському середовищі існує також і об'єктивна суперечність між уявленнями особистості про обрану професію (освіта, умови, оплата роботи і т. д.) та її реальною сутністю. Ступінь виразності залежить від того, наскільки адекватні ці дані. Дана суперечність пов'язана зі специфікою юнацької життєвої і професійної перспективи, що базується на високому рівні домагань, безкомпромісності у виборі цілей, їх ідеалізації. Так, К. Г. Юнг називає це ''контрастуючими з дійсністю ілюзіями'' і ''невірними уявленнями, які не відповідають зовнішнім умовам, з якими людина зіштовхується. Часто це пов'язано із надто великими очікуваннями, з недооцінкою зовнішніх труднощів або ж із необгрунтованим оптимізмом чи негативізмом''10 .
Подолання кризи професійної самоідентичності студентської молоді може бути забезпечено, на нашу думку, зрілістю самосвідомості і позитивною рефлексивністю особистості, розвитку яких, як свідчать соціологічні і психологічні дослідження, не надають належного значення ні освітні структури, ні власне молоді люди. Відомо, що активна рефлексія як логічна складового самопізнання й універсальний спосіб побудови ставлення особи до власної життєдіяльності, дає можливість молодій людині усвідомити себе суб'єктом професійного і життєвого становлення, надає її професіоналізації компоненти самостійності, ініціативності, креативності.
Виходячи з положення про те, що юнацький вік є сензитивним до формування і розвитку проблемної, конструктивної рефлексії, і спираючись на факт активності свідомості студентської молоді, спрямованої на свій внутрішній світ, своє ''Я'', а також з огляду на невключеність рефлексивних дій у процес навчання у вузах, ми вважаємо необхідною і вкрай актуальною розробку психологічної моделі ''наповнення'' рефлексивних дій студентів ''професійним'' змістом. Така модель повинна охоплювати усі складові ''профессійного відношення'' і сприяти розвитку ''вузу нового типу''.
Основною метою рефлексивної підтримки розвитку особистості у вузі повинно стати створення сприятливих внутрішніх умов для досягнення повної і зрілої професійної ідентичності. Саме тому першочерговим завданням психології формування особистості професіонала в юності стає психолого-методичне забезпечення розвитку самосвідомості і, насамперед, рефлексії в умовах навчання. Вкрай необхідні сучасні методики і технології, які б дозволяли тонко діагностувати самосвідомість, виявляти рефлексивно обдарованих особистостей, особливо чутливих до професіоналізації, й ефективно допомагати їм у професійному рості.
На наш погляд, доцільним було б введення до навчального процесу своєрідного рефлексивного тренінгу, із застосуванням спеціальних прийомів розвитку різних аспектів професійної рефлексії. Ці прийоми повинні бути нескладними за змістом, не займати багато часу. Наприклад, можна використовувати проективні малюнки, написання творів на відповідну ''професійну'' тему або ж заповнення експрес-анкет, які містять питання про особливості професійного становлення особистості на даному етапі її розвитку та очікування від майбутнього. Рефлексивний тренінг можна включити до складу таких навчальних курсів гуманітарного профілю, як педагогіка та психологія.
Цей тренінг повинен носити характер взаємодії, що розвиває, у системі ''викладач, психолог - юнак (студент) як майбутній професіонал''. Такий підхід дозволяє студентам зайняти активну позицію стосовно всіх етапів тренінгу і дає можливість їм: а) навчитися працювати з методами, методиками і прийомами, що розвивають; б) звертатися до екзистенціальних феноменів - змістів, цінностей, Я-концепції своєї майбутньої професійної діяльності; в) створити цілісний, багатогранний образ індивідуального професійного життя; г) проводити психологічно безпечну (безоціночну) діагностику професійно важливих якостей і використовувати її результати для самовдосконалення; д) розвивати творчу унікальність і рефлексивність; е) одержати великий матеріал для подальшої змістовної аналітичної і концептуальної роботи з активізації і поглиблення професійної та особистісної ідентифікації.
Тренінг дозволить особистості за допомогою рефлексії побачити в собі, розкрити, розгорнути, перевести в конкретні вчинки і дії професійний потенціал. Знання щодо способів і прийомів рефлексії, самопізнання, саморозвитку юна особистість одержує від психолога (викладача), який дає їй моделі рефлексивної діяльності через конкретні методичні прийоми.
Такий тренінг є цілком придатним для психологічної роботи як зі студентами різних вузів і фахів, так і старшокласниками.
Література:
1 Див.: Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995. - 360 с.
2 Див.: Кондаков И. М., Сухарев А. В. Методологические основания зарубежных теорий профессионального развития // Вопр. психол. - 1989. - №5. - С. 158-164.
3 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 1996. - 512 с.
4 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени/ Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1996. - Т.51; вып. 2. - 330 с.
5 Там само. - С. 190.
6 Там само. - С. 195.
7 Там само. - С. 193.
8 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис/ Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1996. - С. 135-136.
9 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.
10 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. - С. 95.
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...