WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Інкультурація особистості в контексті дозвіллєвих практик і преференцій - Реферат

Інкультурація особистості в контексті дозвіллєвих практик і преференцій - Реферат

здійснювала лише 12. При цьому найбільшу увагу було приділено перегляду телебачення (66,0%), читанню газет (33,1%), прослуховуванню радіо (47,6%), пасивному відпочинку (44,9%), відвідуванню церкви (27,2%), читанню художньої літератури (17,7%). Водночас представники старшої когорти за останні (перед опитуванням) 7 днів зовсім не практикували відвідування кінотеатру, вивчення літератури за спеціальністю, перегляд відеомагнітофону, колекціонування, фотографування, кінозйомки, участь в художній самодіяльності, заняття з комп'ютером.
Таблиця 1
Вибрані дозвіллєві практики громадян України: когортний вимір, 2003, %
Дозвіллєві практики Старша когорта Середня когорта Молодша когорта
Відвідування кінотеатру - 0,4 4,2
Відвідування театрів, концертів, музеїв, художніх виставок 0,7 1,8 2,3
Відвідування бібліотек 1,4 4,8 8,2
Читання газет 53,1 63,4 59,6
Прослуховування радіо 47,6 42,1 43,1
Вивчення літератури за спеціальністю - 6,8 15,9
Перегляд телебачення 66,0 80,5 84,2
Читання художньої літератури 17,7 28,9 31,4
Художня творчість (створення музики, віршів, прози, малювання, гра на музичних інструментах тощо) 1,4 1,5 5,3
Прикладна творчість (рукоділля, вишивання, виготовлення дрібних виробів, різьблення дерева, карбування тощо) 5,4 8,2 7,7
Відвідування церкви (костелу, синагоги, мечеті, молитовного будинку) 27,2 21,7 10,9
Прослуховування музики (платівки, диски, магнітозаписи) 3,4 16,6 47,2
Перегляд відеомагнітофону, відеороліків - 6,3 22,2
Відвідування клубів, дискотек, вечорів відпочинку 0,7 0,6 12,7
Колекціонування, фотографування, кінозйомка - 1,3 6,3
Участь в художній самодіяльності - 0,4 1,0
Заняття з комп'ютером (пошук інформації, ігри, створення програм тощо) - 3,2 15,3
Гра в шахи, шашки, карти, доміно тощо 6,1 13,0 17,7
Просто відпочинок, нічого не роблячи 44,0 37,1 39,3
Представники середньої когорти найбільшу увагу приділили перегляду телебачення (80,5%), читанню газет (63,4%), прослуховуванню радіо (42,1%), пасивному відпочинку (37,1%), читанню художньої літератури (38,9%), відвідуванню церкви (32,7%), прослуховуванню музики (16,6%). Найменша увага цієї когорти була приділена відвідуванню кінотеатру (0,4%), участі в художній самодіяльності (0,4%), відвідуванню клубів, дискотек, вечорів відпочинку (0,6%), колекціонуванню, фотографуванню, кінозйомці (1,3%), художній творчості (1,5%) відвідуванню театрів, концертів, музеїв, художніх виставок (1,8%). В свою чергу представники молодшої когорти найбільшу увагу приділили перегляду телебачення (84,2%), читанню газет (59,6%), прослуховуванню музики (47,2%), прослуховуванню радіо (43,1%), пасивному відпочинку (39,3%), читанню художньої літератури (31,4%), перегляду відеомагнітофону (22,2%), грі в шахи, шашки, карти, доміно (17,7%), вивченню літератури за спеціальністю (15,9%), заняттю з комп'ютером (15,3%), відвідуванню клубів, дискотек, вечорів відпочинку (12,7%). Найменша увага цієї когорти була приділена участі в художній самодіяльності (1,0%), відвідуванню театрів, концертів, музеїв, художніх виставок (2,3%).
У контексті поколінь помітні певні схожість і відмінності в дозвіллєвих практиках. Інкультурація всіх трьох когорт відбувається під незаперечним впливом мас-медіа (телебачення, преса, радіо). Значне місце в дозвіллєвих практиках поколінь займає пасивний відпочинок. У порівнянні з представниками середньої та молодшої когортами респонденти старшої більше відвідують церкву. Отже, можна передбачити, що інкультурація старшої когорти знаходиться під певним впливом церкви, релігійних цінностей. Натомість, представники молодшої когорти більше, ніж представники середньої та старшої, прослуховують музику, читають художню літературу, переглядають відео, грають в шахи, шашки, карти, доміно, вивчають літературу за спеціальністю, займаються з комп'ютером, відвідують клуби, дискотеки, вечори відпочинку. Усе