WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім’ї в Україні - Реферат

Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім’ї в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім'ї в Україні
Позитивна практика розвитку інституту прийомної сім'ї в Україні доводить необхідність дотримання етапності в реалізації соціальних програм, що мають на меті підтримку нових напрямів діяльності та форм роботи. У першу чергу це стосується необхідності проведення соціального експерименту як початкового етапу реалізації соціальної програми.
Сутність соціального експерименту полягає в тому, що в ході його реалізації провадиться науково обґрунтований вплив на соціальну групу (колектив) з метою визначення змін їх життєдіяльності*. У ході експерименту провадиться контроль, вимір, фіксація одержаних даних, оцінювання ефективності запропонованих методів діяльності, узагальнення результатів роботи з подальшими змінами та корекцією методик.
Соціальний експеримент зі створення прийомних сімей в окремих областях України реалізувався Державним інститутом проблем сім'ї та молоді в межах проекту "Трансформація державної системи інститутів піклування про дитину" за матеріально-технічної підтримки ЮНІСЕФ. Юридичною базою його реалізації були положення Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей у Запорізькій області та затвердження Положення про прийомну сім'ю" від 2 березня 1998 р. № 241, а також "Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей у деяких регіонах України" від 15 вересня 1999 р.
№ 1713.
Проведення соціального експерименту передбачало розв'язання таких питань:
- вивчення юридичного та соціального підґрунтя запровадження прийомних сімей в Україні;
- створення юридичної бази функціонування прийомних сімей;
- розробка наукових методик та технологій роботи з різними категоріями клієнтів;
- створення прийомних сімей в окремих регіонах України.
Метою реалізації соціального експерименту було визначено розробку технологій створення та функціонування в Україні нової сімейної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - прийомної сім'ї. Очікуваний результат - створення прийомних сімей в окремих регіонах України.
Одним із основних напрямів реалізації проекту була робота з нормативно-законодавчою базою. На початковому етапі вона полягала у вивченні існуючого законодавства стосовно захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Такий аналіз дозволив у подальшому розробити юридичні механізми створення прийомних сімей, став підґрунтям розробки проекту нового положення про прийомну сім'ю.
Реалізація соціального експерименту була завершена в 2000 р. і позначилася створенням прийомних сімей у п'яти регіонах України -
м. Київ, Запорізька, Одеська, Харківська області та АР Крим. Оцінка ефективності роботи була проведена на міжнародній конференції "Дитинство в Україні: права, гарантії, захист" (листопад 2000 р.), на якій досвід роботи зі створення прийомних сімей було визнано позитивним, і в резолюції була винесена пропозиція до Кабінету Міністрів України щодо поширення інституту прийомної сім'ї по всіх регіонах України.
Діяльність у межах проведення експерименту здійснювалася за такими напрямами:
- юридичне забезпечення реалізації проекту;
- науковий супровід;
- практична робота в областях - створення прийомних сімей.
Партнери реалізації програми
Програма зі створення прийомних сімей в Україні реалізується в тісній співпраці структур різного рівня впливу і підпорядкованості. Саме таке поєднання є гарантією запровадження практики функціонування прийомних сімей на рівні державної інституції.
Щодо рівнів впливу і залучення спеціалістів, то умовно можна поділити сфери впливу програми на державний та місцевий рівень (див. рис.1).
Діяльність з формування соціальної політики, спрямованої на розвиток запровадження та поширення інституту прийомної сім'ї в Україні, здійснювалася Кабінетом Міністрів України, Державним комітетом у справах сім'ї та молоді України, Державним центром соціальних служб для молоді. На державному рівні вирішувалися такі основні завдання програми:
- формування в суспільстві позитивного іміджу сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- створення законодавчої бази функціонування прийомних сімей;
- узгодження діяльності державних структур у процесі створення та соціального супроводу прийомних сімей.
Щодо практичної реалізації програми на місцевому рівні, то вирішальне слово в розвитку інституту прийомної сім'ї в області, районі, місті залишається за місцевою державною адміністрацією. Початком такої роботи є прийняття офіційного рішення про підтримку з боку місцевої влади розвитку прийомних сімей, що затверджується розпорядженням, у якому перелічені конкретні заходи та структури, відповідальні за їх реалізацію. Наступним кроком є визначення джерел і об'ємів фінансування прийомних сімей, що і є вирішальним фактором, який регламентує кількість сімей, які будуть створені. На даний час саме відсутність фінансової підтримки програми на місцевому рівні стримує розвиток прийомних сімей в Україні.
Завдання розвитку інституту прийомної сім'ї покладається на структурні підрозділи Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. І практично спеціалісти відділів (управлінь) у справах сім'ї та молоді мають вирішувати питання створення, юридичного оформлення та забезпечення фінансування прийомних сімей на місцевому рівні, координацію діяльності структур, які залучаються до вирішення проблем захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Практична робота з сім'єю та дитиною, що влаштовується на виховання, здійснюється спеціалістами центрів соціальних служб для молоді в ході підготовки кандидатів до прийняття рішення про прийом на виховання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та подальшого соціального супроводу прийомної сім'ї.
Важливим стимулом реалізації програми стала діяльність Державного інституту проблем сім'ї та молоді як сполучної ланки між державним рівнем, що передбачає вплив на напрями соціальної політики, та рівнем практичного впровадження. Такий зв'язок дозволив вносити в законодавчі акти пропозиції та зміни, що базувалися на досвіді функціонування прийомних сімей та діяльності працівників різних структур. На нашу думку, активна робота Інституту, спрямована на розробку наукових методик роботи, їх практичне впровадження та формування на цій основі законодавчих пропозицій виявилася однією із основних передумов успішної реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...