WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Національна толерантність, національний ізоляціонізм та ксенофобія в Україні - Реферат

Національна толерантність, національний ізоляціонізм та ксенофобія в Україні - Реферат

що свідчить про той чи інший ступінь толерантності ( значення індексу соціальної дистанційованості менше від 4 балів "вказує" на готовність до більш чи менш близьких соціальних контактів - сімейних, дружніх, сусідських абовиробничих).
Стосовно деяких національностей значення індексу національної дистанційованості переважає позначку 5 балів, яка свідчить про те, що більшість населення не бажає, аби представники цієї національності вважалися громадянами України. Перелік національностей, які потрапили до числа тих, кого мають за відторгнених найбільшою мірою (кримські татари, грузини, араби, цигани), дозволяв припустити, що причиною такого відторгнення виступає зв"язок у свідомості населення України цих національностей із загрозою міжнаціональних сутичок (9, 12).
Більшість національностей характеризувалося значеннями від 4 до 5 балів, змістове значення яких можна інтерпретувати наступним чином - "Нехай живуть в Україні, проте мені не хотілось би вступати з ними у безпосередні контакти". Цей феномен був схарактеризований нами як "східнослов"янська відокремленість". Результати факторного аналізу стверджували, що у масовій міжнаціональній свідомості у 1992 році домінуючим виявився фактор "східнослов"янської відокремленості"(12).
І нарешті, кореляційний аналіз показав, що прояви нетолерантності (неприйнятності) стосовно будь-якої конкретної національності є окремим випадком прояву загальної національної ксенофобії (недовіра та підозріливість щодо усіх "чужих"). Отже, якщо хто-небудь нетолерантно ставиться до будь-якої конкретної національності, можна з великою долею впевненості вважати, що він нетолерантно ставитиметься і до інших народностей, тих, кого він не зараховує до "своїх".
З 1994 року дану методику включено до щорічного моніторингу Інституту соціології НАНУ. Моніторинг показників національної дистанційованості дозволяє відстежувати характер та спрямованість змін у інтенціях міжнаціональних відносин: чи розвивається у нації схильність до міжнаціональної інтеграції, чи навпаки, - набуває розвитку ксенофобія та ухил до національного ізоляціонізму.
Результати моніторингу наведено у таблиці 2. Перелік, наданий респондентам у квітні 1992 року, містив 17 національностей: титульна нація - українці, найчисленніші національні меншини України (росіяни, білоруси, євреї, кримські татари), ряд національностей республік колишнього СРСР, представники країн Східної Європи та Заходу, Азії та Африки, а також українці, які мешкають за кордоном (українська діаспора). У травні 1994 року список національностей зазнав деяких змін (з нього було виключено ряд національностей, моніторинг ставлення до яких не становив політичного інтересу, а тимчасом до списку було включено національності, які мешкають вздовж кордону України, точне вимірювання ставлення до них може становити практичний інтерес для прийняття тих чи інших політичних рішень: молдавани, серби, турки, словаки). У 2002 році цей список був певним чином розширений. У таблиці наведено індекси національної дистанційованості (середній бал за семибальною шкалою соціальної дистанції) стосовно представників кожної з національностей; а також інтегральний індекс національної дистанційованості (ІІНД) - середнє значення щодо усіх національностей за винятком українців, росіян та української діаспори. Оскільки упродовж десяти років у списку національностей відбувалися зміни, то, з метою нівелювання можливого впливу цих змін, у таблиці наводиться індекс інтегральної дистанційованості за десятьма національностями, ставлення до яких оцінювалося в усіх дослідженнях моніторингу.
Таблиця 2
Динаміка показників національної дистанційностінаселення України від різних національностей
Національна дистанційованість від... 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002
Індекс національної дистанційованості
Азербайджанців - - - - - - - 5,83
Американців* 4,31 4,42 4,59 4,69 4,75 4,80 4,87 5,38
Арабів 5,37 - - - - - - 6,13
Афганців - - - - - - - 6,22
Білорусів* 2,85 2,70 2,62 2,52 2,41 2,77 2,69 4,21
Грузинів* 5,26 4,86 4,98 5,07 4,99 5,39 5,29 5,40
Євреїв* 4,18 3,83 3,83 3,88 3,77 3,92 3,89 5,05
Китайців - - - - - - - 5,85
Кримських татар* 5,09 4,55 4,75 4,83 4,86 4,93 5,00 5,62
Молдаван - 4,60 4,72 4,83 4,81 5,11 5,09 5,30
Негрів 4,49 - - - - - - 5,30
Німців* 4,43 4,48 4,63 4,75 4,69 4,81 4,89 5,24
Поляків* 3,77 4,44 4,52 4,60 4,53 4,75 4,88 5,01
Росіян 2,46 2,25 2,06 2,01 1,90 2,25 2,16 3,34
Румунів 4,56 4,69 4,92 4,94 4,93 5,15 5,22 5,39
Сербів - 4,77 5,00 5,07 5,08 5,38 5,36 -
Словаків - 4,55 4,75 4,81 4,76 5,00 5,03 5,12
Турків - 4,91 5,24 5,34 5,41 5,60 5,59 5,88
Угорців* 4,24 4,58 4,82 4,90 4,78 5,08 5,13 5,35
Українців 1,55 1,83 1,43 1,46 1,47 1,59 1,61 2,38
Українців, які мешкають у інших країнах 3,48 - - 3,85 3,75 4,03 4,11 3,46
Циган* 5,55 5,09 5,28 5,44 5,50 5,60 5,68 6,04
Чехів - - - - - - - 5,31
Чеченців - - - - - 6,06 6,05 6,33
Японців 4,56 - - - - - - -
Французів 4,45 - - - - - - -
Інтегральний індекс національної дистанційованості 4,64 4,46 4,62 4,69 4,66 4,96 4,98 5,53
Інтегральний індекс національної дистанційованості (за 10 національностями, позначеними "*") 4,42 4,36 4,49 4,56 4,52 4,72 4,75 5,26
Результати моніторингувиявляють вкрай несприятливу тенденцію зростання як інтегрального показника національної дистанційованості, так і відчуженості населення України практично від усіх національностей, залучених до списку. За винятком українців, росіян та білорусів практично усі національності виявляються "відсунутими" масовою свідомістю за позначку 5 балів - "вигнанці з країни". Знижується і самотолерантність : зростання дистанції щодо основних національностей, які мешкають в Україні (титульної нації - українців та найчисельніших меншин - росіян та білорусів).
Кого ж воліє бачити у якості жителів України більшість населення, а кого взагалі не допускали би до країни? Дані, наведені у таблиці 3, дозволяють побачити національну структуру України, а також зміни сукупного "митного менталітету" сучасних громадян України. Суттєво зменшується частка людей, які подумки (внутрішньо) допускають представників різних (практично усіх) національностей у якості громадян України і, відповідно, збільшується відсоток тих, хто взагалі не допускав би їх до країни.
Таблиця 3
ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, %
Чи допустили би ви представників даної національності Мешканців Україниa
(кумулятивний %) Взагалі не допускав би в

 
 

Цікаве

Загрузка...