WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Національна толерантність, національний ізоляціонізм та ксенофобія в Україні - Реферат

Національна толерантність, національний ізоляціонізм та ксенофобія в Україні - Реферат

Україну
1994 1998 2002 1994 1998 2002
Азербайджанців - - 22,8 - - 34,0
Американців 55,6 48,0 31,6 4,4 8,1 17,7
Арабів - - 13,7 - - 42,5
Афганців - - 12,7 - - 49,0
Білорусів 88,3 90,3 67,2 1,8 1,6 6,7
Грузинів 49,6 42,3 35,9 15,6 16,7 22,8
Євреїв 76,5 77,8 50,0 7,7 8,9 17,0
Китайців - - 19,9 - - 26,1
Кримських татар 68,4 63,5 39,9 11,7 16,7 26,6
Молдаван 57,4 50,1 42,7 7,5 9,1 16,8
Негрів - - 17,4 - - 30,1
Німців 57,2 48,1 39,2 5,9 8,7 14,0
Поляків 60,3 55,9 44,9 6,7 7,6 10,3
Росіян 92,3 94,0 81,2 2,1 1,6 4,0
Румунів 54,1 46,6 33,5 7,6 10,7 16,3
Сербів 51,5 41,3 - 7,8 11,7 -
Словаків 56,3 47,4 40,9 4,7 6,8 11,6
Турків 47,0 33,5 19,4 10,3 16,7 27,9
Угорців 55,5 47,5 34,8 6,2 8,6 13,7
Українців 97,5 99,4 94,4 0,2 0,1 0,8
Українців, які мешкають у інших країнах - - 80,1 - - 3,5
Циган 52,8 45,3 26,2 23,3 34,0 44,3
Чехів - - 36,0 - - 13,1
Чеченців - - 11,7 - - 57,9
Особливу увагу звертає на себе "стрибок", зафіксований у 2002 році, від національної толерантності та відокремленості до ізольованості та ксенофобії (див. табл. 4).
Таблиця 4
ЗМІНА РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Рівень толерантності % населення з відповідним рівнем толерантності
1992 р. 2002 р.
Толерантність 35,2 9,9
Відокремленість 25,2 16,0
Ізольованість 33,3 48,1
Ксенофобія 6,3 27,0
Класифікація населення України за рівнем національної толерантності розрахована на засадах інтегрального індексу національної дистанційованості. До першої групи - толерантність - залучено тих людей, чий ІІНД не перевищує значення 4 бали; друга група - відокремленість - включає осіб зі значенням ІІНД вищим від 4 балів, проте воно не перевищує 5 балів ("Нехай живуть в Україні, та мені не хотілося би вступати з ними у безпосередні контакти"). Третій рівень толерантності включає в себе тих, чий ІІНД є вищим від 5 балів та не перевищує 6 балів; цей рівень характеризується орієнтацією на ізольованість та інтерпретується як небажання бачити представників більшості національностей у якості громадян України, проте це не означає опору тому, аби вони навідували Україну у якості гостей та туристів. І нарешті, четвертий рівень - ксенофобія - характеризується небажанням взагалі допускати до країни представників більшості національностей.
З даних, наведених у таблиці 3, можна побачити, що питома вага толерантних громадян в Україні за десять років знизилася більш, ніж у три з половиною рази. До того ж варто підкреслити, що до цієї групи входять особи, які складають увесь діапазон толерантності: від 1 до 4 балів. За умови суворого розуміння категорії "толерантність", цю групу слід обмежити тими людьми, хто, маючи досить низький показник національної дистанційованості, при цьому не називає жодну з національностей у якості тих, кого він взагалі "не допускав би до України". Питома вага таких громадян становить 7,7% (рівень "безумовної толернатності"); а 2,2%, маючи в цілому низький показник ІІНД, все ж таки вказують національності (від 1 до 8), представників яких вони не допускали би до України (рівень "обмеженої толерантності").
Найчисленнішу групу (практично половину населення - 48%) нині складають громадяни з ізоляціоністськими установками щодо міжнаціональних відносин. Питома вага цієї категорії населення з 1992 року зросла з 33% до 48%.
Особливу тривогу викликає розростання ксенофобічних установок: чисельність групи ксенофобів за десять років зросла більш ніж у чотири рази.
На рівень національної толерантності практично не впливають такі соціально-демографічні фактори, як стать, вік, національність, сімейний стан та гетерогенність сім"ї, рівень доходу та самооцінка матеріального статусу сім"ї, економічний статус підприємства (державнеприватне). Незначний вплив справляють такі характеристики, як рівень освіти, професійний рід занять, мова спілкування, тип населеного пункту (містосело). Хоча у цих групах і зафіксовано невеликі відмінності, проте вони не є принциповими, оскільки навіть у найбільш "благополучних" групах інтегральний індекс національної дистанційованості перевищує позначку 5 балів. Підвищення рівня ізоляціонізму та ксенофобії є феноменом, що охоплює усе населення України. Не впливає на рівень національної дистанційованості також і життєвий досвід, такий як зіткнення з випадками дискримінації на національному грунті або досвід роботи за кордоном.
Аналіз особливостей національної толерантності дозволив виявити певні парадокси національної самосвідомості у цій галузі. Так, наприклад, у відповіді на пряме запитання: "ЯКИМ Є ВАШЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ НЕ ВАШОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ?" близько чверті населення (24,7%) вказали "Радше позитивне", 6,5% відзначили відповідь "Радше негативне", а більшість (68,4%) дали відповідь "Нейтральне". Яким же змістом сповнена ця самооцінка свого ставлення до людей інших національностей? (Саме такого роду прямі формулювання найчастіше фігурують у соціологічних опитуваннях). Що ж стоїть, наприклад, за відповіддю - "Позитивне ставлення"? З тих людей, хто оцінив своє ставлення до осіб іншої національності як "Позитивне", багато хто не допускав би цих осіб іншої національності до України взагалі (або допускали би лише у якості туристів). Так, азербайджанців не допускали би до України 28% "тих, хто позитивно ставиться до осіб іншої національності"(у якості туристів - 44%); американців -16% (і 50% - відповідно); арабів -38% (46%); афганців - 43% (41%); білорусів - 7% (22%); грузинів -17% (24%); євреїв - 14% (29%); китайців - 21% (55%); кримських татар - 21% (31%); молдаван - 14% (36%); негрів - 25% (52%); німців -12% (45%); поляків - 8% (42%); росіян - 4% (14%); румунів - 14% (49%) ; словаків -10% (47%); турків - 24% (56%); угорців - 11% (52%); українців -1% (5%); українців діаспори - 3% (16%); циган -37% (31%); чехів - 11% (50%); чеченців - 52% (34%). Спробуйте визначити, до людей яких національностей населення України ставиться добре...
Програмою моніторингу було передбачено показник громадянської ідентифікації, який визначався відповіддю на запитання:"КИМ ВИ СЕБЕ У ПЕРШУ ЧЕРГУ ВВАЖАЄТЕ?" Залежно від відповіді на дане запитання нами було проведено наступну класифікацію населення залежно від типу громадянської ідентифікації: "Регіоналісти" - ті, хто відчуває себе "Мешканцем свого села, району чи міста", а також "Мешканцем регіону (області або кількох областей)"; "Громадяни" -ті, хто відчуває себе "громадянином України"; "Націоналісти" - ті, хто відчуває себе "представником свого етносу, нації"; "Ностальгісти"- ті, хто відчуває себе "громадянином колишнього Радянського Союзу" та "Космополіти" - ті, хто відчуває себе "громадянином Європи" або "громадянином

 
 

Цікаве

Загрузка...