WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні - Реферат

Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 23 березня 2000 р. № 1613-III, молода сім'я - це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 30 років. За попередніми даними Держкомстату України, при обстеженні умов життя домогосподарств у 2002 р. визначено, що кількість молодих сімей в Україні становить близько 2 млн., у тому числі в сільській місцевості - понад 600 тис.
За сучасної економічної та соціально-політичної ситуації в Україні змінюються морально-психологічні установки молоді стосовно шлюбу, сім'ї і репродуктивних орієнтацій, мотиви материнства та батьківства відтісняються конкуруючими потребами самореалізації у житті та адаптації молодої сім'ї до нових соціально-економічних умов. Докорінні перетворення в сучасному українському суспільстві потребують постійного врахування змін умов життєдіяльності сімей і своєчасного формування державної сімейної політики.
Науковці, менеджери та практичні працівники у сфері державної сімейної політики аналізують соціально-демографічні аспекти життєдіяльності сімей, їх соціально-економічне становище, проблеми репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, особливості впливу соціокультурного та інформаційного середовища на формування молодої особистості, можливості і ефективність реалізації виховного потенціалу української родини. Особливе місце в арсеналі засобів регулювання сімейних відносин та захисту сім'ї належить вдосконаленню сімейного законодавства України1, і фахівці аналізують цю проблему під кутом зору забезпечення гендерної рівності у шлюбних відносинах. Взагалі проблема гендерного паритету у сфері сімейного життя в умовах розбудови сучасного українського суспільства набуває особливого значення. Тому дослідники вивчають медико-соціальні та гендерні аспекти планування сім'ї, соціально-психологічні засади гендерного паритету в сім'ї, особливості прояву гендерного паритету батьків у вихованні дитини в сім'ї, гендерні стереотипи і установки щодо домашнього насилля та інші важливі аспекти цієї проблеми2.
Розгляд шлюбно-сімейних процесів здійснюється фахівцями у контексті як становлення нової соціальної структури українського суспільства, так і механізмів взаємодії і чинників та особливостей прояву і наслідків економічної і демографічної кризи. При цьому особливої уваги набувають розробка і уточнення національної сімейної, молодіжної та всієї соціальної і демографічної політики щодо протидії демографічній кризі та поглибленню її проявів у шлюбно-сімейній сфері3. Несприятливі тенденції шлюбності завдають збитків шлюбно-сімейній структурі населення, насамперед з огляду на занадто низьку народжуваність в Україні. За обставин невлаштованості молоді не спрацьовують належним чином навіть сприятливі для добору шлюбної пари статево-вікові пропорції. Україна належить до країн з високим рівнем розлучень. Характерною сучасною особливістю є зростання рівня позашлюбної народжувань4. Найгостріші наслідки розлучень, позашлюбної народжуваності та відкладення шлюбів - це поширення безшлюбного материнства та безбатьківства і сирітства, а отже - і проблеми матеріального утримання та виховання дітей.
Економічна криза, що супроводжувала перехід до ринкової економіки в Україні, виявилася досить гострою і суттєво вплинула на добробут сімей. Вимушена неповна зайнятість, криза неплатежів, низькі стандарти оплати праці та недосконалість соціальної політики призвели до погіршення життя значного числа сімей. Особливо відчутно позначився негативний вплив цих факторів на економіці родин, що мають дітей. Гострою залишається проблема доступу до базових можливостей розвитку людського потенціалу: продуктивної зайнятості, освіти, базового медичного обслуговування, нормальних житлових умов.
Процес "проїдання" сімейного бюджету, який спостерігається протягом досить тривалого періоду, є однією з найбільш загрозливих ознак зниження рівня життя населення в цілому, хоча структура споживчих витрат домогосподарств істотно диференційована за соціальними групами населення з різними доходами. Найменш забезпечені родини практично всі кошти витрачають на харчування, задовольняючи свої потреби у продуктах харчування, в кращому випадку, на рівні фізіологічних норм5.
Поряд із вивченням соціально-демографічних аспектів життєдіяльності сімей, особливостей доходу та споживання сучасної української родини багато дослідників аналізують можливості та обмеження реалізації їх виховної функції, соціальні і психолого-педагогічні умови сучасного сімейного виховання, особливості соціалізації дітей залежно від типу сім'ї за структурою, рівнем матеріального становища, характером стосунків між дитиною та батьками6. Шляхи реалізації державної політики у сфері національно свідомого, патріотичного виховання підростаючого покоління, умови розвитку молодого покоління як чинник забезпечення національних інтересів країни розглядаються фахівцями, у першу чергу, через сприяння зміцненню виховного потенціалу сім'ї7.
Проте в державі в умовах складної соціальної ситуації зароджується і розвивається специфічна дитяча субкультура, яка характеризується негативізмом у ставленні до суспільного оточення, його правових і моральних вимог, про що свідчить статистика правопорушень та кризових станів: зростання числа конфліктів у сім'ях, збільшення числа втеч із дому, погіршення психічного та фізичного здоров'я дитини. До цього призводить несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище дисфункційних сімей і погіршення на цьому тлі внутрішньосімейних відносин. Деформація у стосунках між батьками і дітьми, несприятливі умови сімейного виховання збільшують число дітей та підлітків, які не вчаться і не працюють, кидають домівку, йдучи жити на вулицю. Це призводить до того, що поведінка дітей, які залишають сім'ю, виходить за межі моральних і правових норм. Підлітки через сімейні проблеми стають "вуличними" та спілкуються з такими, як самі. Нездорова атмосфера в сім'ї руйнує (спотворює) уяву дитини про сім'ю як про первинний осередок суспільства.
За цих умов фахівці приділяють увагу удосконаленню та впровадженню інноваційних технологій соціальної роботи з окремими категоріями сімей, поглибленню напрямів роботи щодо роз'яснення причин виникнення конфліктів у сім'ях, навчанню елементарним технологіям нівелювання або уникнення конфліктів, основам сімейної психології тощо8.
Незважаючи на те, що в останні роки кількість наукових досліджень, присвячених вивченню становища різних категорій сімей збільшується, аналіз проблем становлення та розвитку молодих сімей проводиться епізодично, що негативно позначається на глибині та всебічності оцінки умов їх життєдіяльності. Перше комплексне, багатофакторне дослідження становища молодих сімей в Україні було проведене в 1994 р., результати якоговисвітлили актуальні соціально-економічні, демографічні, психологічні та етнічні проблеми молодого подружжя того часу в умовах кардинальних змін економічних і соціальних відносин9. У подальших роботах становище молодих сімей в Україні розглядалося в аспектах їх доходів і витрат порівняно з іншими типами сімей, рівня

 
 

Цікаве

Загрузка...