WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Досвід проведення порівняльних досліджень в галузі соціального забезпечення - Реферат

Досвід проведення порівняльних досліджень в галузі соціального забезпечення - Реферат


Реферат на тему:
Досвід проведення порівняльних досліджень в галузі соціального забезпечення
Політичні та економічні перетворення, які відбуваються в нашій державі останніми роками, негативно впливають на матеріальний статок переважної більшості населення України. У період економічної скрути надання соціальної допомоги населенню набуває актуального та першочергового значення. Проте в соціальній політиці спостерігається парадоксальна ситуація - старі форми та методи соціальної підтримки населення стали непридатними у нових економічних та соціальних умовах, а нова система соціального захисту та допомоги, яка б відповідала особливостям та вимогам ринкової економіки, ще не запроваджена.
Будь-яка держава не в змозі самотужки ефективно розв'язати усі соціальні проблеми. І тому актуальним стає питання розробки та впровадження механізмів соціального захисту населення на новій основі, яка б передбачала залучення у сферу соціальної діяльності різні недержавні, приватні, підприємницькі структури та благодійні фонди. Системи державного забезпечення у кожній державі створювалися та залежали від історичних умов. Незважаючи на однотипність соціальних проблем, існують певні розбіжності у підходах, методах та організаційному оформленні діючих систем.
Інтеграція в європейське співтовариство спонукає враховувати наявний досвід розробки соціальної політики, особливо в західноєвропейському регіоні. У країнах Європейського Союзу організація соціального захисту досить різноманітна. Проте є принципи спільні для всіх країн, особливо тих, що межують одна з одною. Вважається, що в Європі існує чотири моделі соціальної політики:
- континентальна модель, яка ґрунтується на схемах страхування, що співвідносяться із зайнятістю;
- південноєвропейська модель, заснована на базовій підтримці сім'ї;
- система британського ринкового типу;
- скандинавська модель, що ґрунтується на принципі загального охоплення.
Розпізнавальним чинником між цими чотирма моделями є визначення того, хто несе остаточну відповідальність за соціальний захист особистості - сім'я, держава або ринок (див. рис.).
Якщо проаналізувати напрями реалізації соціальних програм в Україні, то, незважаючи на практичний запит, поки що не приділяється достатньої уваги науковим розробкам щодо перспектив та напрямів розвитку соціальної політики. Це підтверджує той факт, що цього часу не обґрунтована модель, за якою має розвиватися сфера соціальної підтримки населення в Україні. І якщо систему соціального захисту в Україні розробляє Міністерство праці та соціальної політики з його розгалуженою системою наукового забезпечення галузі, то система надання соціальних послуг населенню розробляється недостатньо.
Порівняльні дослідження в галузі соціального забезпечення у різних країнах допомагають розуміти національні та міжнародні моделі соціальної роботи, що склалися як захист від соціальних ризиків, яким піддаються люди, і які виникають періодично, незалежно від різних політичних та економічних систем, - наприклад, бідність, голод, хвороба, непрацездатність, рання смерть тощо. Порівняння систем соціального забезпечення є аналітичним прийомом, а аналіз форм соціальної роботи характеризує зміст соціальної практики різних країн.
Аналіз соціальної роботи та порівняння систем соціального забезпечення взаємно доповнюють одне одного. Вони створюють методологічну основу проведення досліджень у різних, тісно пов'язаних областях.
Учені використовують порівняльний аналіз особливо в соціальному менеджменті, соціальному забезпеченні, а також при розгляді соціальної політики5. Ця сфера досліджень містить безліч незатребуваних фактів і теорій та надає великі можливості для її розвитку.
Аналіз показує, що проблеми соціального забезпечення в різних країнах діляться на три категорії:
- оперативні;
- формуючі ідеї;
- проблеми якості життя.
Оперативними у свою чергу можуть бути методологічні, організаційні та структурні проблеми різних систем. Проблеми, що формують ідеї, пов'язані з концептуальними і нормативними процесами в системах. Говорячи про проблеми якості життя, ми маємо на увазі соціальні показники, що відносяться до якості життя в різних країнах.
На початку нашого порівняльного аналізу слід враховувати три обставини:
- по-перше, парадигма "єдність у різноманітті" допомагає визначити унікальність кожної порівняльної одиниці;
- по-друге, мета порівняльного аналізу носить гуманітарний, нейтральний і раціональний характер;
- по-третє, вчені-аналітики оперують проблемами, що вимагають погоджених суспільних зусиль і ефективного соціального втручання.
Ряд питань становить принциповий інтерес в галузі порівняльного аналізу соціального забезпечення:
- Чи застаріло соціальне забезпечення як інститут?
- Чи сприяє соціально-політичне оточення вирішенню проблем якості життя?
- Чи ефективно функціонує система соціального забезпечення?
- Чи створюються умови для поліпшення умов життя людини і суспільства?
Спроби відповісти на ці питання можуть викликати в різних суспільствах численні і суперечливі ідеї. Однак завдання порівняльного аналізу - об'єктивно довести спроможність чи неспроможність рішення зазначених питань у світлі суспільного забезпечення, правомірність, характер і розмір дотацій. Методи фінансування та менеджмент є основними показниками такого аналізу.
Доцільно звернути увагу насамперед на різні моделі державного втручання з метою вирішення проблем соціального розвитку. В зв'язку з цим необхідно відзначити, що в останні роки концепція "держави загального добробуту" піддається все більшому сумніву. Технологія активного державного втручання в ринкову економіку, що одержала розвиток у післявоєнні роки, здається, більше не спрацьовує. На практиці ж втручання подібного роду частіше породжують нові проблеми, ніж допомагають населенню. Ефективність державних дій та їх необхідний обсяг за такої моделі є сумнівними. Практична можливість створення "держави загального добробуту" викликає серйозний сумнів.
Наприклад, пoвоєнна Велика Британія, що раніше формувала модель "держави загального добробуту", значною мірою перетворилась на свою протилежність, підтримуючи тенденції ізоляції сфери соціального обслуговування від широких структур суспільства3.
У останні десятиліття соціальне забезпечення показало себе динамічною силою розвитку. Сучасні розвинуті капіталістичні країни шукають більш ефективні альтернативи колишнім моделям утручання. Однак країни "третього світу", як і раніше, дотримуються реформістських стратегій, заснованих на залишкових принципах.
Чи застаріла ідея соціального забезпечення? Це значною мірою залежить від соціальних реалій і політичних позицій країни. Політичні реалії в різних країнах перебувають у процесі змін, трансформація соціальної політики впливає на обрані моделі втручання. Внутрішньополітичні проблеми як на Сході, так і на Заході впливають на міжнародний соціальнийклімат, а міжнародні проблеми впливають на внутрішню політику, а отже й на соціальні програми, що, в свою чергу, вимагає зміни їхнього змісту. Тому системи соціального забезпечення постійно змінюються, водночас у багатьох випадках політичні й економічні обставини переважують суспільні потреби, надії та зобов'язання.
Програми соціального забезпечення припускають три типи дій:
- діяльність в галузі соціального забезпечення або пошук соціального захисту

 
 

Цікаве

Загрузка...