WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім’ї в Україні - Реферат

Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім’ї в Україні - Реферат

міськдержадміністрацій з гуманітарних питань; начальників відділів / управлінь у справах сім'ї та молоді районних/міських державних адміністрацій; директорів районних / міських центрів соціальних служб для молоді.
Головне завдання семінарів - ознайомлення з новим соціальним інститутом - прийомною сім'єю; роз'яснення переваги цієї форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; юридичне підґрунтя та фінансове забезпечення існування прийомної сім'ї. У ході роботи розглядається реальна ситуація соціального сирітства в Україні, та причини, які зумовлюють необхідність трансформації існуючої системи утримання цих дітей.
Досвід організації регіональних семінарів для спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади дозволив виробити схему проведення підготовки спеціалістів окремого регіону до створення прийомних сімей (див. рис. 4).
Положенням про прийомну сім'ю передбачається фінансування сім'ї на утримання прийомних дітей. У ході реалізації соціального експерименту на підставі чинних нормативів щодо матеріального та грошового забезпеченнядітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, було розраховано і обґрунтовано кошторис витрат на утримання та виховання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у прийомній сім'ї відповідно до її віку.
Під час визначення обсягів витрат на утримання дитини в прийомній сім'ї було враховано:
- матеріальне забезпечення дитини в прийомній сім'ї повинне бути не нижчим від рівня забезпечення цієї дитини в інтернатному закладі;
- усі обрахунки витрат робилися на підставі нормативних документів щодо матеріального та фінансового забезпечення дитини в інтернатному закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- зменшення витрат на утримання дитини в прийомній сім'ї обумовлювалося відсутністю витрат на утримання штату, комунальних та амортизаційних витрат.
Було розроблено зразок фінансового звіту, за яким прийомні батьки мають щомісячно звітувати про витрачені кошти.
Розроблені в ході наукового супроводу експерименту методики впроваджувалися шляхом проведення підготовки спеціалістів до реалізації соціального супроводу прийомних сімей та безпосередньої роботи з кандидатами на створення прийомних сімей. Результатом проведення соціального експерименту стало створення у 2000 р. прийомних сімей в Автономній Республіці Крим, Запорізькій, Харківській, Одеській областях та м. Києві.
Висновки
Позитивний досвід соціального експерименту зі створення прийомних сімей в Україні дозволив окреслити певні характерні особливості організаційного та науково-методичного плану, які необхідно враховувати при реалізації соціальних програм.
Для успішної реалізації соціальної програми необхідною умовою є участь у ній організації-партнера, яка має вплив на прийняття рішень саме на тому рівні, на якому передбачається отримання очікуваного результату. Відсутність такого впливового партнера допустима лише у випадку розробки методичних рекомендацій та проведення досліджень, що не передбачають практичного впровадження.
Розвиток соціальної програми на державному рівні можливий за підтримки структури, яка впливає на формування державної соціальної політики - міністерства або комітету. Наявність такого партнера дозволяє впроваджувати законодавчі проекти та програми на державному та галузевому рівнях. Поряд з тим, такий вплив не гарантує практичної реалізації програми на місцевому рівні.
Науковий супровід соціальної програми є необхідним компонентом, оскільки поєднує в собі теоретичні напрацювання, методики практичної реалізації та оцінку ефективності їх упровадження. Науковий супровід починається на етапі розробки стратегії соціальної програми і передбачає визначення: мети програми; гіпотези планованої роботи; основних завдань та кінцевий результат реалізації; категорії клієнтів; форм та методів роботи; партнерів, які будуть залучені до співпраці.
Наступним етапом наукового супроводу має стати вивчення соціальних передумов, базисної інформації для початку програми, що передбачає вивчення:
- досвіду роботи в цьому напрямі, наукових розробок за тематикою;
- соціальних передумов, що викликають необхідність впровадження запропонованої програми;
- основних потреб та соціальних характеристик клієнтів;
- законодавчої бази, що окреслює сферу реалізації програми;
- методик та форм роботи, які будуть використовуватися.
Таке вивчення дозволяє спроектувати методику роботи з даною категорією клієнтів, що в подальшому буде практично застосована в ході реалізації програми.
Наступний крок передбачає проведення поточної оцінки ефективності розроблених та впроваджених методик, визначення позитивних та негативних моментів їх реалізації. Проміжне оцінювання результатів програми дозволяє доопрацьовувати та коригувати розроблені методики, на основі практичного досвіду їх впровадження.
Заключна оцінка ефективності впровадження соціальної програми в цілому дозволяє обґрунтовано продемонструвати результати діяльності, позитивний вплив реалізації програми.
Досвід впровадження програм засвідчує необхідність адаптації будь-яких запозичених методик та технологій до соціальних умов нашої держави. Найбільш успішні закордонні розробки без урахування ментальності, соціального та економічного розвитку, соціальної інфраструктури країни не дадуть позитивного результату.
Методики роботи мають бути орієновані на конкретну категорію клієнтів та спеціалістів і враховувати потреби та очікування саме визначеного контингенту, що залучається до роботи.
Аналіз соціального експерименту щодо створення прийомних сімей дозволив розробити схему реалізації соціальної програми спрямованої на практичну соціальну допомогу клієнтам (див. рис. 5).
Рис. 1. Партнери програми розвитку інституту прийомної сім'ї
відповідно до сфер впливу
Рис. 2. Сфери впливу науково-методичного супроводу
Рис. 3. Джерела отримання інформації та отримані результати
щодо функціонуючої системи державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Рис. 4. Схема проведення навчально-інформаційних заходів при практичному впровадженні програми розвитку ПС
Рис. 5. Схема практичного впровадження соціальної програми
Література:
Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім'ї в Україні (І. В. Пєша) // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C.106-118
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...