WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Структура і рівні соціологічного знання - Реферат

Структура і рівні соціологічного знання - Реферат


Реферат на тему:
на тему:
Структура і рівні соціологічного знання
?
Соціологія як самостійна наука з'явилась майже 200 років тому. Вона зразу ж привернула увагу багатьох прогресивних мислителів того часу - філософів, істориків, психологів, економістів, етнографів, демографів та представників інших наук, які долучались до її подальшого розвитку.
Особливе значення соціології і в минулому і сьогодні виявляється в її здатності правильно сприймати і аналізувати соціальні явища і процеси, вивчати, пояснювати, розуміти суспільство. Вона активно сприяє формуванню і накопиченню знань про соціальну дійсність. Соціологічні знання широко використовуються для розробки і здійснення соціальних проектів та прогнозів.
Різноманітність зв'язків соціології із життям суспільства, її суспільне призначення визначаються насамперед тими функціями яке і вона виконує. Функції соціологічної науки зовні такі самі, як і в інших соціальних науках, але їх зміст у кожної науки свій.
Функції соціології:
1) теоретична;
2) описова;
3) інформаційна;
4) прогностична;
5) пізнавальна;
6) емпірична;
7) прикладна;
8) виховна;
9) управлінська;
10)критична;
11) гуманістична;
12) охоронна;
13) практична;
14) інструментальна;
15) регулятивна;
16) організаційно-технологічна;
17) соціального проектування і конструювання.
Теоретична функція - полягає у поповненні та збагаченні соціологічного знання, в розробці концепцій, теорій, ключових понять і категорій цієї науки на основі дослідження соціальної дійсності. Збагачення наукового соціологічного знання відбувається як на основі вдосконалення теоретичної соціології, так і на базі розвитку спеціальних і галузевих соціологічних теорій, а також зв'язаних з ними досліджень емпіричної соціології. Описуючи, систематизуючи, нагромаджуючи дослідницький матеріал у вигляді аналітичних записок різних наукових звітів, статей, книг соціологія здійснює описову функцію. Інформаційна функція - це збирання, концентрація соціологічної інформації, одержаної у результаті проведення досліджень. У великих соціологічних центрах вона нагромаджується в так званих банках соціологічної інформації. Її використовують органи управління, засоби масової інформації.
Прогностична функція полягає у соціальному прогнозуванні. Соціологічні дослідження завершуються обґрунтуванням коротко - або довгострокових прогнозів досліджуваного об'єкта.
Критична функція соціології тісно взаємозв'язана з її прогностичною і гуманістичною функціями. На основі аналізу і розвитку соціальних систем соціологія не тількивиробляє практичні рекомендації по їх вдосконаленню. Вона також конструює й можливі технології їх прогресу, формує соціальні ідеали, розробляє програми соціального розвитку, підпорядковуючи все це реалізації інтересів людини.
Виховна функція соціології реалізується в тому, що знання, які здобуваються цією наукою безпосередньо використовуються системою виховання і впливу на свідомість і поведінку людей з метою формування їх певних соціальних якостей. Цю функцію соціологія виконує також тому, що забезпечує передачу новому поколінню соціального досвіду попередніх поколінь.
Здобуваючи і накопичуючи знання про закони і закономірності функціонування і розвитку історично визначених соціальних систем, про різні сфери суспільного життя, всі його складові частини соціологія тим самим реалізує пізнавальну функцію.
У визначенні методів вивчення соціальної реальності збору, обробки і аналізу первинної соціологічної інформації соціологія реалізує свою інструментальну функцію.
Світоглядна функція проявляється в тому, що озброюючи людей соціологічним знанням, вона тим самим формує їх погляди на соціальні процеси, дає їм теоретичну основу для практичних дій, оцінки явищ соціальної реальності.
Дуже часто соціологи збирають дані, які потім використовуються тими, хто приймає рішення. Це означає, що дані вони збирають, виконуючи певне політичне замовлення, базуючись на тій чи іншій ідеології. Крім того, віддзеркалюючи закони функціонування і розвитку соціальних систем, соціологія разом з тим дає їх теоретичне обґрунтування з позицій певних соціальних і політичних сил, в тій чи іншій мірі відображаючи їх погляди. В сукупності це говорить про те, що соціологія виконує ідеологічну функцію.
Знання, які вишукує соціологія, служать не тільки підвалиною для подальшого розвитку теоретичних поглядів. Вони орієнтовані для розв'язання практичних проблем, які постають як перед суспільством в цілому, так і перед різними соціальними групами. Ці знання безпосередньо використовуються для перетворення соціальних інститутів, управління соціальними процесами тощо. В цьому знаходять реалізацію практична, регулятивна, організаційно-технологічна, управлінська функції соціології.
Всі функції соціології працюють в єдності, взаємодоповнюючи одна одну.
Питання для самоперевірки:
1) Коли з'явилася соціологія як наука?
2) В чому полягає теоретична функція соціології?
3) В чому проявляється світоглядна функція?
4) В чому проявляється значення соціології?

 
 

Цікаве

Загрузка...