WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Політична ідентифікація як компонента соціальної адаптації особистості - Реферат

Політична ідентифікація як компонента соціальної адаптації особистості - Реферат

Реферат з соціології
Політична ідентифікація як компонента соціальної адаптації особистості
Протягом всього життєвого шляху, крок за кроком, особистість розгортається у всій своїй широті, багатогранності та багатоликості. Невід'ємним від особистісних змістів та сенсів є образ громадянського та політичного "Я". Усвідомлення своїх прав та обов'язків, керування ними уможливлює спільну гармонійну дійсність багатьох. Жити серед інших означає бути включеним у суспільно-політичні взаємини, поєднаним із культурними та соціальними цінностями, адаптованим до норм соціальної поведінки.
Пристосування, загалом, пов'язано з досягненням індивідом стану внутрішньої рівноваги, а також його гармонії із соціальним оточенням, що вимагає певної узгодженості норм і цінностей, акцептованих даним соціальним оточенням (Kolоdziej A., [3]). Дійсно, в ситуації, коли взаємодія із соціальним оточенням сприяє задоволенню потреб особистості, можемо говорити про успішну інтеракцію. У такий спосіб соціальна адаптація передбачає задоволення психосоціальних потреб індивіда у певній спільності. Показником цього є ситуація взаємозалежності інтересів індивіда і соціальної групи, тобто в ситуації, коли норми і цінності індивіда і групи співпадають. По-друге, тут спостерігається оптимізація дій індивіда в групі у напрямку реалізації своїх інтересів (винагороджуються дії як з боку індивіда, так і групи). Такі дії - це дії, що призводять до задоволення потреб (інтересів) індивіда чи групи. Відтак, соціально адаптована особа - це така особа, потреба і інтерес якої співпадають з інтересами соціальної групи, і яка діє на користь потреб та інтересів групи, причому дії самої групи також призводять до реалізації інтересів індивіда. Так, засадовим у процесі соціальної адаптації є, насамперед, активна взаємодія двох підсистем.
Варто зауважити, що нами розглянуто оптимальний, гармонійний тип взаємодії. На практиці взаємодія систем "Я" і "спільнота", визначаючи як особистісний розвиток індивіда, так і суспільну злагоду у спільноті, має психологічні особливості розвитку та становлення. Крім гармонійного типу взаємодії систем "Я" і "спільнота", можливі інші шляхи розвитку: розрив між вказаними вище системами; втрата "Я" заради "спільноти"; зруйнування "спільноти" заради "Я"; повне злиття "Я" зі соціальною групою. Тобто, на перетині соціально-політичного та особистісно-біографічного буття проблема адаптації особистості до соціальних реалів тісно пов'язана з формуванням у неї системи переконань та ставлень.
Максимальне навантаження при вивченні явища соціально-політичної адаптації відводиться явищу політичної ідентифікації. Оскільки засвоєння індивідом нормативно-ціннісних засад соціального життя конкретного суспільства та становлення його політичних переконань відбувається шляхом накладання соціальної інформації на індивідуально-психологічну основу, то ідентифікація виконує адаптаційну функцію. Відбувається усвідомлення особистістю себе як членом громади, громадянином, пристосуванню до вимог і норм життєдіяльності суспільної та політичної систем. Тільки тоді, коли індивід усвідомлює своє політичне "Я", можливе його орієнтування у політичному просторі: розпізнавання "своїх" та "чужих", інтерпретування їхніх мотивів та інтересів, розуміння "правди" та "неправди", поділ вчинків на гідні та низькі, адаптація до дійсності.
Соціально-політична адаптація молоді значною мірою залежить від їхньої системи переконань. Процес формування політичних переконань вивчав Ю.Єжак [3]. Психолог встановив, що на формування політичних переконань найчастіше впливають: а) погляди на виховання та їхні методи і засоби в сім'ї, школі; б) вплив політичної ідеології у конкретному суспільстві; в) розбіжність між теорією і практикою чи словом і ділом; г) специфічні психологічні риси молоді та старших людей.
Ю.Єжак проаналізував процес формування політичних переконань молоді. Ним було запропоновано багатошарову концепцію переконань [3]. На його думку, система політичних переконань, сформована в процесі індивідуальної історії життя особистості під впливом різноманітних чинників, складається з таких компонентів:
· внутрішній прошарок - це генетично перші, дитячі емоційні погляди. Вони досить стійкі і стало виявляються у людей з різними поглядами. Але вони впливають на спосіб мислення, усвідомлення та оцінювання актуальних подій;
· середній прошарок - переконання, що базуються на поглядах, пов'язаних із суспільною ідеологією та стилем життя. Він має інтелектуальну основу і формується під впливом школи та соціокультурних умов конкретного соціального оточення;
· зовнішній шар - виступає у якості актуальних поглядів та ставлень у мінливій політичній ситуації. Зміст його змінюється під впливом засобів пропаганди та громадської думки. Він певним чином впливає на зміни в перших двох компонентах.
Тип молоді, якому властиві переконання із стійким внутрішнім прошарком, мають власну точку зору на події у світі, менше підпадають впливу нових фактів, які вони оцінюють суб'єктивно і критично. Інший тип молоді, із слабким внутрішнім прошарком, характеризується частими змінами своїх поглядів під впливом ситуацій, некритичністю та значною залежністю переконань від думки оточення.
Відомо, що ставленням та поглядам людини властивий радикалізм,

 
 

Цікаве

Загрузка...