WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальний захист в Україні - Реферат

Соціальний захист в Україні - Реферат

сплати відсотків за користування кредитом; молодим сім'ям, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашається 25 відсотків суми зобов'язань по кредиту, а молодим сім'ям, які мають трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань по кредиту. Молода сім'я - подружжя, у якому вік чоловіка і дружини не перевищує 28 років, або неповна сім'я, у якій мати або батько віком до 28 років.
6. Україна гарантує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на освіту, культурний розвиток, дозвілля і відпочинок. Молодь може одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності, що діють на території України.
7. Держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на охорону здоров'я, заняття фізичною культурою і спортом, в тому числі проведення щорічного медичного обстеження всіх молодих громадян і неповнолітніх.
8. Будь-які прямі або непрямі обмеження прав і свобод молоді залежно від віку, крім передбачених законодавством, є протиправними і тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України. Неправомірні рішення державних або громадських органів, дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути у встановленому порядку оскаржені молодими громадянами або їх представниками в суді.
13. Допомога у зв'язку з безробіттям
Економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю визначає Закон України "Про зайнятість населення"(01.03.1991 із змінами на 2002 р.).
Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.
Не можуть бути визнані безробітними громадяни: 1) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у зв'язку з реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства; 2) які вперше шукають роботу і не мають професії; 3) які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, які шукають роботу (Підходяща робота - робота, що відповідає освіті, професії, кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає, із відповідним середнім до попереднього заробітком; 4) які мають право на пенсію відповідно до законодавства України.
Держава створює умови незайнятим громадянам у поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій: а) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій; б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю; г) подання додаткової матеріальної допомоги безробітному громадянину і членам його сім'ї з урахуванням наявності осіб похилого віку і неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні.
Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується: 1) надання статусу безробітного, якщо протягом семи днів працівнику не було запропоновано підходящої роботи; 2) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75% - протягом 90 календарних днів і 50% - протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати; 3) збереження на новому місці роботи, на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи; 4) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах).
У випадку, коли вивільнений працівник без поважних причин своєчасно не зареєструвався у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, він втрачає передбачені пільги для звільнених у результаті скорочення, а лише може зареєструватися у службі зайнятості на загальних підставах (ті, що шукають роботу, крім звільнених з ініціативи власника в результаті скорочення,реорганізації, перепрофілювання тощо).
Допомога по безробіттю на загальних підставах виплачується з восьмого дня після реєстрації громадянина у державній службі зайнятості до працевлаштування, але не більше 360 календарних днів протягом двох років; для осіб передпенсійного віку - до 720 календарних днів, а громадянам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше шести місяців) перерви, та громадянам, які вперше шукають роботу, допомога по безробіттю виплачується не більше 180 календарних днів у розмірі: а) не менше 50% середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області; б) не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати - у всіх інших випадках, включаючи громадян, які шукають роботу вперше або після тривалої (більше шести місяців) перерви.
Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю припиняється у разі:
" працевлаштування безробітного;
" поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;
" вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;
" проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;
" призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
" набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі або направлення на лікування до лікувально-трудового профілакторію;
" отримання права на пенсію відповідно до законодавства України;
" переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість (район, місто);
" закінчення строку їх виплати;
" одержання допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю обманним шляхом;
" подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею

 
 

Цікаве

Загрузка...