WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальний захист в Україні - Реферат

Соціальний захист в Україні - Реферат

період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 0,8%.
Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичу вальній системах, визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефіцієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі та коефіцієнта страхового стажу, визначеного за період участі в солідарній і накопичувальній системах.
Особі, яка набула права на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, буде підвищено нарахування пенсії за кожний повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку в такому порядку:
Кількість років відкладеного виходу на пенсію за віком Підвищення розміру пенсії на
1 3 %
2 6,71 %
3 11,83 %
4 18,54 %
5 27,07 %
6 36,46 %
7 46,85 %
8 58,43 %
9 71,19 %
10 85,32 %
Для призначення пенсій враховується зарплата одночасно за два періоди: 1) за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000р. ( до введення персоніфікованого обліку пенсійних внесків); 2) плюс за весь період роботи після 1 липня 2000р.
Для розрахунку заробітної плати використовується формула:
Зп = Зс х (Ск / К), де:
Зс - середня зарплата в Україні на момент розрахунку.
Ск - сума коефіцієнтів зарплати за кожен місяць.
К - кількість місяців трудового стажу за які розраховані коефіцієнти заробітної плати.
Зарплатні коефіцієнти (Кз), сума яких враховується (Ск), розраховуються за формулою:
Кз = Зв/ Зс, де:
Зв - розмір заробітної плати, з якої було сплачено страховий внесок.
Зс - середня заробітна плата у державі.
Пенсії, призначені за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
Пенсії по інвалідності в солідарній системі. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу залежно від ступеня втрати працездатності (визначено три групи інвалідності).
Страховий стаж на час настання інвалідності встановлюється у 2 роки до досягнення особою 23 років включно, 3 роки - від 24 років до 26, 4 роки - від 27 до 31, 5 років - 32 роки і старше. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.
Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100 % пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 %; інвалідам III групи - 50%.
Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Пенсії у зв'язку із втратою годувальника у солідарній системі. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, що утримують пенсії по інвалідності, - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.
Непрацездатними членами сім'ї вважаються такі особи (за умов якщо вони були на повному утриманні померлого годувальника, та одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування):
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;
2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.
Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 % пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 % пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
Порядок виплати пенсій. Пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення.
Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишиласянедоотриманою у зв'язку з його смертю виплачується батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті.
Пенсійні виплати за рахунок накопичувального фонду. Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку, згідно із Законом України "Про страхування".
Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою організацією, видатків, пов'язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя. Строки та порядок виплат встановлюються договором страхування

 
 

Цікаве

Загрузка...