WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Науковий супровід соціальних проектів: ідеологія і структура процесу - Реферат

Науковий супровід соціальних проектів: ідеологія і структура процесу - Реферат

об'єктів окремих видів проектної діяльності та, власне, окремих видах проектної діяльності як первісно запланованих, так і скоригованих, у разі потреби, в процесі реалізації проекту. Таких скоригованих окремих видів діяльності також може виявитися в ході проекту більше або менше, так само як і проміжних станів об'єктів цих видів діяльності. Це зумовлено ймовірністю повторення циклу "вихідний стан об'єкта - запланована діяльність - новий (проміжний) стан об'єкта - скоригована діяльність - знову новий стан об'єкта - знову скоригована діяльність...", і так до тих пір, поки не буде досягнуто прикінцевого стану об'єкта, який відповідає очікуваному результату. Оцінка окремих видів діяльності у проекті здійснюється через процедури збору й аналізу даних щодо вихідного, проміжних і прикінцевого станів об'єктів окремих видів діяльності (оцінка результатів) та процедури збору й аналізу даних щодо, власне, окремих видів проектної діяльності (оцінка процесів). Саме ця оцінка процесів і результатів дає підстави для коригування, при потребі, окремих видів діяльності - змін технологій і методик, змін ресурсів і охоплення учасників окремих видів діяльності.
У відповідності з таким підходом для кожного випадку наукового супроводу на етапі реалізації визначається його стратегія, яка стає основою планування досліджень. Визначення стратегії передбачає: визначення складовихнаукового супроводу (оцінка, коригування, обидві діяльності), які будуть застосовані в даному разі; визначення того, на якому рівні (проекту в цілому, окремих видів діяльності) зазначені складові будуть застосовані; визначення того, стосовно яких характеристик проекту (стану об'єктів, діяльності) зазначені складові будуть застосовані; визначення того, що саме досліджуватиметься в процесі наукового супроводу, тобто за якими показниками (індикаторами) визначатимуться зміни зазначених характеристик проекту; визначення термінів і періодичності дослідження цих індикаторів, тобто встановлення того, коли здійснювати процедури базової, прикінцевої і, при потребі, поточної (їх може бути декілька) оцінки; визначення того, для вирішення яких завдань застосовуватиметься науковий супровід - удосконалення проектної діяльності або прийняття рішень стосовно розвитку, припинення чи пролонгації проекту на існуючому рівні; визначення того, у який спосіб здійснюватиметься науковий супровід, тобто які його технології й методики використовуватимуться (окремі оціночні процедури через значний проміжок часу стосовно деяких об'єктів і видів діяльності чи комплексна технологія безперервного відстеження процесів і результатів проекту, яка має значно більші аналітичні можливості, - соціальний моніторинг).
Визначення зазначених компонентів стратегії дає можливість перейти до планування. Планування наукового супроводу на етапі реалізації соціального проекту - це розробка переліку заходів із впровадження тих складових, які були визначені попередньо стратегією наукового супроводу стосовно відповідних характеристик проекту із зазначенням змісту досліджень, технологій і методів, що плануються. Завершальною стадією планування стають робочі плани, які конкретизують терміни та виконавців конкретних дослідницьких заходів, зміст, технологію і методи досліджень.
Висновки:
1. Можливість забезпечення ефективної адаптації зарубіжної технології і методів розробки й реалізації соціальних проектів до вітчизняних умов дає зміна загального підходу до науково-дослідницької діяльності в цій сфері. В основу такого підходу має бути покладена ідея відокремлення дослідницької складової в самостійний вид діяльності, який стає ієрархічно пріоритетним стосовно інших видів діяльності у проекті. Цей підхід забезпечує дотримання принципу "дослідження передує впровадженню", уможливлює своєчасне коригування процесів проекту відповідно до очікуваних результатів, мінімізує імовірність помилкових рішень.
2. У межах зазначеного підходу доцільно визначити широке поле наукових досліджень стосовно соціальних проектів як наукове забезпечення цієї діяльності, конкретизувати системні та комплексні заходи стосовно розробки й реалізації окремого соціального проекту як його науковий супровід.
3. Науковий супровід соціального проекту як багатосторонній процес із використанням наукових методів збору, обробки, систематизації, аналізу й узагальнення даних дозволяє окреслити мінімально необхідне коло основних складових проекту. До цього кола входять визначення цілей, завдань, об'єктів, логічної моделі (теоретичної основи передбачених змін), ресурсів, очікуваних результатів, процесів, що використовуватимуться для їх досягнення, розробка відповідних планів дій, системи моніторингу й оцінки окремих видів проектної діяльності та ефективності проекту в цілому.
4. Зазначені складові становлять уніфіковану структуру, згідно з якою відбувається розробка (перший етап) і реалізація (другий етап) соціального проекту.
5. У межах цієї структури кожна складова на кожному етапі характеризується чітко визначеним змістом, методикою розробки, черговістю й часовими параметрами застосування. Зокрема, на етапі розробки основними компонентами наукового супроводу є визначення і обґрунтування цілей, завдань, очікуваних результатів, об'єктів, логічної моделі (теоретичної основи) проекту, окремих видів діяльності, планів їх реалізації та потрібних ресурсів. На етапі реалізації основними компонентами супроводу стають оцінка й коригування станів об'єктів, проектної діяльності в цілому та її окремих видів. Крім того, оцінка як складова, та моніторинг як технологія комплексного наукового супроводу, застосовуються на обох етапах соціального проекту як джерела об'єктивної інформації про перебіг подій у кожний визначений проміжок часу.
6. За умов дотримання наведеного підходу, правильного розроблення уніфікованої структури наукового супроводу соціального проекту забезпечується високий рівень відповідності завдань і результатів; методична одноманітність процедур та інструментів, що уможливлює об'єктивне вимірювання й порівняння досягнень; своєчасне коригування окремих видів проектної діяльності у відповідності з розробленими планами; перманентне удосконалення проекту в процесі роботи; об'єктивне документування; переконлива демонстрація надбань проекту для громадськості.
Рис. 1. Схема зображення структури характеристик проекту і складових наукового супроводу на етапі реалізації соціального проекту
Література:
Науковий супровід соціальних проектів: ідеологія і структура процесу (О. О. Яременко) // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C.76-87
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...