це дає змогу зробити висновок про те, що сьогодні існуючі покоління, особливо старша і молодша когорти, перебувають, якщо можна так сказати, в різних культурних світах. Тому процес інкультурації між ними є обмеженим. Відносно представників молодшої когорти швидше можна, мабуть, сказати про більший вплив процесів культуралізації, акультурації та соціалізації, ніж інкультурації. Це підтверджують дані про певні культурні преференції виокремлених когорт. Так, у трійку найбільш бажаних фільмів, які б хотіли дивитися респонденти, увійшли: для старшої когорти - радянські, українські та сучасні російські фільми; для середньої когорти - радянські, сучасні російські та українські фільми; для молодшої когорти - радянські, сучасні російські та американські фільми.
На питання про сюжетну змістовність художніх фільмів виявилося, щонайбільш бажані для перегляду: для старшої когорти - історичні, комедійні та мелодраматичні (про кохання) фільми; для середньої когорти - комедійні, історичні та мелодраматичні (про кохання) фільми; для молодшої когорти - комедійні, гостро сюжетні (детективи, бойовики), історичні фільми.
Із наведених даних видно, що молодша когорта більше вразлива на процеси акультурації, ніж середня і старша когорта.
Те, що це так, свідчать це одні емпіричні дані. Нижче в табл. 2 наведені дані, отримані як відповіді на запитання "Які пісні Вам подобаються?"
Таблиця 2
Розподіл відповідей респондентів на питання "Які пісні Вам подобаються?": когортний вимір, 2003, %
Дозвіллєві практики Старша когорта Середня когорта Молодша когорта
Українські народні пісні 81,6 64,7 28,2
Естрадні пісні минулих років 42,9 57,3 34,0
Російські народні пісні 35,4 38,5 12,3
Циганські пісні 25,2 31,8 13,1
Романси 18,4 28,6 17,5
Сучасні естрадні пісні 15,0 42,0 71,4
Релігійні співи 14,3 10,0 4,1
Авторські (бардівські) пісні 9,5 25,4 28,0
Рок-композиції - 3,8 21,8
Як бачимо, старша і молодша когорта значно розрізняються за ставленням до українських, циганських, російських, авторських (бардівських) пісень, а також щодо релігійних співів, рок-композицій і, особливо, сучасних естрадних пісень. Це означає, що старша і молодша когортні групи мають протилежні пісенні уподобання. Тому говорити про дієву інкультурацію особистості в цьому плані було б завчасно.
Резюмуючи все сказане, потрібно ще раз підкреслити наступне: емпіричний аналіз показує, що інкультурація як процес трансмісії культури із покоління в покоління має зараз в умовах дозвілля обмежений характер. Якщо дозвіллєві практики і преференції старшої та середньої когортних груп більш-менш схожі між собою, то молодша когорта значно відрізняється від них. Це означає, що інкультурація молодшої когорти відбувається в умовах дозвілля не на основі міжпоколінної комунікації, а за рахунок, мабуть, акультурації, запозичуючи і засвоюючи більше цінності культур інших етносів, ніж цінності своєї національної культури. Отже, розробка певних виховних та коригуючих програм і технік сприятиме оптимізації культурної комунікації в нашому соціумі, вивченню і засвоєнню цінностей і взірців національної культури.
Література
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактак по социологии знания. - М.: "Академия-Центр"; "Медиум", 1995.
2. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. - М.: Наука, 1988.
3. Ручка А.А. Культурные составляющие общественной связи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Карабіна. "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - 2003. - № 577.
4. Соціокультурні ідентичності та практики / За ред. А.Ручки. - К.: Інститут соціології НАН України 2002.
5. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003 / За ред. Н.В.Паніної. - К.: Інститут соціології НАН України, 2003.
6. Цимбалюк Н.М. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти. - К.: ДАККК; М., 2003.
7. Kloskowska A. Kultury narodowe u korzeni. - Warsawa: PWN, 1996.
8. Korporowicz L. Osobowosc s komunikacja w spoleczenstwie transformacji. - Warsawa: Inter Graf, 1996.
9. Filipiak M. Socjologia

 
 

Цікаве

Загрузка...