WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці - Реферат

Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці - Реферат


Реферат на тему:
Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці
Кожна вікова група має свої, притаманні лише їй, специфічні особливості розвитку особистості. Головним завданням соціального виховання, що забезпечує багатогранний розвиток, духовне та фізичне здоров'я особистості, є не пряма апеляція до свідомості, а формування системи потреб: їх набору, ієрархії та норм задоволення. Формування системи потреб має відбуватися в процесі становлення особистості та проявлятися в стилі життєдіяльності людини.
Перехід від дитинства до дорослості має як основний зміст, так і специфічну відмінність усіх сторін розвитку в цей період - фізичну, моральну, розумову, соціальну. При цьому відбувається становлення якісно нових утворень, з'являються елементи дорослості в результаті перебудови організму, посилюється самосвідомість у стосунках з дорослими і товаришами, з'являються нові інтереси, активізується пізнавальна діяльність тощо.
Що ж таке підлітковий період?
Свого часу В. А. Сухомлинський наголошував, що підлітковий вік - це друге народження особистості, адже "перший раз народжується жива істота, другий раз - громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка бачить не тільки оточуючий світ, але й саму себе" 11. Американський психолог Філіп Райс дає таке визначення: "Підлітковий період - це певний відрізок життя між дитинством та зрілістю"8.
На сьогодні немає повної згоди з приводу термінології підліткового періоду, оскільки для кожної особистості цей період проходить по-різному. Вчені дають свої тлумачення складових підліткового віку, зокрема:
Г. А. Жук, В. І. Кожухар, І. Б. Слюсар2 визначають підлітковий вік (11-14 років), юнацький вік (15-18 років); А. Й. Капська10 - підлітковий вік - період розвитку дітей від 11-12 до 15-16 років; В. Г. Крисько4 - передпідлітковий період (8-11 років), підлітковий вік (11-14 років), юнацький вік (14-18 років)4; М. П. Лукашевич - в еволюційній теорії соціалізації користувався терміном "підлітково-юнацький вік"6; А. В. Мудрик - як етапи соціалізації молодший підлітковий вік (10-12 років), старший підлітковий (12-14 років), ранній юнацький (15-17 років), (юнацький (18-23 роки)7;
Ф. Райс - ранній підлітковий вік (11-14 років), середній або старший підлітковий вік (15-19 років)8 тощо.
У наш час особливості підліткового віку є серйозною соціально-педагогічною проблемою. Її перша об'єктивна причина - у значних розбіжностях між вимогами, які ставляться суспільством до підлітків і до дорослих, розбіжностях у їхніх обов'язках та правах. Життя дорослих людей складніше, ніж життя дітей. Підлітку доводиться за відносно короткий віковий період опановувати цю складну сферу. У цей же період проходить фізіологічна перебудова організму підлітків, у емоційному плані вони стають досить невизначеними, неусталеними.
Другою об'єктивною причиною особливостей підліткового віку є виключно швидкий темп змін, які відбуваються в цей період у фізичному й психічному стані підлітка, у характері реакцій на зовнішні дії тощо. Не можна не звернути увагу і на значення великих розбіжностей в індивідуальних темпах розвитку, різниця яких може становити 3-4 роки, тобто при проявах акселерації.
Третьою об'єктивною причиною прояву особливостей підліткового віку є накопичення до цього періоду дефектів виховання. При цьому діяльність підлітка сприймається дорослими зовсім інакше, ніж самим підлітком. Це стосується, в першу чергу, порушення емоційної сфери. Дефекти емоційної сфери істотно впливають на людину, оскільки механізм емоцій потрібен для регуляції поведінки та діяльності. І чим краще цей механізм працює, тим стійкіша психічна діяльність молодої людини, тим гармонійніша її поведінка.
Іншим дефектом виховання є безвідповідальність, тобто нездатність або небажання підлітка передбачати або враховувати наслідки своїх вчинків. Ще одним серйозним дефектом виховання, що чітко проявляється у підлітковому віці, є недостатня впевненість у собі, посилена тривожність. Наростання таких станів посилюється насамперед звуженістю соціальних зв'язків та недостатнім їх усвідомленням підлітками. Особливо впливає на посилення емоційного дискомфорту недостатнє відчуття особистої належності до суспільства, усвідомлення свого місця в ньому.
Четверта причина прояву особливостей підліткового віку пов'язана з психологічними зрушеннями, які відбуваються в ході статевого дозрівання. Саме в підлітковому віці статева належність набуває реального соціального значення. У процесі статевого дозрівання змінюється самосприйняття підлітком, з одного боку, безпосередньо самого себе через формування нового вигляду, з іншого - усвідомлення оцінки оточуючих його людей. І п'ятою причиною прояву особливостей підліткового віку є усвідомлення підлітками розбіжностей їх становлення в сім'ї. В кожній сім'ї свій уклад, свій стиль життєдіяльності, свої ціннісні орієнтації3.
Отже, з одного боку, спостерігаються негативні прояви, дисгармонія у будові особистості, зміна інтересів, протестуючий характер поведінки стосовно дорослих, а з іншого - прояв таких позитивних показників, як зростання самостійності, більш різноманітними та змістовними стають стосунки з ровесниками та дорослими, значно розширюється сфера діяльності тощо. Важливим при цьому є те, що даний період дозволяє молодій людині вийти на нову соціальну позицію, в якій формується її свідоме ставлення до себе як до члена суспільства12.
Серед ознак, притаманних моральному розвитку підлітка, науковці вичленяють такі загальні ознаки3:
- перегляд ціннісних уявлень, все більша їх деперсоніфікація (більшого значення набувають ціннісні уявлення про самого себе, а у зв'язку із цим відбувається і дозрівання особистого "Я");
- лібералізація ціннісних уявлень (розвивається своя ієрархія цінностей, якій починають підкорятися процеси прийняття рішень та поведінка);
- перенесення функцій зразка батьків на референтну групу, ціннісні уявлення все більше починають відповідати культурній традиції суспільства;
- принцип моральних обов'язків (формуються такі здатності - застосування до самого себе тих самих критеріїв оцінки, що й до інших, використання загальнолюдських принципів як основи моральної поведінки і оцінка на їх основі себе та інших, здатність враховувати потреби та інтереси інших людей такою ж мірою, як і особисті).
Підлітковий вік - це період великих можливостей для формування здорового способу життя. Передові наукові підходи базуються на свідченнях, що підлітковий вік важлива і багато в чому визначальна фаза життєвого циклу. До молодих людей такого вікового періоду слід ставитись як до особистостей, оскільки психо-соціальні фактори мають таке ж значення для здоров'я підлітків, як і біомедичні. Іншими словами, здоров'я молодих людей нерозривно пов'язане з їхнім соціальним розвитком. На таких висновках

 
 

Цікаве

Загрузка...