WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Молодіжна субкультура: сучасні вияви - Реферат

Молодіжна субкультура: сучасні вияви - Реферат

пануючої культури особисте, відносно автономне культурне існування зі своїм стилем (одягом, манерами, мовою), звичаями, нормами, цінностями та ідеалами6 .
На думку Л. Г. Іоніна, в цьому "уявному безумстві" простежується певна логіка, яку він розуміє як рух від моностилістичної культури до полістилістичної7 . Перехід від моностилістичної до полістилістичної культури створює умови для поступової зміни соціокультурних орієнтацій та формування цілої системи субкультур, тобто своєрідну "культуру в культурі", яка має чітко виражені кордони знань, норм, цінностей, зразків, уявлень, смаків, ідеалів та традицій. Формування субкультур пов'язане не лише з кризою традиційної культури, але і з посиленням національних почуттів, і з прагненням народів відродити свою національну субкультуру.
Сучасні форми молодіжної субкультури можна дослідити через призмузапитів та потреб, ціннісних орієнтацій та, нарешті, жаргону молодіжної тусовки.
Існування молодіжної субкультури, специфічного молодіжного сленгу - мови "тусовки" - є свого роду природно зумовленим бунтом проти понять та ідеалів "батьків". Подібні явища можна спостерігати в усі часи, але сьогодні, в епоху ідейного хаосу, відсутності усталених загальноприйнятих цінностей і норм, вони виявляються значно помітніше та виразніше.
Система цінностей молодої людини розвивається і функціонує у певному соціальному середовищі, на певній матеріальній основі, яка, з одного боку, формує потреби молоді, а з іншого - являє собою умови, механізми і фактори їх задоволення. Вплив соціальних умов на суспільні процеси відбувається на макро- і мікро- рівнях, але останній, як правило, є багатоваріантною конкретизацією першого, його емпіричним проявом через такі механізми, як формальне (заклади культури) і неформальне (квартира, вулиця) мікросередовища, різні форми міжособистісного спілкування, соціально-культурна символіка і, звичайно, технічні засоби ретрансляції творів мистецтва.
Автором була розроблена пілотажна анкета з питань вивчення молодіжного середовища, сучасних форм молодіжної субкультури. Опитування було проведено за підтримки Українського інституту соціальних досліджень постійною мережею інтерв'юерів УІСД* .
За даними пілотажного дослідження в сучасної молоді перші місця в ієрархії найважливіших життєвих цінностей посіли такі: "бути здоровим", "отримати пристойну освіту та професію" та "гарні стосунки з сім'єю". Ставлення молодого покоління до традиційної системи цінностей істотно залежить від стосунків із носіями цих цінностей - представниками старшого покоління, у тому числі - з найближчими з них - батьками. Горезвісний конфлікт "батьків і дітей" доволі часто визначає відносини між поколіннями: "буває, я їх не розумію, а буває, вони мене". На запитання "Чи існують непорозуміння між Вами і Вашими батьками?" більше половини респондентів відповіло ствердно. Однакові частини опитаних (чверть) вважають, що батьки їх не розуміють, а вони, у свою чергу, не розуміють батьків. Серед найважливіших причин подібних конфліктів опитані зазначали "непорозуміння через дрібниці, які накопичуються і породжують проблему: вони не розуміють мене, а я теж не хочу їх розуміти", "суперечності в характері батька - занадто вимогливий до когось і зовсім не вимогливий до себе", "батько погано мене знає, тому не завжди може об'єктивно оцінити мої вчинки", "у нас із батьками різні погляди на життя та різні ціннісні орієнтири". Показовою є думка респондента, котрий вважає, що "у цьому світі найголовніше, щоб людину сприймали такою, як вона є, і щоб її любили та поважали не тільки через гроші, а й за її вчинки, її характер та ставлення до людей".
Лише невелика частка молодих людей зазначила, що в них немає непорозумінь з батьками. Головне - знайти спільну мову: "на перший погляд здається, що батьки не розуміють тебе, а, зваживши всі "за" і "проти", приходимо до компромісу". Дехто взагалі не замислюється над цим питанням.
Життєві плани та орієнтири молоді виявляються реалізованими лише тоді, коли вони визначаються в ході конструктивного діалогу між поколіннями та сприймаються молодими людьми як вираження їхніх інтересів8 .
Говорячи про сучасну молодь, про її нетрадиційні зразки поведінки, ми найчастіше звертаємо увагу на сферу дозвіллєвої діяльності, де відбувається процес реалізації форм нестандартної поведінки. У заведених у молодіжному середовищі способах проведення вільного часу своєрідним чином фокусуються й відображаються актуальні проблеми сучасного суспільного розвитку.
Змістовні характеристики молодіжної культури істотно залежать від стилю життя молодих людей, усталених у їхньому середовищі навичок проведення дозвілля. Відповідні показники помітно відрізняютьcя залежно від освіти, місця проживання та сімейного стану молодих людей. Але для всіх соціально-демографічних груп молоді дозвілля в цілому має більшу значимість, ніж для дорослих. Дозвілля для молодої люди - сфера, де відбуваються події першорядної важливості. Стосунки з друзями, з коханою людиною, нові знайомства та прочитані книжки становлять "тканину життя" молодої людини, визначають сенс та емоційну забарвленість дня або тижня9 .
Ціннісні орієнтації молодої особистості, що включають у себе когнітивний компонент (уявлення про цінності), підкріплені емоційним компонентом (емоційним переживанням), трансформуються у потреби, цілі та інтереси, спонукають людину до активної діяльності, яка спрямована на досягнення визначених цілей і задоволення потреб, що й обумовлює поведінковий компонент ціннісної орієнтації10 .
Однією з найважливіших цінностей у молодіжному середовищі є мода. Мода - це не тільки однакові джинси та кросівки, куртки та зачіски. Це ще й однакові смаки, запити, жарти і дотепи, спрямованість, напрямок думок, вчинки. Між тим, мода не є чимось даним назавжди. Вона виникає, вмирає, змінюється. Масова мода і в одязі, і у вчинках, і в думках здатна деформувати особистість і зовнішньо і внутрішньо, підкорити її собі11 . Показово, що на запитання "Як Ви вважаєте, на що сьогодні існує мода?" молоді люди поставили на перші місця вживання алкоголю, паління цигарок, досвід вживання

 
 

Цікаве

Загрузка...