WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні - Реферат

Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні - Реферат

споживання основних продовольчих продуктів, психологічного комфорту та дискомфорту, потреб молодих сімей у допомозі соціальних служб та соціальному захисті10.
Таким чином, молода сім'я як соціальний інститут, на який покладається, головним чином, вирішення демографічної проблеми та з яким пов'язуються подальші суспільні перетворення в країні, потребує уважного вивчення та глибокого аналізу основних проблем і потреб, розробки на цій основі відповідних програм становлення й розвитку молодої сім'ї.
Матеріали даної статті базуються на результатах соціологічного опитування молодих сімей, проведеного Державним інститутом проблем сім'ї та молоді у 2003 році11. Мета та завдання дослідження спрямовувалися на вивчення проблеми готовності молоді до створення сім'ї в контексті поширення неофіційних шлюбів, аналіз економічного становища, житлових умов, стану і причин розлучень та розпаду сімей, оцінку репродуктивних орієнтацій та планування молодої сім'ї, її сучасних соціально-психологічних проблем. При цьому опитувалися як подружжя повних молодих сімей, так і неповні сім'ї, які з тих чи інших причин розпалися та в яких неповнолітня дитина (діти) виховуються одним із батьків, переважно матір'ю.
Результати досліджень свідчать, що у свідомості сучасної молоді цінність родини залишається пріоритетною. На шкалі загальнолюдських цінностей для переважної більшості молодих людей на першому місці стоїть "хороша сім'я" (88% респондентів). Серед інших цінностей найбільш важливими для молоді є: здоров'я (85%), діти (82%), матеріальне забезпечення (78%), кохання (72%). Названі цінності безпосередньо пов'язані з родиною, її життєдіяльністю, оскільки реалізувати зазначені потреби, що в них відображені, можна передусім у сім'ї.
Рівень підготовленості молоді до подружнього життя визначається усвідомленням важливості і відповідальності щодо цього кроку і необхідністю ґрунтовного обговорення питань майбутнього життя з партнером. Цілеспрямоване спілкування дає можливість краще усвідомити актуальні проблеми і труднощі в сімейному житті, виробити перші спільні плани, глибше пізнати і зрозуміти молодим людям одне одного. Результати опитування свідчать, що досить значна частина молодих людей (майже третина) взагалі не обговорювала питання майбутнього сімейного життя зі своїм подружжям. Рівень освіти респондентів також не впливає на усвідомлення ними важливості спілкування.
Чим ширше коло обговорюваних питань, чим частіше молоді люди вдаються до їх обговорення, тим більша ймовірність того, що вони побудують у майбутньому гармонійні відносини в родині (див. табл. 1).
Відповіді опитуваних свідчать, що навіть такі традиційно важливі проблеми, як наявність житла й матеріальна забезпеченість, обговорювалися не всіма молодими подружжями і не достатньо активно. Це при тому, що уже в статусі подружжя переважну більшість із них (59%) не задовольняє матеріальне становище і 52% не влаштовують житлові умови.
Серед респондентів, які згодом порвали стосунки із своїм партнером (неповні сім'ї), ще до створення сім'ї порівняно більше хвилювали ключові питання сімейного життя: матеріальні, сексуальні та репродуктивні. Питання, що стали предметом підвищеної уваги, передбачають психоемоційну напруженість бесід, адже актуальною є передусім тематика деструктивного контексту - перерозподіл обов'язків та обмеження витрат: хто буде головою в сім'ї; хто буде розпоряджатися грошима; матеріальна забезпеченість майбутньої сім'ї; проблеми розподілу домашніх обов'язків та поєднання освіти і турбот про сім'ю; взаємовідносини з батьківськими сім'ями; сексуальні стосунки, а також вибір та застосування засобів та методів запобігання небажаній вагітності (див. табл. 2).
Результати опитування дають підстави говорити про недостатню готовність молоді до виконання домашніх обов'язків, що спричинює особливо численні сімейні конфлікти. На неузгодженість у розподілі та виконанні домашньої роботи як причину сварок вказали 25% чоловіків і 28% жінок. На запитання "Чи бувають у Вас сварки у сім'ї?" ствердно відповідають 72% подружжів, причому, за їх свідченням: "щонайменше 1 раз на тиждень" - 21%; "1 раз на місяць" - 23%; "кілька разів на місяць" - 28%. Ці дані можуть свідчити про загальну напруженість сімейної ситуації і її нестабільність.
Дослідження причин розірвання шлюбу серед неповних сімей дало такі результати: 39% опитаних вважали, що основною причиною була відсутність грошей, другою за частотою згадування була зрада та ревнощі - 33%, та на третьому місті зловживання алкоголем одним із подружжя - 32%. Серед опитаних, які розірвали шлюб, 75% за час сімейного життя зазнавали різних видів насилля з боку другої половини, для 24% з них це було фізичне насилля. Тому не дивно, що 74% з цієї категорії опитаних були ініціаторами розлучення, а 59% респондентів ніколи не шкодували про те, що розлучилися.
Певним свідченням готовності молодих людей до самостійного сімейного життя є наявність у них належної матеріальної бази. Повністю матеріально забезпеченими визнали себе тільки 2% опитаних молодих сімей, 46% назвали своє матеріальне становище критичним. Середній рівень добробуту мають 52% молодих сімей. При цьому 69% молодих сім'ей отримують допомогу від батьків грішми і 73% - продуктами. Це дає підстави стверджувати, що переважна більшість молодих людей в матеріальному плані не готова утримувати власну сім'ю, і відповідальність за неї перекладає на плечі батьків.
Рівень матеріального благополуччя сім'ї значною мірою залежить від її фінансового ресурсу, але тільки 5% повних і 3% неповних сімей повністю задоволені рівнем свого доходу, а відповідно 70 і 81% опитаних сімей вважають свої доходи абсолютно недостатніми.
Що ж стосується розміру місячної зарплати, яка могла б вважатися оптимальною, то більша частина опитаних з повних сімей (майже третина сімей) бачать її в межах 1000-1999 грн. Ще 23% вважають, що зарплата має бути в межах 700-999 грн. Такий рівень заробітної плати є оптимальним і для більшої частини неповних сімей (а це приблизно 27% опитаних). Кожен п'ятий опитаний з повних сімей і 13% респондентів з неповних сімей вважають оптимальною зарплату вище 2000 грн. на місяць.
Об'єктивні оцінки недостатнього рівня споживання в молодих сім'ях, за даними обстеження умов життя домогосподарств, підтверджуються самооцінкою молодими сім'ями своїх фінансових можливостей. За даними опитування, усього 2% молодих сімей можуть дозволити собі придбати практично все необхідне. Більше половини опитаних (53%) вважає, що в цілому їм вистачає коштів на життя, але придбання предметів тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор та інше, викликаєтруднощі. Третина молодих сімей (34%) повідомили, що грошей вистачає лише на харчування та придбання необхідних речей. А 11% сімей ледь зводять кінці з кінцями, ресурсів у їх сімейному бюджеті не вистачає навіть на необхідні продукти харчування.
Таким чином, кожна третя молода сім'я регулярно відмовляє собі в найнеобхіднішому (крім харчування), а кожна десята - вимушено недоспоживає харчові продукти внаслідок нестачі коштів.
Чинником, який свідчить про недостатню підготовленість значної частини молоді до сімейного життя, є відсутність у неї власного житла. Житлова залежність і ведення спільного з батьками господарства стримує процес

 
 

Цікаве

Загрузка...