WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї - Реферат

Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї - Реферат

життя, розходження поглядів на мораль у сфері сексуальних стосунків, конфлікти на ґрунті подружньої невірності (зокрема, подружня невірність збільшує віктимність у жінок більше, ніж у чоловіків).
6.2. Рівень емоційності. Як зазначає Д. Шестаков, і злочинці-чоловіки, і злочинці-жінки значно емоційніші за потерпілих. У підгрупі дружин, які вбили своїх чоловіків, відмічається перевищення комунікативних здібностей жінок над своїми чоловіками. Динаміка емоційної сфери злочинців (як жінок, так і чоловіків) має загалом складну структуру [7, c. 31-33]. Для ситуації злочину характерні високий емоційний зв'язок подружжя, намагання утримати шлюбного партнера. Однак напередодні злочину стосунки чоловіка і дружини вирізняються загостреністю. Емоції значної частини злочинців, котрі вбили своїх дружин, мають соціально-статеве забарвлення - любов або ненависть. На момент вчинення злочину їхня поведінка була близькою до афективної. У свою чергу кількість злочинців-дружин, які за обставин вчинення злочину мали соціально-статеве забарвлення, невелика. Переважає ненависть до чоловіка, презирство. Поведінка дружин була більш раціональною і холоднокровною.
7. Зловживання алкоголем або наркотиками. Низка вітчизняних та іноземних досліджень засвідчили негативну дію алкоголю та наркотиків, інших негативних пристрастей та шкідливихзвичок на розвиток конфліктів та прояви насильства у сім'ї. Залежність від алкоголю є не лише ситуативною детермінантою конфлікту - алкоголь здійснює негативний вплив на господарську сферу життєдіяльності в сім'ї (за даними Ф. Лопушанського, близько половини правопорушників, маючи гідний заробіток, матеріально не забезпечували сім'ю, витрачаючи його на алкоголь) [6, c. 109-110], морально-психологічний та фізіологічний стан її членів [30]. Чоловіки частіше зловживають спиртним, ніж жінки. Кримінологи з'ясували також, що часто алкоголь вживають і кривдник, і жертва (або особи, які спільно з ними мешкають) [7; 9; 31, c.11].
Варто наголосити, що в реальному житті спостерігається комбінація тих чи тих факторів, їхній зв'язок. Вельми продуктивним у науковому плані є виокремлення комплексних профілів кривдника та жертви. Взаємодія кривдника і жертви, а також соціальна структура з притаманними їй нормами та інститутами відіграють визначальну роль у механізмі детермінації насильства в сім'ї. За результатами аналізу емпіричних даних такі типології запропоновані, зокрема, і українськими вченими (Б. Головкін, О. Шинкаренко, Л. Крижна). А український соціолог О. Бойко запропонував диференціацію сімейної організації неблагополучних сімей на конфліктні, кризові, проблемні, невротичні та два додаткові види (частково дезорганізовані та неконфліктні). За результатами опитування, більшість фактів насильства зафіксовано саме у конфліктних сім'ях [32, c.13]. Зазначимо, що у таких сім'ях нерозв'язаними залишаються питання, котрі пов'язані як з об'єктивними соціально-економічними труднощами (відсутність належних умов життя), так і з психологічними особливостями комунікації і станом здоров'я.
Автор публікації викристав доступні йому кількісні дані щодо проблем насильства в сім'ї як в Україні, так і в деяких західних країнах (Німеччині, США, Великій Британії). Також наведено основні результати великомасштабних досліджень радянських кримінологів. З огляду на викладене слід зробити такі висновки.
Знання основних причин сімейних суперечок необхідно для їхнього конструктивного розв'язання, удосконалення механізмів забезпечення прав особи. Нині існує низка теорій (кримінологічних, соціологічних, психологічних та біологічних), що пояснюють насильство в сім'ї. Макроорієнтовані - дають насильству соціокультурне пояснення. Насильство випливає з владних відносин, зумовлених соціальною структурою та культурою суспільства, коли жінка займає підпорядковане становище, а її соціально-економічний та правовий статус зневажається. У той же час, на нашу думку, не слід повністю відкидати і такий важливий чинник, як сумісність членів сім'ї. Зокрема, мікроорієнтовані теорії розглядають насильство в контексті міжособистісної соціально-психологічної взаємодії (до цього класу також доцільно віднести фактори, що пов'язані з індивідуальними психологічними та біологічними характеристиками, психопатологічні відхилення). До соціально-психологічних чинників сімейного насильства можна віднести хиби комунікації: панування патріархальної моралі в деяких сім'ях як різновиду негативних традицій соціально-економічних відносин; прорахунки виховання; асиметрія у розподілі домашніх обов'язків; різні цінності та установки; висування необґрунтованих і надмірних вимог; неврегульованість питань розподілу бюджету, авторитарність членів родини; невиконання батьківських обов'язків, антисуспільний вплив оточення. Індивідуально-особистісні фактори лежать насамперед у площині психічних відхилень і вад фізичного стану особи, досвіду виховання та соціалізації.
В окремих теоріях є спроби інтегрувати як соціальні фактори, так і індивідуальні характеристики або специфіку комунікації. В емпіричних дослідженнях часто мова йде про певний набір факторів, до яких зараховують як власне причини та умови, так і обставини, за яких відбуваються факти насильства. На підставі реферативного узагальнення досліджень, які проведені в СРСР, США, Великій Британії та Україні, виокремлюються групи факторів, які обумовлюють насильство в сім'ї: демографічні характеристики, умови життя та соціальний статус, стан психічного та фізичного здоров'я, рівень соціальної підтримки, недоліки соціально-психологічної комунікації (різні ціннісні орієнтації, розбіжність емоційних станів), зловживання алкоголем та наркотиками. Нині існує потреба у підтвердженні дії системи тих чи тих факторів на вибірці анкет, пошуку нових емпіричних закономірностей, що надасть науково обґрунтовані підстави для політики контролю насильства в сім'ї.
Таблиця 1
Відсоток дорослих жінок, які повідомили про фізичне насильство з боку чоловіків (з котрими вони перебувають в інтимних стосунках, окремі дослідження)
Південна Африка (Східна частина Капської провінції) 20
Ефіопія 45
Бангладеш 47
Камбоджа (Пномнень і шість провінцій) 16
Папуа-Нова Гвінея 67
Індія (шість штатів) 40
Мексика (Гвадалахара) 27
Нікарагуа 28
Єгипет 34
Канада 29
США 22
Швеція 21
Література:
БОВА А. А. Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім'ї // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.15-25
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...