WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Рейтинг популярності вищих навчальних закладів України” - Реферат

Рейтинг популярності вищих навчальних закладів України” - Реферат


Національний університет "Києво-Могилянська академія" 2-3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 2-3
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків) 4
Львівський національний університет імені Івана Франка 5
Національний університет "Львівська політехніка" 6-8
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова 6-8
Київський національний економічний університет 6-8
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 9-10
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 9-10
Таблиця 2. Рейтинг першої десятки вищих закладів освіти, заснованих на державній формі власності
Вищий навчальний заклад Рейтингові місця в 2003 р.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 2-3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 2-3
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків) 4
Львівський національний університет імені Івана Франка 5
Національний університет "Львівська політехніка" 6-8
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова 6-8
Київський національний економічний університет 6-8
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 9
Донецький національний університет 10- 11
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 10- 11
Таблиця 3. Рейтинг першої десятки вищих закладів освіти, заснованих на недержавній формі власності
Вищий навчальний заклад Рейтингові місця в 2003 р.
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 1
Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу (Київ) 2
Київський міжнародний університет 3
Дніпропетровський університет економіки та права 4
Київський Славістичний університет 5
Міжнародний університет фінансів 6
Міжнародний Соломонів університет (МСУ) 7
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 8
Львівська комерційна академія 9
Інститут економіки та права "Крок" 10
У західній літературі предмет "рейтинговості" ВНЗ представлений ширше, оскільки досвід таких досліджень у західних соціологів більший через відомі історичні обставини. Наприклад, у 1980 р. ERIC Clearinghouse on Higher Education опублікував звіт "A Question of Quality: The Higher Education Rating Game". У ньому розглядається, зокрема, тиск уряду і акредитаційних установ на ВНЗ з метою розвитку спеціальної системи оцінювання, яка має вимірювати ефективність надання цими ВНЗ навчальних послуг.
На сайті організації HERO (Higher Education & Research Opportunities in the UK) подані детальні методичні розробки визначення рейтингу ВНЗ на прикладі вищих шкіл Великобританії.
Докладно (з теоретичного і практичного боку) розглядається визначення ефективності надання ВНЗ навчальних послуг у роботі "The Provisions of Quality in United Kingdom Higher Education Institutions" by Robert D. Hodgkinson and David M. Jaggar -School of The Built Environment, Liverpool John Moores University, United Kingdom. Зокрема вони виділяють такі показники рейтинговості ВНЗ:
a) Curriculum design, content and organization (структура, зміст і організація навчального плану).
b) Teaching, learning and assessment (викладання, навчання і допомога /керівництво/ викладача).
c) Student progression and achievement (прогрес студентів і їх досягнення).
d) Student support and guidance (підтримка студентів і допомога /"проводирство"/ їм).
e) Learning resources (навчальні ресурси).
f) Quality Assurance Enhancement (зростання ґарантій якості).
Ці показники (як базові, з більшою деталізацією) будуть використані нами у розділі "Концептуалізація", зокрема, при концептуалізації понять "вищий навчальний заклад" та "якість вищої освіти".
Мета і задачі дослідження
Метою дослідження є з'ясування об'єктивних факторів, що впливають на рейтинг ВНЗ, соціальні аспекти їх популярності, виділити складові "рейтинґовості" ВНЗ і отримати найповнішу інформацію по цим складовим.
Задачі дослідження:
1. Визначити який ступінь впливу різних джерел інформації (власний досвід; розповіді родичів, друзів, знайомих; ЗМІ) щодо ВНЗ на думку респондента в залежності від рівня його освіти.
2. Визначити який рівень поінформованості про різні ВНЗ України.
3. Отримати інтегрований рейтинґ ВНЗ державної форми власності. Отримати інтегрований рейтинґ ВНЗ недержавної форми власності.
Визначити які ВНЗ є найкращими серед класичних, технічних і технологічних, медичних та фармацевтичних, гуманітарних та педагогічних, спеціальних, військових, юридичних, спортивних, вузів культури та мистецтв, профспілкових, духовних, вузів управління (менеджменту) .
Концептуалізація понять
Головними поняттями, якими ми оперуємо і будемо використовувати надалі є вищий навчальний заклад (ВНЗ), рейтинг, якість вищої освіти.
Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
У цьому дослідженні розглядається в таких аспектах:
" як сукупність критеріїв (сторін навчального процесу: забезпеченість професорсько-викладацьким складом, приміщення, техніка etc.), за якими йде вирахування рейтинґу: включеність в предмет дослідження.
" як сукупність студентів, зі списків яких, зокрема, проводиться відбір респондентів: включеність в об'єкт дослідження.
" адміністрація: ректори, проректори, декани, завідуючі кафедрами, які можуть виступати експертами: включеність в об'єкт дослідження.
Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, якавизначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства.
У нашому дослідженні визначається за 13 показниками (характеристиками) - див. таблицю 4.
Рейтинґ(англ. rating - буквально оцінка, клас, розряд) - індивідуальний числовий показник оцінки популярності, авторитету якої-небудь особи, організації, групи, їхньої діяльності, програм, планів, політики у визначений час; виводиться на основі підсумків якого-небудь голосування, соціологічних опитувань, анкет; взагалі - ступінь популярності відомого діяча, організації.
У нашому дослідженні - розподіл місць відповідно до набраних балів, як результат експертного опитування і опитування молоді. Методика розрахунку балів подана в розділі "Операціоналізація".
Формалізовне, напівструктуроване, спрямоване глибинне інтерв'ю - діалог з респондентом з метою отримання певної інформації, за якого інтерв'юер вирішує які питання він ставитиме респонденту (має чіткий список таких питань), які теми будуть висвітлені в інтерв'ю, якою буде послідовність тем та питань, а

 
 

Цікаве

Загрузка...