WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Науковий супровід соціальних проектів: ідеологія і структура процесу - Реферат

Науковий супровід соціальних проектів: ідеологія і структура процесу - Реферат

спеціальне дослідження*.
Методика вибору об'єктів проекту передбачає уникнення обов'язкового ототожнення об'єктів соціального проекту з об'єктом соціальної роботи (клієнтом), як це визначається теорією соціальної роботи. Це дає можливість ідентифікувати кілька об'єктів проекту, тобто не лише клієнтів, одержувачів допомоги та ін., а й тих людей, які можуть впливати на соціальну проблему, заради якої створений проект. Об'єктами проекту обираються саме ті цільові групи в існуючому соціальному середовищі навколо проекту, які найбільше страждають від тієї соціальної проблеми, на розв'язання якої переважно спрямований проект.
Методика теоретичного обґрунтування проектної діяльності (розробки логічної моделі проекту) дозволяє передбачити напрями, шляхи, характер, обсяги й рушійні сили діяльності, завдяки яким можуть бути досягнуті очікувані результати; уникнути дій методом "проб і помилок"; розробити теорію проекту (сукупність ідей, припущень, передбачень, закономірностей і наукових підходів, які обґрунтовують існуванняпричинно-наслідкового зв'язку запланованих дій з очікуваними результатами); розробити теорію впровадження (обґрунтувати й запланувати способи надання послуг, дії учасників проекту, які мають забезпечити зміни за умови, що все заплановане буде виконано вчасно і якісно).
Методика планування окремих видів діяльності спирається на дані, отримані на попередніх стадіях розробки проекту, - цілі, завдання, очікувані результати, об'єкти, шляхи й напрями діяльності, визначені логічною моделлю. Відповідно до кожного із завдань проекту розробники можуть обирати один або кілька окремих видів діяльності, дотримуючись визначених правил. Зокрема, обрані певні види діяльності мають повніше й ефективніше, ніж інші можливі види діяльності, вирішувати саме поставлені завдання, а не якісь інші; за формою, змістом і застосовуваними методами повинні не суперечити ідеології (стратегічній цілі) проекту, його тактичним цілям, шляхам і напрямам діяльності, передбаченим моделлю проекту; впливати переважно на об'єкти проекту, а не на інші об'єкти соціальної роботи, які існують у соціальному середовищі навколо проекту; приводити до таких результатів, які відповідають очікуваним або є проміжними, але необхідними для досягнення основних очікуваних результатів проекту.
Методика визначення ресурсів проекту дає можливість дослідити все, що може бути залучено й використано для здійснення проектної діяльності, диференційовано за такими компонентами як встановлення ідеального ресурсу, ресурсних передумов, ресурсної різниці; дозволяє цю різницю обґрунтувати; розподілити ресурси за видами (часу, зусиль, природного й соціального середовища, об'єктів, власне проекту); класифікувати як реальні й потенційні, внутрішні й зовнішні, формальні й неформальні, матеріальні й культурно-духовні; диференціювати як інформаційні, фінансові, матеріально-технічні, науково-методичні, кадрові, політичні та нормативно-правові.
Опрацюванням наведених складових науковий супровід соціального проекту на етапі розробки не вичерпується. Значну його частину становить створення адекватної системи моніторингу та оцінки ефективності, яка відповідатиме специфіці конкретного проекту, але, як зазначено вище, ці матеріали з огляду на їх обсяг наведені в окремому виданні3.
Науковий супровід соціального проекту на етапі реалізації принципово відрізняється від наукового супроводу на етапі розробки.
Ця різниця простежується за трьома основними ознаками: компонентами супроводу; істотними характеристиками проекту, які досліджуються в ході супроводу; рівнем узагальнення, на якому відбуваються дослідження цих характеристик.
Якщо на етапі розробки соціального проекту основними компонентами наукового супроводу є визначення і обґрунтування, які стосуються таких складових (характеристик) проекту, як цілі, завдання, очікувані результати, об'єкти, логічна модель (теоретична основа проекту), окремі види діяльності й ресурси, то на етапі реалізації соціального проекту основними компонентами супроводу є оцінка й коригування, які стосуються таких складових (характеристик) проекту, як стани об'єктів, проектна діяльність у цілому та її окремі види.
Крім того, на етапі розробки такі компоненти наукового супроводу, як визначення і обґрунтування, не структуруються за рівнями узагальнення - процеси визначення і обґрунтування відбуваються на одному рівні. Натомість на етапі реалізації процеси наукового супроводу (оцінка й коригування) відбуваються на двох рівнях - на рівні проекту в цілому та на рівні окремих видів діяльності.
Далі наведені основні складові наукового супроводу соціального проекту на етапі реалізації, але в порівнянні з попереднім етапом необхідний коментар до їх розробки трохи складніший. Це зумовлено особливостями етапу реалізації, адже теоретичні припущення й визначення, розроблені на попередньому етапі, в умовах практичного впровадження вже не можуть існувати як відокремлені один від одного, а набувають взаємних зв'язків (прямих і зворотних).
Тобто на етапі реалізації соціального проекту доводиться визначати не лише основні компоненти процесу (оцінку й коригування) та його складові (стани об'єктів, проектна діяльність в цілому та її окремі види), а й визначати структуру зазначених категорій та внутрішньоструктурні зв'язки, керуючись якими можна здійснювати дослідження на обох рівнях (проекту в цілому та окремих видів діяльності). Структура складових наукового супроводу на етапі реалізації соціального проекту наведена на рис. 1.
Внутрішньоструктурні зв'язки характеристик проекту і складових наукового супроводу, показаних на схемі, такі:
- оцінка ефективності проекту в цілому зосереджена на трьох узагальнених характеристиках проекту в цілому: вихідному і прикінцевому станах об'єктів проекту та проектній діяльності. Вона здійснюється через процедури збору й аналізу даних стосовно вихідного і прикінцевого станів об'єктів проекту (оцінка результатів) та процедури збору і аналізу даних стосовно проектної діяльності (оцінка процесів). Така оцінка ефективності проекту в цілому (процесів і результатів) дає підстави для коригування проекту - прийняття управлінських рішень стосовно пролонгації на тому ж рівні, подальшого розвитку або припинення проекту, збереження існуючих напрямів проектної діяльності, їх розширення, звуження або зміни, збереження існуючого обсягу ресурсів і охоплення учасників проекту, дозволяє збільшувати або зменшувати кількість учасників;
- оцінка окремих видів діяльності у проекті зосереджена на характеристиках цих видів діяльності: вихідному, прикінцевому і проміжних (їх може бути декілька) станах

 
 

Цікаве

Загрузка...