WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальний захист в Україні - Реферат

Соціальний захист в Україні - Реферат

законами України і є включеним до Закону України "Про страхування".
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування: 1) медичне страхування; 2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків; 3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); 4) страхування спортсменів вищих категорій; 5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини; 6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 7) авіаційне страхування цивільної авіації; 8) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; 9) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 10) страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади; 11) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу; 12) страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів; 13) страхування об'єктів космічної діяльності; 14) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 15) страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; 16) страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків тощо (всього 34 види станом на 2002 р.).
Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством. Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування. Правила страхування повинні містити: 1) перелік об'єктів страхування; 2) порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат; 3) страхові ризики; 4) виключення із страхових випадків і обмеження страхування; 5) строк та місце дії договору страхування; 6) порядок укладання договору страхування; 7) права та обов'язки сторін; 8) дії страхувальника у разі настання страхового випадку; 9) перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків; 10) порядок і умови здійснення страхових виплат; 11) строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат; 11) причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування; 12) умови припинення договору страхування; 13) порядок вирішення спорів; 14) страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя; 15) страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя; 16) особливі умови.
Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику. Укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
Підставами для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:
" навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку;
" вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
" подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
" отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
" несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків і т. ін.
На сьогоднішній день у багатьох країнах світу системою страхування покриті практично всі сфери життєдіяльності людини. Страхують як добровільно, так і примусово (у багатьох країнах відсутність автомобільної страховки є забороною щодо його експлуатації), всі і практично все: від окремих органів людини, її життя, - до автомобілів, нерухомості тощо.
Система страхування в Україні знаходиться лише на етапі становлення і потребує розробки нових законопроектів та внесення змін до вже існуючих.
4. Пенсії в Україні
Принципи,засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду визначає Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (09.07.2003).
Пенсія (лат. pensio - платіж) - регулярна грошова виплата у якості матеріального забезпечення та старості років, інвалідності, за вислугу років, при втраті годувальника.
Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів:
" Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного

 
 

Цікаве

Загрузка...