WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Зайнятість та якість життя населення - Реферат

Зайнятість та якість життя населення - Реферат

кількості та якості робочої сили, а також потребам економічно активного населення у кількості робочих місць з необхідними якісними параметрами. Тобто, продуктивна зайнятість сприяє досягненню збалансованості між потребою населення у робочих місцях та їх наявністю не тільки в цілому, але і в розрізі професій, кваліфікацій, умов і режимів праці та інших якісних характеристик, які зумовлені як запитами людей, так і вимогами виробництва.
Окреслений підхід до розуміння суті продуктивної зайнятості визначає цілеспрямований характер її формування, який зумовлюється суспільними цілями розвитку. Формуючись в умовах структурної перебудови економіки, продуктивна зайнятість стає важливою складовою ринкових відносин, атрибутом інтенсивного розвитку економіки, оскільки вона забезпечує оптимальний соціально-економічний результат, підвищення добробуту громадян.
Тому, досліджуючи проблеми продуктивної зайнятості, необхідно брати до уваги поточні економічні умови, які здатні мобілізувати творчу і соціальну активність громадян або завадити її проявам.
Макроекономічні показники 2000 р. окреслили позитивну динаміку до економічного пожвавлення і зростання. Так, реальний приріст ВВП за 2000 р. склав 6% порівняно з попереднім роком, а промислового виробництва - 12,9%. Цьому сприяли не тільки зовнішньоекономічна ситуація, але й виважена макроекономічна політика, у першу чергу в бюджетній сфері, впорядкування державних фінансів, покращання платіжної дисципліни в енергетичному секторі, прискорення ринкових реформ в аграрному секторі.
Важливою відмінною рисою 2000 р. стало випереджаюче зростання інвестицій в основний капітал, які за січень-вересень збільшилися на 14,1% порівняно з аналогічним періодом 1999 р.
Разом з позитивними тенденціями у динаміці виробництва спостерігається стабілізація і в сфері державних фінансів. Реальні надходження до Державного бюджету за 2000 р. збільшилися на 35,4% відносно 1999 р., а зведеного - на 11,8%. Профіцит Державного бюджету за 2000 р. становив 0,3% від ВВП проти дефіциту бюджету за 1999 р. у розмірі 1,5% від ВВП.
Стабілізації державних фінансів значною мірою сприяло позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг. Експорт товарів зріс за рік майже на чверть (на 24,8% за січень-листопад 2000 р.). Позитивне сальдо рахунку поточних операцій у 2,6 млрд. дол. США за 2000 р. досягло свого рекордного значення за останні 5 років. Уперше з 1995 р. скоротився зовнішній державний борг (на 2,478 млрд. дол. США), в тому числі і перед МВФ (на 898 млн. дол. США).
Валютна політика у 2000 р. була спрямована на забезпечення стабільних і прозорих умов функціонування валютного ринку України і, насамперед, запобігання різким коливанням курсу гривні щодо вільно конвертованих валют. Стабільність обмінного курсу підтримувалася протягом року економічними методами; продовжувалася політика здешевлення кредитних ресурсів банків шляхом послідовного зменшення облікової ставки НБУ (у серпні її було знижено вчетверте за цей рік до 27% проти 45 на початок року). Це сприяло збільшенню кредитів у реальний сектор економіки (на 62% з початку року).
Для 2000 р. характерна й інша позитивна тенденція - пожвавлення на споживчому ринку і зростання реальних грошових доходів населення на 6,2 % порівняно з 1999 р. Приріст роздрібного товарообігу за 2000 р. становив 6,9%.
Однак позитивна економічна динаміка у 2000 р. намітилася на фоні значного спаду у попередньому періоді. Так, за розрахунками спеціалістів РВПС України НАН України, скорочення інвестицій за період з 1990 по 1999 р. значно випереджало падіння ВВП. У 1999 р. по відношенню до 1990 р. ВВП знизився на 59,3%, а інвестиції в основний капітал - на 78%. Зниження інвестиційної активності призвело до скорочення частки валового нагромадження у структурі використання ВВП з 23% у 1990 р. до 19,8% у 1999 р. Питома вага інвестицій в основний капітал у ВВП скоротилася з 18,6 у 1990 р. до 13,8% у 1999 р. Фізичний обсяг капітальних вкладень у промисловість скоротився у 1999 р. порівняно з 1990 р. у 4,2 раза, в машинобудівний комплекс - в 17,98 раза, у промисловість будівельних матеріалів - у 10,6 раза. Питома вага сільського господарства в загальній сумі інвестицій в основні фонди економіки в 1999 р. порівняно з 1990 р. скоротилася з 21,3% до 4,6%, а фізичний обсяг капітальних вкладень у цю галузь зменшився у 21,1 раза.
Слід також відмітити, що серйозним чинником, який негативно позначається на результатах економічного зростання, в тому числі на зростанні реальних грошових доходів, а значить, і якості життя населення, є висока інфляція, яка не подолана і досі. Протягом 1996-2000 рр. щорічний індекс цін споживчого ринку коливався в межах 110-140%, а цін виробників промислової продукції - в межах 105-135%. В результаті, попри щорічне зростання чистих грошових доходів населення (в 1998 р. на 8,8%, в 1999 р. на 9,3%), реальні грошові доходи скорочувалися. В 1998 р. вони становили 98,4 % від рівня 1997 р., а в 1999 р. - 89,1% від рівня 1998 р. Тож, незважаючи на зростання реальних доходів у 2000 р. на 6,9 % порівняно з 1999 р., обсяги їх були меншими, ніж у 1998 р., а річний темп інфляції становив 25,8%. З аналізу розвитку соціально-економічних процесів в Україні за минулий період можна зробити такі висновки:
- економічне піднесення не призвело до покращення життєвого рівня населення; соціальні проблеми в Україні продовжують загострюватися. Це, зокрема, вказує на неефективне використання ресурсів праці, оскільки, як зазначалося вище, саме продуктивна зайнятість сприяє, з одного боку, економічному зростанню, а з іншого - вирішенню соціальних проблем у суспільстві. Якраз ці її властивості дозволять прискорити вихід суспільства із соціально-економічної кризи та забезпечать його подальший поступальний рух до соціально орієнтованої ринкової економіки;
- не відбулося суттєвих позитивних змін у фінансах підприємств і організацій. Тому немає підґрунтя для зміцнення фінансової системи держави, а отже, і фінансових ресурсів для фінансування соціальної сфери, оскільки фінанси підприємств - це база бюджетів усіх рівнів, основа підтримання доходів значної частини населення;
- немає помітних зрушень у виправленні структурних перекосів та деформацій економіки. Відсутність радикальних структурних змін веде до швидкого вичерпання потенціалу економічного зростання. З огляду на глибину кризи необхідні істотніші зрушення в макроекономічній політиці, в структурі зайнятості і оплаті праці;
- значно зросли темпи інфляції, а великий пласт соціальних проблем, в тому числі і рівень життя, пов'язаний саме з нею;
- продовжує існувати невідповідність між динамікою економічного розвитку, динамікою зайнятості та динамікою заробітної плати. При зменшенні за період з 1991 по 1999 р. ВВП в 2,7 раза реальна заробітна плата зменшилася в 3,6раза;
- високий сукупний попит на працю не відповідає забезпеченню продуктивної зайнятості, про що свідчить високий рівень прихованого безробіття;
- майже 1200 тис. чоловік мають статус безробітних, що свідчить про неефективність політики зайнятості і політики доходів.
Оцінюючи зайнятість у галузях і

 
 

Цікаве

Загрузка...